วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เสียงข้างน้อยทำลายกติกาส่วนใหญ่

โดย

ความหายนะของ ระบอบประชาธิปไตย ที่ต้องเคารพเสียงข้างน้อย ทำให้รากฐานของระบอบประชาธิปไตย ที่ตัดสินโดยเสียงข้างมากอ่อนแอ ทำให้ กฎหมู่อยู่เหนือกฎหมาย อย่างชัดเจน

กระบวนการยุติธรรม ที่ถูกแทรกแซงจากอำนาจนอกระบบ ทำให้มาตรฐานทางสังคม และมาตรฐานของระบบยุติธรรมถูกมองว่าไม่มีมาตรฐานและไม่สามารถใช้เป็นบรรทัดฐาน ของระบบยุติธรรมได้ต่อไป

การที่ต้องเสี่ยงกับ สุญญากาศทางด้านบริหาร สุญญากาศในสภานิติบัญญัติ คงไว้ซึ่ง อำนาจของตุลาการ เพียงฝ่ายเดียว ในสถานการณ์บ้านเมืองที่คับขัน ที่จะต้องชี้เป็นชี้ตาย ความขัดแย้ง ของบ้านเมือง

ไม่ใช่ครรลองในระบอบประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญ

แต่ยิ่งจะทำให้เกิดการแตกแยกและขัดแย้ง การวินิจฉัย โดยอ้างความเห็นขององค์กรอิสระ ไม่ใช่บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ไม่มีตัวบทกฎหมายให้อำนาจไว้อย่างชัดเจน วินิจฉัยบนความคลุมเครือ แล้วจะใช้เป็นบรรทัดฐานในอนาคตได้อย่างไร

เพราะ การอ้างตามความเห็น ไม่ใช่ข้อบังคับ จะนำมาใช้ก็ได้ ไม่ต้องนำมาใช้ก็ได้ สุดท้ายก็จะถูกนำไปแปลเป็น อคติส่วนตัว หรือจะอ้างตาม พจนานุกรม อ้างการคาดการณ์ของผู้ร้อง เพื่อนำมาเป็นเหตุผลประกอบ ความผิดในรัฐธรรมนูญ  จึงไม่เป็นบรรทัดฐาน เปลี่ยนแปลงไปตามเจตนารมณ์ของผู้วินิจฉัยได้

ความเสียหายที่เกิดขึ้นเปรียบเทียบไม่ได้กับ ข้อกล่าวหา แค่ทำอาหารออกทีวี  แค่หันหลังออกคูหาเลือกตั้ง  แค่คำสั่งให้ปิดประชุม แค่ตีความว่าไม่สามารถเลือกตั้งได้ภายในวันเดียว

ถึงกับต้องเอาประเทศทั้งประเทศเป็นเดิมพัน

สิ่งที่ขัดกับหลักกฎหมายสากลคือ การอ้างหลักประชาธิปไตยที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมาย มีการเรียกร้องความรับผิดชอบจากฝ่ายที่ถูกกระทำ มีการเรียกร้องเอาผิดจากที่พยายามจะให้มีการจัดการเลือกตั้ง แต่ผู้ที่ขัดขวางไม่ให้มีการเลือกตั้งกลับได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมาย

กฎหมู่กลับได้รับการคุ้มครองจากกฎหมาย

เมื่อ กกต.จัดการเลือกตั้งไม่สำเร็จ สั่งให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะที่เคยเกิดมาแล้วกับ กกต.ชุดก่อนๆ  ถูกฟ้องรับโทษทางอาญาและต้องให้ชดใช้ทางแพ่ง   จน อดีต กกต.บางท่านถึงกับทนความอัปยศไม่ไหว ยอมลบประวัติตัวเองจากการเป็น กกต.

จะนำมาเป็นบรรทัดฐานกับ กกต.ชุดปัจจุบันหรือไม่

งบประมาณที่ละเลงไปแล้ว 3,800 ล้าน จะต้องละลายอีก 3,800 ล้าน เพราะการขัดขวางของ กปปส.อีกกี่รอบ แล้ว กกต. กระบวนการยุติธรรมยังจะยอมให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นอย่างซ้ำซากหรือ แล้วถ้าจะอ้างว่าเป็นเพราะรัฐบาลดันทุรังให้มีการจัดการเลือกตั้ง ถ้ารัฐบาลยุบสภาไปแล้วไม่จัดการเลือกตั้งแล้วจะให้ทำสากกะเบืออะไร

กระสันจะชิงอำนาจก็ต้องฉีกรัฐธรรมนูญ.


หมัดเหล็ก

23 มี.ค. 2557 10:43 23 มี.ค. 2557 10:43 ไทยรัฐ


advertisement