วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ


ออกไปเตะขอบฟ้า 'ทุ่งดอกบัวตอง' ดอยแม่อูคอ...!


อากาศกับโอกาสเหมือนกันตรง เปลี่ยนแปลงบ่อย!

ภาพเล่าเรื่องสัปดาห์นี้ 'ตฤณ จันทร์สว่าง' ช่างภาพฝีมือดีของไทยรัฐออนไลน์ นักท่องเที่ยวมืออาชีพ นอกจากเก็บความทรงจำที่ 'ทุ่งดอกบัวตอง' ดอยแม่อูคอ จ.แม่ฮ่องสอน ลงในสมอง เขายังเก็บภาพสวยๆ ผ่านวิวไฟเดอร์มาฝาก เป็นภาพที่ยิ่งดู ยิ่งรู้สึกว่า เราควรจะเปิดโอกาสออกไปเที่ยว

ไม่ใช่อยู่ในกะลา ใช่เรือเล็กควรออกจากฝั่ง!

 

ภาพเล่าเรื่องสัปดาห์นี้ 'ตฤณ จันทร์สว่าง' ช่างภาพฝีมือดีของไทยรัฐออนไลน์ นักท่องเที่ยวมืออาชีพ นอกจากเก็บความทรงจำที่ 'ทุ่งดอกบัวตอง' ดอยแม่อูคอ จ.แม่ฮ่องสอน ลงในสมอง เขายังเก็บภาพสวยๆ ผ่านวิวไฟเดอร์มาฝาก เป็นภาพที่ยิ่งดู ยิ่งรู้สึกว่า เราควรจะเปิดโอกาสออกไปเที่ยว 22 มี.ค. 2557 11:48 23 มี.ค. 2557 10:08 ไทยรัฐ