วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'องอาจ'โต้พท.ยก5เหตุปัดข้อกล่าวหาทฤษฎีสมคบคิด

"องอาจ" โต้เพื่อไทย ยก 5 เหตุปัดข้อกล่าวหาทฤษฎีสมคบคิดชิงอำนาจทางการเมือง หลังศาลวินิจฉัยเลือกตั้งโมฆะ แนะควรยอมรับผลการกระทำของตัวเอง เตือนรีบจัดเลือกตั้งแก้ปัญหาประเทศ หวั่นซ้ำรอย 2 ก.พ. อีก...

เมื่อวันที่ 22 มี.ค. นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวตอบโต้กรณีพรรคเพื่อไทยออกแถลงการณ์หลังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ให้การเลือกตั้ง ส.ส. เมื่อวันที่ 2 ก.พ.ที่ผ่านมา เป็นโมฆะ โดยได้กล่าวหากลุ่ม กปปส. พรรคประชาธิปัตย์ และองค์กรอิสระ ใช้ทฤษฎีสมรู้ร่วมคิดชิงอำนาจทางการเมือง โดยใช้กฎหมายนั้น ขอเรียนว่า พรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้ใช้ทฤษฎีดังกล่าว และเป็นการกล่าวหาที่ใช้จินตนาการที่เลื่อนลอย ปราศจากข้อเท็จจริง จึงขอชี้แจงดังนี้ 1.พรรคประชาธิปัตย์เห็นว่า คำร้องที่ถูกยื่นต่อผู้ตรวจการแผ่นดินไม่มีปัญหา เรื่องความชอบธรรมด้วยรัฐธรรมนูญ ไม่มีผลกระทบต่อนัยสำคัญในระบบการปกครองระบอบประชาธิปไตย ไม่ขัดต่อหลักนิติธรรมตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ม. 197 และม.3 วรรคสอง อีกทั้งไม่ได้เป็นการเวนคืนอำนาจอธิปไตยของประชาชนไปเป็นของศาลรัฐธรรมนูญ ตามที่พรรคเพื่อไทยกล่าวอ้าง

ส่วน 2.คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญไม่มีผลต่อส่วนรวม การที่พรรคเพื่อไทยระบุว่า คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญครั้งนี้จะเป็นบรรทัดฐานสร้างความชอบธรรมให้ผู้ขัดขวางการเลือกตั้งนั้น ไม่เป็นความจริงหากการเลือกตั้งเป็นไปอย่างสุจริตและเที่ยงธรรม 3.การกล่าวอ้างว่าเป็นความต้องการทางการเมืองนอกระบบของกลุ่มกปปส.นั้น ก็ไม่เป็นความจริง เพราะปัญหาที่เกิดขึ้นมาจากกรณีที่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม พร้อมคณะรัฐบาลปล่อยให้มีการทุจริต 4.การกล่าวหาถึงทัศนคติของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญว่า มีปัญหาเพราะตัดสินสร้างผลกระทบต่อพรรคเพื่อไทยนั้น ก็เป็นข้อสันนิษฐานที่ไม่ถูกต้อง เพราะมีหลายครั้งที่ศาลวินิจฉัยแล้วพรรคประชาธิปัตย์ไม่เห็นด้วย แต่เราก็เคารพศาล ไม่ทำการดูหมิ่นหรือโจมตีศาล

และ 5.การที่พรรคเพื่อไทยกล่าวหาว่าพรรคประชาธิปัตย์ไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งและการไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และสมาชิกพรรค มีผลต่อการวินิจฉัยให้การเลือกตั้งดังกล่าวเป็นโมฆะนั้น ยืนยันว่าพรรคไม่ได้ต้องการให้ศาลตัดสินให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะ แต่เป็นดุลยพินิจในการวินิจฉัยของศาล และพรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้กระทำการใดๆ ที่ขัดรัฐธรรมนูญ ดังนั้นพรรคเพื่อไทยจึงควรยอมรับผลการกระทำของตัวเอง จะดีกว่าการออกมาแสดงอาการเช่นนี้

ส่วนกรณีที่พรรคเพื่อไทยเรียกร้องให้พรรคประชาธิปัตย์ลงสมัครรับเลือกตั้ง และขอให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีการจัดการเลือกตั้งโดยเร็วนั้น นายองอาจ กล่าวว่า โจทย์การเลือกตั้งเพื่อแก้ปัญหาประเทศครั้งนี้ ถ้าเปรียบเป็นข้อสอบ ก็คงไม่ใช่ข้อสอบแบบปรนัยที่มีตัวเลือกว่าจะลงหรือไม่ลงเลือกตั้ง แต่ควรเป็นแบบอัตนัยที่ต้องการหาทางออกให้กับประเทศได้อย่างแท้จริงคือ ควรเปิดกว้างเพื่อรับฟังและร่วมหาคำตอบ ทั้งนี้ ในเบื้องต้นขึ้นอยู่กับนายกรัฐมนตรี รัฐบาล และกกต.ที่จะหาทางออกร่วมกันในการเจรจากับทุกฝ่าย จึงขึ้นอยู่กับตัวนายกรัฐมนตรีที่จะใช้โอกาสนี้หาทางออกให้กับประเทศหรือไม่ ซึ่งหากรัฐบาลยังใช้แนวคิดเดิมคือ มุ่งหน้าเลือกตั้งโดยไม่คำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้น การเลือกตั้งครั้งใหม่ก็จะมีจุดจบที่ซ้ำรอยการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 2 ก.พ.ที่ผ่านมา.

"องอาจ" โต้เพื่อไทย ยก 5 เหตุปัดข้อกล่าวหาทฤษฎีสมคบคิดชิงอำนาจทางการเมือง หลังศาลวินิจฉัยเลือกตั้งโมฆะ แนะควรยอมรับผลการกระทำของตัวเอง เตือนรีบจัดเลือกตั้งแก้ปัญหาประเทศ หวั่นซ้ำรอย 2 ก.พ. อีก... 22 มี.ค. 2557 15:21 22 มี.ค. 2557 19:15 ไทยรัฐ