วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มุมข้าราชการ 22/03/57

โดย ซี.12

การประชุม ครม.ของรัฐบาลรักษาการเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานอกจากเรื่องการยกเลิกการใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินแล้ว ในเมื่อ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี สู้อุตส่าห์นั่งวีลแชร์มาประชุมทั้งทีก็ต้องมีเรื่องราวอันยิ่งใหญ่เร่งด่วนให้วินิจฉัยสั่งการนั่นคือมาตรการแก้ไขปัญหาไข่ไก่ล้นตลาด โดย ครม.มีมติให้ กระทรวงศึกษาธิการ โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บรรจุความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริโภคไข่ไก่ในชีวิตประจำวันในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดในระดับประถมศึกษาทั่วทุกเขตทั้งประเทศ ให้ใช้ไข่ไก่เป็นส่วนประกอบอาหารกลางวันให้นักเรียน และบางโรงเรียนมีการเลี้ยงไก่ไข่ในโรงเรียน ส่วน สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ให้มีการเลี้ยงไก่ไข่ในวิทยาลัยเกษตรและมีการแปรรูปอาหารที่ทำจากไข่ไก่ในวิทยาลัยอาชีวศึกษา...

สำหรับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้มีการประสานขอความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศแล้วพร้อมกันนั้นให้ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เผยแพร่ข้อมูลความรู้ทางสื่อหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ และสื่อต่างๆ รวมถึงบทความ งานวิจัยมีทั้งในเรื่อง องค์ประกอบของไข่ไก่ การแปรรูปจากไข่ไก่ต่อไปและให้ กระทรวงสาธารณสุข โดย กรมอนามัย เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจใน การส่งเสริมสุขภาพและโภชนาการของประชาชนให้มีสุขภาพดี ทำการประชาสัมพันธ์เรื่องการบริโภคไข่ไก่แก่บุคคลทั่วไป เพราะนี่คือความจำเป็นที่รัฐบาลต้องรักษาการต่อไปจนชั่วนิรันดร์มิฉะนั้นความพินาศจักบังเกิดแก่วงการไข่ไก่อย่างมากมายมหาศาล...

อ้อแล้วก็มีการแต่งตั้งจุ๋มจิ๋มอีกรายคือให้ วันนภิศ จารุสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี ขึ้นดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาประจำสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2556 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์...

แต่การดำเนินการคืนความเป็นธรรมให้ ถวิล เปลี่ยนศรี กลับเข้าดำรงตำแหน่ง เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดนั้นช่างเถอะรอไปก่อนก็ยังไม่ถึงเวลา 45 วันนี่นา ขอให้ พลโทภราดร พัฒนถาบุตร สุดที่รักได้ทำหน้าที่ต่อไปอีกสักหน่อยเถอะน่า....

มีข้อสังเกตมาให้รับทราบกันอีกแล้วว่า กรรมการรัฐวิสาหกิจ ในยุคของรัฐบาลนี้มีแต่คนใน เครือข่ายระบอบทักษิณ ที่ถูกส่งไปแปะไว้ บางรายต้องใช้ความสังเกตเป็นพิเศษจึงพิสูจน์ความสัมพันธ์ได้อย่างเช่น วีรภัทร ศรีไชยา ที่เปิดตัวมาเป็นทนายให้ บริษัทเอส-ซีแอสเสท ฟ้องเรียกค่าเสียหายร้อยล้านจาก กปปส. นั้น ปัจจุบันเป็น กรรมการธนาคารกรุงไทย และ กรรมการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล แล้วจะติดตามแกะรอยมารายงานให้สังคมทราบต่อไปเป็นระยะ...

ตามธรรมดาผู้ว่าราชการจังหวัดที่ย้ายไปใหม่ย่อมวางตัวให้ได้รับความชื่นชมจากผู้คนส่วนใหญ่แต่ไม่เข้าใจว่าทำไมไปอยู่แม่ฮ่องสอนได้ไม่กี่เดือน สุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าฯแม่ฮ่องสอนคนใหม่ กลับไม่แสวงหาความเป็นมิตรให้รอบด้าน อย่างเช่นผู้บริหารการเมืองระดับท้องถิ่นคิดจะลาออกลงสมัครสมาชิกวุฒิสภาก็ต้องเจอความล่าช้าในการอนุมัติจนร้อนอกร้อนใจในลีลาท่าทางที่วางงานอย่างนี้ นี่ถ้าเขาได้รับเลือกตั้งขึ้นมาจะมองหน้ากันติดได้ยังไงเพราะข่าวว่าเป็นผู้สมัครตัวเก็งซะด้วย...

สภาการพยาบาล มีคณะกรรมการชุดใหม่ในตำแหน่งต่างๆแล้ว ประกอบด้วย รศ.ทัศนา บุญทอง เป็นนายกสภาการพยาบาล รศ.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ เป็นอุปนายกคนที่หนึ่ง กฤษดา แสวงดี เป็น อุปนายกคนที่สอง ผศ.อังคณา สริยาภรณ์ เป็นเลขาธิการ ธีรพร สถิรอังกูร เป็นรองเลขาธิการ กาญจนา จันทร์ไทย เป็นประชาสัมพันธ์ ยุวดี เกตสัมพันธ์ เป็นเหรัญญิก...

โฉมหน้าหนังสือใหม่ๆจากสถาพรบุ๊คส์ในชุดเพชรการเรือน เล่มแรก ศิลปะการแกะสลักผักผลไม้ โดย รศ.จริยา เดช-กุญชร เล่มที่สอง พื้นฐานการถักบล็อกไม้ โดย กมลฉัตร นิรันทร์ชานนท์ และเล่มสาม งานถักโครเชต์และดอยลี โดย วันฟ้างาม คำมุงคุณ...

 

“ซี.12”

21 มี.ค. 2557 11:01 21 มี.ค. 2557 11:01 ไทยรัฐ