วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
'คปก.' หนุนร่าง ก.ม.จังหวัดปกครองตนเอง ปฏิรูปประเทศฯ

'คปก.' หนุนร่าง ก.ม.จังหวัดปกครองตนเอง ปฏิรูปประเทศฯ

  • Share:

"เครือข่ายประชาชน" แนะปฏิรูปโครงสร้างอำนาจการเมือง ลดอำนาจส่วนกลาง ให้ท้องถิ่นปกครองตนเอง

วันที่ 21 มี.ค.57 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและการพัฒนากฎหมายด้านกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วมของประชาชนในคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปก.) ร่วมกับ สภาพัฒนาการเมือง สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา และสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์สนับสนุนร่างกฎหมายจังหวัดปกครองตนเองเพื่อการปฏิรูปประเทศ ที่มีเป้าหมายให้เลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดในจังหวัดที่มีความพร้อมก่อนเพื่อกระจายอำนาจจากส่วนกลางให้มากที่สุด

.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ ประธานคณะกรรมการการพิจารณาปรับปรุงและการพัฒนากฎหมายด้านกระจายอำนาจ ระบุว่าปัจจัยที่จะทำให้ร่างกฎหมายนี้สำเร็จได้คือพลังภาคประชาชนที่รวมกลุ่มเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็ง แต่ก็ขึ้นอยู่กับภาครัฐที่จะตอบรับหรือไม่ หากยังไม่ตอบรับก็จะต้องสู้กันต่อไป

ด้านนายสวิง ตันอุด ตัวแทนเครือข่ายกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ระบุว่า การบริหารงานท้องถิ่นด้วยส่วนกลางที่ไม่เข้าใจอัตลักษณ์ ทำให้ยิ่งเพิ่มปัญหาให้กับท้องถิ่น ซึ่งหากสามารถผลักดันร่างกฎหมายนี้ได้สำเร็จ จะสามารถลดความขัดแย้งในระดับประเทศได้ เพราะการบริหารแบบรวมศูนย์อำนาจ ทำให้เกิดการแย่งชิงอำนาจ

ทั้งนี้ เครือข่ายประชาชนขับเคลื่อนเพื่อจังหวัดปกครองตนเอง เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาในทางการเมือง คือต้องให้ปฏิรูปโครงสร้างอำนาจทางการเมือง ลดอำนาจส่วนกลาง ให้ท้องถิ่นปกครองตนเอง ให้ท้องถิ่นเป็นเจ้าของภาษี เป็นผู้จัดการภาษีโดยตรง สัดส่วนร้อยละ 70 และส่งให้ส่วนกลางร้อยละ 30 ให้ท้องถิ่น สามารถบริหารทรัพยากรธรรมชาติเองได้ ซึ่งในวันที่ 24 มิถุนายนนี้ เครืิอข่ายและภาคีจะนำหนึ่งล้านรายชื่อ เพื่อเสนอร่าง ...การบริหารจังหวัดปกครองตนเองพร้อมกันทุกจังหวัด

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้