วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เล็กไปสู่ใหญ่

โดย สหบาท

“ศูนย์ยุทธวิธีตำรวจกลางหนองสาหร่าย” ในพื้นท่ี 1,919 ไร่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ผบ.ตร.ใช้เป็นศูนย์ฝึกอบรมข้าราชการตำรวจทุกหน่วยทั่วประเทศ

จากที่ดินราชพัสดุตั้งแต่ปี 2548 สมัยที่ พล.ต.อ.วงกต มณีรินทร์ เป็นรอง ผบ.ตร. สมัยนั้นคิดทำเป็นสถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจสอบสวนกลาง แต่ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากติดขัดงบประมาณ

มีการปล่อยทิ้งร้างจนเกือบถูกคืนพื้นที่เพราะไม่ได้ใช้ประโยชน์ พล.ต.อ.อดุลย์ ได้เห็นความสำคัญของพื้นที่ที่เหมาะสมกับการพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางในการฝึกอบรมตำรวจในทุกหลักสูตร จัดตั้งศูนย์ฝึก

มีครูฝึกที่มีความเชี่ยวชาญ มีแผนโครงสร้างฝึกอบรมที่เป็นระบบที่ทันสมัย เป็นสถานที่พักฟื้นครอบครัวตำรวจ สนามยิงปืน

เพื่อให้มีสถานที่ฝึกอบรมที่เป็นระบบ และมีมาตรฐานสากลเป็นแผนการสร้างคนเพื่อให้มีความพร้อมและมีประสิทธิภาพ จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาบุคลากรตำรวจในอนาคต เป็นเรื่องขวัญกำลังใจ เป็นสวัสดิการข้าราชการตำรวจ ซึ่งเป็นแนวคิดในการพัฒนาองค์กรตำรวจ

พล.ต.อ.อดุลย์ ได้ให้หลักบริหารและงบประมาณมาใช้ในการริเริ่มจัดทำโครงการเริ่มจากโครงการเล็กๆ ไปหาโครงการขนาดใหญ่

อาศัยทีม “ซีอีโอ”  ตำรวจที่เชี่ยวชาญในแต่ละด้านเข้ามาช่วยคิด พัฒนาพื้นที่ อาศัยการประสานงานหน่วยงานข้างเคียงทั้งฝ่ายปกครอง เหล่าทัพ กรมชลประทาน กรมป่าไม้ ภาคเอกชน ช่วยกันคนละไม้คนละมือเพื่อสานฝันให้เป็นจริง

พล.ต.อ.อดุลย์ ได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้า โดยมี พล.ต.ท.สันติ เพ็ญสูตร ผู้ช่วย ผบ.ตร.รับผิดชอบศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลางหนองสาหร่าย และ พล.ต.ท.ธีระศักดิ์ กลิ่นพงษา ผบช.ภ.3 รับผิดชอบอีกคน

ทุ่มเทงบประมาณเท่าที่มีทำต่อเนื่อง จากพื้นที่ว่างเปล่าเริ่มได้เห็นแบบแปลนของโครงการขนาดใหญ่ ได้พลิกโฉมหน้า มีกำหนดการเปิดใช้พื้นที่ฝึกอบรม และสนามยิงปืนได้ในอีกไม่กี่เดือนนี้ เป็นพื้นที่ศูนย์ฝึกอบรมขนาดใหญ่ที่สุดที่ตำรวจเคยมีมา

เป็นสิ่งที่ พล.ต.อ.อดุลย์ แม้จะเหลืออีกไม่กี่เดือนเกษียณราชการ ได้ทำไว้ให้เป็นมรดกตกทอดของตำรวจได้ใช้ในการพัฒนาบุคลากรให้มีมาตรฐานที่เป็นสากล

เพราะการพัฒนาประสิทธิภาพตำรวจ จะทำให้เกิดความเป็น “มืออาชีพ”

เป็นที่พึ่งพาประชาชนได้อย่างแท้จริง.


สหบาท

23 มี.ค. 2557 10:40 23 มี.ค. 2557 10:40 ไทยรัฐ