วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สธ.เผยยังมีผู้ไม่ได้รักษา 'วัณโรค' อีก 20,000 ราย

กรมควบคุมโรคจัดกิจกรรมรณรงค์ 'วันวัณโรคสากล' 24 มี.ค.57 เฉลิมพระเกียรติในหลวง สืบสานพระเมตตา เพื่อค้นหาและรักษาผู้ป่วยวัณโรค ระบุยังมีผู้ป่วยที่ไม่ได้รักษา 20,000 ราย…

เมื่อวันที่ 23 มี.ค. นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงกิจกรรมรณรงค์เนื่องใน "วันวัณโรคสากล (World TB day : 24 มีนาคม 2557)” ว่า ประเทศไทยยังคงเป็น 1 ใน 22 ประเทศของโลก ที่มีจำนวนผู้ป่วยวัณโรคสูง ซึ่งในปี 2555 ประเทศไทยมีการตรวจพบผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ทุกประเภท 60,000 ราย ในขณะที่องค์การอนามัยโลกประมาณการ 80,000 ราย ซึ่งหมายความว่า ยังมีผู้ป่วยที่ไม่สามารถเข้าสู่ระบบการบริการอีกประมาณ 20,000 ราย และพบว่ามีผู้ป่วยวัณโรคในแรงงานต่างด้าวถึง 2,333 ราย ผู้ต้องขังในเรือนจำ พบผู้ป่วยวัณโรคจำนวน 1,751 ราย ในขณะที่อัตราผลสำเร็จการรักษาโดยรวมร้อยละ 84 กรมควบคุมโรคจึงกำหนดมาตรการจุดเน้นและกรอบการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรควัณโรค ในปี 2557 ซึ่งมีแนวทาง คือ “เร่งค้นหา รีบรักษาอย่างถูกต้อง ป้องกันวัณโรคดื้อยา” โดยมีเป้าหมายที่สำคัญ คือ “ค้นให้พบ จบด้วยหาย ตายน้อยกว่า 5 ขาดยาเป็น 0” และถ้าประเทศไทยถึงจุดนี้ได้ ถือว่าประสบผลสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง

นายแพทย์สมศักดิ์ กล่าวต่อไปว่า เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระชนมพรรษาครบ 86 พรรษา ในปี 2556 และด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงสนพระราชหฤทัยและทรงมีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการสาธารณสุขไทย และทรงรับพระราชกรณียกิจงานวัณโรค โดยทรงมีพระเมตตาช่วยเหลือและสนับสนุนงานกิจกรรมต่อต้านวัณโรคมากกว่า 60 ปี เพื่อสืบสานพระเมตตาดังกล่าวและเผยแพร่ให้ปวงชนชาวไทยได้ทราบถึงพระราชกรณียกิจด้านวัณโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และภาคีเครือข่าย จึงจัดกิจกรรมรณรงค์วันวัณโรคสากล ในส่วนของประเทศไทย ปี 2557 เพื่อสื่อสารรณรงค์ให้ความรู้ ตลอดจนค้นหาและรักษาผู้ป่วยวัณโรค ในประชากรกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 86 พรรษา จึงได้จัดโครงการ “เฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษา สืบสานพระเมตตา เพื่อค้นหาและรักษาผู้ป่วยวัณโรค" โดยใช้ชื่องาน “เฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษา สืบสานพระเมตตา เพื่อเมืองไทยปลอดวัณโรค” โดยจะเน้นในประชากร 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) พนักงานขับรถยนต์ขนส่งสาธารณะ รถแท็กซี่ รถตู้ขนส่งผู้โดยสาร จำนวน 500 คน 2) ผู้สูงอายุ คนไร้ที่พึ่ง ผู้ที่มีความบกพร่องทางจิตที่ถูกญาติทอดทิ้งและคนพิการ 41 แห่ง จำนวน 8,600 คน 3) ผู้ต้องขังในเรือนจำ 82 แห่ง

"อย่างไรก็ตาม ขอแนะนำประชาชนให้สังเกตอาการของวัณโรค โดยอาการจะเริ่มจากไอเรื้อรังเกินกว่า 2 อาทิตย์ มีไข้ต่ำๆ ในช่วงบ่าย เบื่ออาหาร น้ำหนักตัวลด บางคนยังทำงานได้ปกติ จึงทำให้เชื้อโรคแพร่ไปสู่คนอื่นได้ หากพบผู้ที่มีอาการดังกล่าว ขอให้รีบพาไปพบแพทย์ในโรงพยาบาลหรือสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านทันที เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยและรักษาให้เร็วที่สุด เพราะวัณโรคหากพบเร็ว โอกาสรักษาหายสูงและไม่แพร่กระจายเชื้อ หากประชาชนมีข้อสงสัย สอบถามได้ที่สำนักวัณโรค โทร 02-212-2279 หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค โทร 1422” นายแพทย์สมศักดิ์ กล่าว.

กรมควบคุมโรคจัดกิจกรรมรณรงค์ 'วันวัณโรคสากล' 24 มี.ค.57 เฉลิมพระเกียรติในหลวง สืบสานพระเมตตา เพื่อค้นหาและรักษาผู้ป่วยวัณโรค ระบุยังมีผู้ป่วยที่ไม่ได้รักษา 20,000 ราย… 23 มี.ค. 2557 10:01 23 มี.ค. 2557 10:38 ไทยรัฐ