วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ยอดเงินสมทบกองทุนช่วยชาวนา17วันรวม1,241 ลบ.

ธ.ก.ส.สรุปยอดเงินสมทบกองทุนช่วยเหลือชาวนารวม 17 วัน 1,241 ล้านบาท...

เมื่อวันที่ 21 มี.ค.57 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) รายงานยอดเงินสมทบเข้ากองทุนช่วยเหลือชาวนา หลังเปิดกองทุนอย่างเป็นทางการรวมเวลา 17 วัน มียอดเงินสมทบรวม 1,241,204,215.39 บาท แบ่งเป็นยอดเงินสมทบในกองทุนที่ 1 ประเภทบริจาค จำนวน 21,089,458.11 บาท กองทุนที่ 2 แบบคืนเงินต้น แต่ไม่มีผลตอบแทน จำนวน 730,193,414.39 บาท และกองทุนที่ 3 แบบคืนต้น  มีผลตอบแทนร้อยละ 0.63 ต่อปี จำนวน 489,921,342.89 บาท

ธ.ก.ส.สรุปยอดเงินสมทบกองทุนช่วยเหลือชาวนารวม 17 วัน 1,241 ล้านบาท... 21 มี.ค. 2557 19:28 21 มี.ค. 2557 20:55 ไทยรัฐ