วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
งานคือเงิน 22/03/57

งานคือเงิน 22/03/57

โดย หมึกเขียว
22 มี.ค. 2557 05:01 น.
  • Share:


ไม่มีคำว่าทางตันสำหรับคนที่ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคและปัญหา

หมึกเขียว ขอส่งกำลังใจให้คนขยันและอดทน และอาสาสรรหาสารพัด ตำแหน่งงานดีๆ มาฝากกันที่ งานคือเงิน เช่นเคย

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  รับ  เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 จำนวน 1 อัตรา อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิชา การบริหารการจัดการ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ ศิลปศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ต้องผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่น้อยกว่า 440 คะแนน หรือ CULI– TEST ไม่น้อยกว่า 50 คะแนน หรือ CU–TEP ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน หรือ IELTS ไม่น้อยกว่า 36 คะแนน (ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี) ต้องมีความรู้ความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว สอบถามเพิ่มเติมที่ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ถนนอังรีดูนังต์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร.0-2218-9773 รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ที่ www.hrm.chula.ac.th/recruitmentonline ถึง 25 มี.ค.นี้

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) รับลูกจ้างช่วยงานราชการ ตำแหน่ง งานด้านประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา อายุไม่เกิน 32 ปี วุฒิ ปริญญาตรี ทางด้าน นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสาร มวลชน หรือ มีความสนใจด้านประชาสัมพันธ์ มีอัธยาศัยและมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถเป็นพิธีกร กล้าแสดงออก มีใจรักและสนุกกับงานสันทนาการ ทำกิจกรรม และ Entertain ใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างดี เช่น โปรแกรม Microsoft Word/ Power Point/Excel มีความคล่องตัวปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้ สมัครที่ กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา อาคาร 5 ชั้น 6 ตึกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ นนทบุรี 11000 โทร.0-2590-7117, 0-2590-7123 ถึง 25 มี.ค.นี้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รับ ลูกจ้างชั่วคราว สำนักส่งเสริมวิชาการและงานลงทะเบียน ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา สังกัดกลุ่มทะเบียนและประมวลผลงานทะเบียนสายที่ 1 วุฒิ ปริญญาตรีทุกสาขา (หากมีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป Microsoft Word, Microsoft Excel อย่างดี และมีประสบการณ์ทำงานด้านการศึกษาหรือการวัดและประเมินผลทางการศึกษา หรือหลักสูตรการศึกษา หรือเขียนโปรแกรมได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ), สถานีวิทยุสาธารณะเพื่อการศึกษา ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา งานรายการและข่าว วุฒิ ปริญญาตรี ด้าน สื่อสารมวลชน หรือ คอมพิวเตอร์ สมัครที่ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ สอบถาม กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี โทร.0-2282-9009 (-15) ต่อ 6061-6066 ถึง 26 มี.ค.นี้

กรมศุลกากร รับ เจ้าพนักงานศุลกากรปฏิบัติงาน 30 อัตรา วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน สาขาวิชา เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง โลหะการ ก่อสร้าง  ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ พณิชยการ  ต้องขึ้นทะเบียนสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป, เจ้า พนักงานเดินเรือปฏิบัติงาน 6 อัตรา วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน ต้องได้รับประกาศนียบัตรนายประจำเรือฝ่ายเดินเรือของเรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่ง ขนาดต่ำกว่า 500 ตันกรอส จากกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี หรือที่กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวีเทียบให้ไม่ต่ำกว่านี้ หรือ ประกาศนียบัตรนายเรือของเรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่ง ขนาดต่ำกว่า 500 ตันกรอส จากกรมการขนส่งทาง น้ำและพาณิชยนาวี หรือที่กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวีเทียบให้ไม่ต่ำกว่านี้ หรือ ประกาศนียบัตรนายประจำเรือฝ่ายเดินเรือของเรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่ง ขนาด 500–3,000 ตันกรอส จากกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี หรือที่กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวีเทียบให้ไม่ต่ำกว่านี้ ต้องขึ้นทะเบียนสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ของ ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป สนใจสมัครทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://job.customs.go.th รับถึง 27 มี.ค.นี้

วิทยาลัยโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ รับ นักวิชาการ (Software tutor/ Webmaster) 1 อัตรา สมัครที่ วิทยาลัยโลกคดีศึกษา ชั้น 4 อาคารศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร.0-2564-3089 (-91) ต่อ 77056 หรือดูที่ www.sgs.tu.ac.th ถึง 28 มี.ค.นี้

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กลุ่มงานบริการ รับ พนักงานประจำสำนักงาน ประจำสำนักงานกรุงเทพฯ 5 อัตรา, ประจำศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดจันทบุรี ระยอง น่าน แพร่ แม่ฮ่องสอน ชุมพร พังงา ภูเก็ต นราธิวาส และ สตูล แห่งละ 1 อัตรา วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ พณิชยกรรม, กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป รับ ครูฝึกฝีมือแรงงานเทคนิค (ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์) ประจำศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี หนองคาย แพร่ ชุมพร พังงา และ ระนอง แห่งละ 1 อัตรา วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขา คอมพิวเตอร์ หรือ อิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานระดับ 1 ในสาขาช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ ทุกตำแหน่งระยะเวลาการจ้างสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.2559 มีประเมินผลการปฏิบัติงานทุกรอบ 6 เดือนของปีงบประมาณ) สมัครที่ กองการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ชั้น 4 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ภายในบริเวณกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 รับถึง 28 มี.ค.นี้

