วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รับมือท่องเที่ยว

โดย สหบาท

ยังคงเป็นภารกิจหลักของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการสนับสนุนภารกิจดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติเพื่อผลักดันงบประมาณรายได้เข้าประเทศตามนโยบายของรัฐบาล

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ผบ.ตร.ได้มอบหมาย พล.ต.อ.วุฒิ ลิปตพัลลภ ที่ปรึกษา (สบ 10) เข้ามาสานต่อนโยบายการท่องเที่ยวในหน้างานความรับผิดชอบของเจ้าหน้าท่ีตำรวจ

โดยเน้นการควบคุมคดีอาชญากรรม การบริหารช่วยเหลือนักท่องเที่ยวและลดอุบัติเหตุในการท่องเที่ยว ทำให้นักท่องเที่ยวมีความเชื่อในเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

และจากอุบัติเหตุนักท่องเที่ยวจำนวนมากได้เดินท่องเที่ยวตามเกาะต่างๆ ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี บริเวณเกาะสมุย เกาะพะงันมักเกิดอุบัติเหตุเรือล่ม เรือชนบ่อยครั้ง โดยเฉพาะเทศกาลฟูลมูนที่เกาะพะงัน

พล.ต.อ.วุฒิได้จัดซักซ้อมแผนช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล โดยตำรวจท่องเที่ยว ตำรวจน้ำ ตำรวจจังหวัดสุราษฎร์ธานี ฝ่ายปกครอง สาธารณสุข เทศบาล อ.เกาะสมุย สำนักงานกรมเจ้าท่าภูมิภาค สาขาเกาะสมุย และตัวแทนภาคเอกชนในพื้นที่เกาะสมุยร่วมกันซักซ้อม

เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุทางทะเลและเตรียมความพร้อมในเรื่องการช่วยเหลือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องมีความพร้อม

ต้องเพิ่มความเข้มข้นในการบังคับใช้กฎหมาย

กรณีบรรทุกผู้โดยสารและสัมภาระเกินกำหนดที่กฎหมายบัญญัติ กรณีเรือที่มีสภาพไม่มั่นคงมาใช้งาน กรณีไม่มีเสื้อชูชีพเพียงพอสำหรับผู้โดยสาร เป็นความผิดตามกฎหมายทั้งสิ้น

โดยให้กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็น  “ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล”

ตำรวจน้ำ ตำรวจท่องเที่ยว ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี หน่วยบิน จ.สุราษฎร์ธานี จัดเตรียมความพร้อมในกรณีเหตุที่เกิดกับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ

สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาเกาะสมุย ตรวจสอบและประสานการปฏิบัติกับผู้ประกอบการเรือโดยสารข้ามฝาก เรือรับจ้าง ประสานผู้ประกอบการเพื่อสนับสนุนภารกิจการกู้ภัยทางทะเล

ฝ่ายปกครองให้นายอำเภอเป็นประธานศูนย์อำนวยการร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล ทีมอาสาสมัครตำรวจ อาสากู้ภัยมูลนิธิต่างๆ ในพื้นที่เกาะสมุย เป็นศูนย์เฉพาะกิจในท้องที่เกิดเหตุในเวลาไม่เกิน 15 นาที

นี่คือการสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว!!!


สหบาท

21 มี.ค. 2557 09:56 ไทยรัฐ