วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'คปก.' หนุนร่าง ก.ม.จังหวัดปกครองตนเอง ปฏิรูปประเทศฯ

"เครือข่ายประชาชน" แนะปฏิรูปโครงสร้างอำนาจการเมือง ลดอำนาจส่วนกลาง ให้ท้องถิ่นปกครองตนเอง

วันที่ 21 มี.ค.57 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและการพัฒนากฎหมายด้านกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วมของประชาชนในคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปก.) ร่วมกับ สภาพัฒนาการเมือง สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา และสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์สนับสนุนร่างกฎหมายจังหวัดปกครองตนเองเพื่อการปฏิรูปประเทศ ที่มีเป้าหมายให้เลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดในจังหวัดที่มีความพร้อมก่อนเพื่อกระจายอำนาจจากส่วนกลางให้มากที่สุด

.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ ประธานคณะกรรมการการพิจารณาปรับปรุงและการพัฒนากฎหมายด้านกระจายอำนาจ ระบุว่าปัจจัยที่จะทำให้ร่างกฎหมายนี้สำเร็จได้คือพลังภาคประชาชนที่รวมกลุ่มเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็ง แต่ก็ขึ้นอยู่กับภาครัฐที่จะตอบรับหรือไม่ หากยังไม่ตอบรับก็จะต้องสู้กันต่อไป

ด้านนายสวิง ตันอุด ตัวแทนเครือข่ายกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ระบุว่า การบริหารงานท้องถิ่นด้วยส่วนกลางที่ไม่เข้าใจอัตลักษณ์ ทำให้ยิ่งเพิ่มปัญหาให้กับท้องถิ่น ซึ่งหากสามารถผลักดันร่างกฎหมายนี้ได้สำเร็จ จะสามารถลดความขัดแย้งในระดับประเทศได้ เพราะการบริหารแบบรวมศูนย์อำนาจ ทำให้เกิดการแย่งชิงอำนาจ

ทั้งนี้ เครือข่ายประชาชนขับเคลื่อนเพื่อจังหวัดปกครองตนเอง เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาในทางการเมือง คือต้องให้ปฏิรูปโครงสร้างอำนาจทางการเมือง ลดอำนาจส่วนกลาง ให้ท้องถิ่นปกครองตนเอง ให้ท้องถิ่นเป็นเจ้าของภาษี เป็นผู้จัดการภาษีโดยตรง สัดส่วนร้อยละ 70 และส่งให้ส่วนกลางร้อยละ 30 ให้ท้องถิ่น สามารถบริหารทรัพยากรธรรมชาติเองได้ ซึ่งในวันที่ 24 มิถุนายนนี้ เครืิอข่ายและภาคีจะนำหนึ่งล้านรายชื่อ เพื่อเสนอร่าง ...การบริหารจังหวัดปกครองตนเองพร้อมกันทุกจังหวัด

"เครือข่ายประชาชน" แนะปฏิรูปโครงสร้างอำนาจการเมือง ลดอำนาจส่วนกลาง ให้ท้องถิ่นปกครองตนเอง 21 มี.ค. 2557 17:09 21 มี.ค. 2557 19:30 ไทยรัฐ