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ รับ อาจารย์ 3 อัตรา ประจำภาควิชาการบัญชี วุฒิ  ปริญญาเอกหรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 1 ปีหลังการสอบสัมภาษณ์ ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 3.00 ไม่มีเกรด F ในวิชาหลัก และเกรดเฉลี่ยสะสมปริญญาโทไม่ต่ำกว่า 3.25 หรือ วุฒิปริญญาโทการบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 3.00 ไม่มีเกรด F ในวิชาหลัก และเกรดเฉลี่ยสะสมปริญญาโทไม่ต่ำกว่า 3.50 หรือ วุฒิปริญญาตรี (เกียรตินิยม) สำหรับ ปริญญาตรี/ ปริญญาโท ต้องมีคะแนน TOEFL (IBT) ไม่ต่ำกว่า 100 คะแนน หรือ IELTS ไม่ต่ำว่า 7 คะแนน (คะแนนต้องไม่เกิน 2 ปี) และมีคะแนน GMAST ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน (คะแนนต้องไม่เกิน 5 ปี) ทุกระดับการศึกษาต้องจบจากมหาวิทยาลัยที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยรับรอง สามารถปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตได้ หากมีระดับผลการศึกษาไม่ตรงที่กำหนด ต้องมีประสบการณ์ ความรู้ความสามารถพิเศษ หรือมีผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพดี โดยมีเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาแสดงด้วย สนใจติดต่อที่ สำนักงานเลขานุการคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ สอบถาม  โทร.0-2613-2195  หรือศูนย์รังสิต  สอบถามโทร.0-2696-5737, 0-2696-5968 รับถึง 31 มี.ค.นี้

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับ อาจารย์ 1 อัตรา สังกัดภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ วุฒิ ปริญญาเอก (Ph.D. หรือ D.A.) หรือ กำลังศึกษาระดับปริญญาเอก ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดทำปริญญานิพนธ์และต้องสำเร็จการศึกษาภายใน 3 ปี สาขาวิชา ภูมิศาสตร์ ธรณีวิทยา วิศวกรรมสำรวจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง จบจากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง ต้องสำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขา วิชาภูมิศาสตร์ ธรณีวิทยา วิศวกรรมสำรวจ จากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศที่สำนักงาน ก.พ.รับรองไม่เป็นผู้ที่พ้นจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) สอบถามและสมัครที่ สำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ห้อง 11-304 ชั้น 3 อาคาร 11 คณะสังคมศาสตร์ โทร.0-2649-5000 ต่อ 15590 กด 103 รับถึง 31 มี.ค.นี้

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน รับ อาจารย์ 1 อัตรา สาขาวิชาวรรณคดีไทย สังกัดภาควิชาวรรณคดี วุฒิ ปริญญาโท/ปริญญาเอก สาขา วรรณคดีไทย วรรณคดีเปรียบเทียบ (ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท สาขาวรรณคดีไทย หรือภาษาไทย และทำวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับวรรณคดีไทย) หรือสาขา ภาษาไทย (ลงทะเบียนเรียนและสอบได้ในรายวิชาวรรณคดีไทยระดับปริญญาตรี 30 หน่วยกิตและทำวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับวรรณคดีไทย) กรณีมีผลงานวิจัย หรือผลงานวิชาการด้านวรรณคดีไทยจะพิจารณาเป็นพิเศษ สนใจติดต่อที่ ห้องสำนักงานเลขานุการ คณะมนุษยศาสตร์ 303 ชั้น 3 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 50 ถนนพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ถึง 2 เม.ย.นี้

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา สังกัดภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป หรือเทียบเท่าทุกสาขา สามารถพิมพ์ดีดภาษาไทย– ภาษาอังกฤษ ได้ไม่ต่ำกว่า 35 คำต่อนาที ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้อย่างดี มีความสามารถจัดเก็บเอกสารอย่างมีระบบ มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย มีความประพฤติเรียบร้อย มนุษยสัมพันธ์ดี สมัครที่ สำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ห้อง 11-304 ชั้น 3 อาคาร 11 คณะสังคมศาสตร์ โทร.0-2649-5000 ต่อ 15590 กด 103 ถึง 9 เม.ย.นี้

มหาวิทยาลัยศิลปากร รับ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา สังกัดงานสารบรรณ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office อย่างดี ดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.pd.su.ac.th สมัครที่ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 7 สำนักงานอธิการบดี (ตลิ่งชัน) มหาวิทยาลัยศิลปากร ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 โทร.0-2849-7500 ต่อ 317040 หรือที่ งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม โทร.0-3425-3910 (-19) ต่อ 22140 ถึง 10 เม.ย.นี้


หมึกเขียว

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้