วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สกอ.ตื่นเร่งสำรวจหลักสูตรทั่วประเทศ

หาช่องเอาผิดมหาวิทยาลัยลักไก่เปิดสอนก่อน ชง กกอ.ดูข้อกฎหมาย

ศ.ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) กล่าวว่า กรณีนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ซึ่งเข้าเรียนปีการศึกษา 2552 ร้องขอให้คณะกรรมการคุรุสภาเยียวยากลุ่มนักศึกษากว่า 50 คน เพื่อขอรับใบอนุญาตปฏิบัติการสอนชั่วคราว เพื่อนำไปใช้เป็นหลักฐานสมัครสอบครูผู้ช่วยนั้น ตนได้สั่งการให้สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษาของ สกอ.เร่งตรวจสอบข้อมูลการเปิดสอนหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต หรือศึกษาศาสตร์บัณฑิต (ค.บ. 5 ปี) ของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศว่ามีหลักสูตรใดบ้างที่ยังไม่ได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามมาตรฐาน สกอ. หรือมีหลักสูตรใดบ้างที่การรับรองหรือรับทราบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่หมดอายุ หรือใกล้จะหมดอายุ เพื่อที่ สกอ.จะได้ทำหนังสือแจ้งไปยังมหาวิทยาลัยให้เร่งดำเนินการโดยด่วน เพราะขณะนี้เป็นช่วงการเปิดรับสมัครสอบครู ดังนั้นมหาวิทยาลัยจะต้องเร่งดำเนินการ เพื่อไม่ให้เด็กเสียสิทธิ

“กรณีที่เกิดขึ้นกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ถือเป็นบทเรียนสำคัญอีกบทหนึ่ง   เนื่องจากที่ผ่านมามหาวิทยาลัยจำนวนมากแอบเปิดสอนก่อนที่หลักสูตรจะได้รับการรับรอง ทำให้เกิดปัญหา ดังนั้นผมจะนำเรื่องนี้เข้าหารือในที่ประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เพื่อมาดูว่ามีช่องทางกฎหมายใดบ้างที่จะเอาผิดกับมหาวิทยาลัยเหล่านี้” เลขาธิการ กกอ.กล่าว

ศ.ดร.ทศพรกล่าวด้วยว่า แต่ในเบื้องต้น สกอ.จะส่งหนังสือเวียนกำชับมหาวิทยาลัยให้ตรวจสอบการจัดการเรียนการสอนโดยเฉพาะในคณะที่มีสภาวิชาชีพกำกับ ว่าหลักสูตรผ่านการรับรองถูกต้องแล้วหรือยัง ขณะเดียวกัน สกอ.จะพัฒนาระบบการให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยต่างๆ ว่ามีหลักสูตรใดบ้างที่ผ่านการรับรอง เพื่อให้นักเรียนตรวจสอบประกอบการตัดสินใจก่อนเลือกเรียนในคณะวิชาหรือมหาวิทยาลัย เพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหาดังกล่าวขึ้นอีก.

ศ.ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) กล่าวว่า กรณีนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ซึ่งเข้าเรียนปีการศึกษา 2552 ร้องขอให้คณะกรรมการคุรุสภาเยียวยากลุ่มนักศึกษากว่า 50 คน เพื่อขอรับใบอนุญาตปฏิบัติการสอนชั่วคราว เพื่อนำไปใช้เป็นหลักฐานสมัครสอบครูผู้ช่วย... 22 มี.ค. 2557 04:50 22 มี.ค. 2557 04:50 ไทยรัฐ