วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นายกฯโพสต์FBชวนคนไทยอนุรักษ์แหล่งน้ำ'วันน้ำของโลก'

นายกรัฐมนตรี โพสต์เฟซบุ๊กเชิญชวนคนไทยร่วมอนุรักษ์น้ำและแหล่งน้ำ เนื่องในวันน้ำโลก World Water Day...

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 16.45 น. นายกรัฐมนตรี น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Yingluck Shinawatra โดยกล่าวเชิญชวนคนไทยร่วมอนุรักษ์น้ำ และแหล่งน้ำ เนื่องในวันน้ำของโลก (World Day for Water) โดยมีข้อความดังนี้

"นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 เป็นต้นมา องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้ วันที่ 22 มีนาคม ของทุกปีเป็นวันน้ำของโลก (World Day for Water หรือชื่อที่ไม่เป็นทางการเรียกอีกอย่างว่า World Water Day) เพื่อระลึกถึงความสำคัญของน้ำ ซึ่งเป็นความต้องการขั้นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดในโลก และปัญหาการขาดแคลนน้ำนั้นสำคัญ และนับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร และการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกอย่างต่อเนื่อง

“น้ำ” คือ “ชีวิต” เป็นสิ่งเชื่อมโยงความเป็นอยู่ เสริมสร้างคุณภาพชีวิต เป็นเส้นทางคมนาคม เป็นปัจจัยการผลิตทั้งในภาคเกษตรและอุตสาหกรรมที่หล่อเลี้ยงความอยู่ดีมีสุข ของมวลมนุษยชาติ และเป็นพื้นฐานแห่งการสร้างความมั่นคงด้านอาหาร (Food Security) ตลอดจนการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) แต่ในทางตรงกันข้าม พลังของน้ำที่ไหลหลากหรือท่วมท้นเกินความจำเป็นก็มีอำนาจการทำลายล้าง และสามารถคร่าชีวิตมนุษย์ได้ไม่แพ้ภาวะแห้งแล้งขาดแคลนค่ะ

“น้ำ” ในระบบนิเวศ ความสมดุลของน้ำย่อมมีผลต่อความสมดุลในการใช้ชีวิตของมนุษย์และสิ่งมีชีวิ ตอื่นๆ เป็นทรัพยากรและสมบัติของมวลมนุษย์ทุกคน และไม่มีประเทศใดในสามารถจัดการกับสิ่งท้าทายเหล่านี้ได้เพียงตามลำพัง ทางเลือกเดียวของเราคือ ต้องสร้างพลังขับเคลื่อนให้เกิดความร่วมมือที่ใกล้ชิดขึ้นในระดับภูมิภาคและ ระดับโลก ทั้งในการปลูกป่าและรักษาแหล่งน้ำที่เป็นต้นน้ำ ร่วมกันลดมลพิษและภาวะโลกร้อน ส่งเสริมให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงแหล่งน้ำที่สะอาด และที่สำคัญจะต้องร่วมกันวางระบบบริหารจัดการน้ำ ตั้งแต่ต้นน้ำ-กลางน้ำ-ปลายน้ำ และสำหรับประเทศไทย รัฐบาลได้น้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางในการอนุรักษ์ทั้งน้ำและป่าเพื่อให้น้ำสร้างความมั่งคั่งและการพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะ

และในโอกาสที่วันน้ำของโลกได้เวียนมาครบรอบอีกครั้งในวันนี้ ดิฉันขอเชิญชวนให้คนไทยทุกคนระลึกถึงความสำคัญของน้ำ ร่วมกันอนุรักษ์น้ำ และแหล่งน้ำอย่างจริงจังค่ะ".

นายกรัฐมนตรี โพสต์เฟซบุ๊กเชิญชวนคนไทยร่วมอนุรักษ์น้ำและแหล่งน้ำ เนื่องในวันน้ำของโลก World Water Day 22 มี.ค. 2557 17:04 22 มี.ค. 2557 17:36 ไทยรัฐ