วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สุโขทัยระทม น้ำยมแห้งขอด

ภัยแล้งลุกลาม แม่น้ำยมที่ไหลผ่านหลายอำเภอในพื้นที่ จ.สุโขทัย แห้งขอด ผู้คน-วัวควาย เดือดร้อนถ้วนหน้า ชี้หนักสุดในรอบ 20 ปี ชลประทานขอให้งดปลูกข้าวนาปรัง...

วันที่ 22 มี.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์ภัยแล้งที่ จ.สุโขทัย ยังคงลุกลามขยายวงกว้างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มที่จะรุนแรงมากขึ้น หลังจากที่ระดับน้ำในแม่น้ำยม ซึ่งถือเป็นแม่น้ำสายหลักที่ไหลผ่าน อ.ศรีสัชนาลัย อ.สวรรคโลก อ.ศรีสำโรง อ.เมืองสุโขทัย และ อ.กงไกรลาศ รวมถึงคลองสาขาก็มีสภาพแห้งขอดไม่ต่างกัน

 

สำหรับภัยแล้งในพื้นที่ จ.สุโขทัย ปีนี้ นับว่าหนักสุดในรอบ 20 ปี ส่งกระทบโดยตรงต่อชาวบ้านที่ต้องใช้น้ำอุปโภค บริโภค รวมถึงการเลี้ยงสัตว์และรดพืชผลทางการเกษตรด้วย

เกี่ยวกับเรื่องนี้ นายจักริน เปลี่ยนวงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เปิดเผยว่า จ.สุโขทัย มีพื้นที่ประสบภัยแล้ง จำนวน 8 อำเภอ รวม 77 ตำบล 758 หมู่บ้าน 26 ชุมชน ราษฎรได้รับความเดือดร้อนเกือบ 200,000 คน นาข้าวเสียหายมากกว่า 100,000 ไร่ รวมทั้งมีพืชสวน พืชไร่ บ่อปลา โค กระบือ ได้รับผลกระทบด้วย ซึ่งทางสำนักชลประทานสุโขทัยที่ 4 ได้ขอให้เกษตรกรงดปลูกข้าวนาปรัง ครั้งที่ 2 เพื่อลดปัญหาขาดแคลนน้ำ และความเสียหายต่อการเพาะปลูก.

 

ภัยแล้งลุกลาม แม่น้ำยมที่ไหลผ่านหลายอำเภอในพื้นที่ จ.สุโขทัย แห้งขอด ผู้คน-วัวควาย เดือดร้อนถ้วนหน้า ชี้หนักสุดในรอบ 20 ปี ชลประทานขอให้งดปลูกข้าวนาปรัง... 22 มี.ค. 2557 09:21 22 มี.ค. 2557 10:06 ไทยรัฐ