วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ประชาธิปไตยแบบไหน?

โดย

บรรดาผู้ที่สนใจการบ้านการเมือง คงจะต้องนั่งลุ้นระทึกกันอีกครั้งหนึ่ง เมื่อศาลรัฐธรรมนูญนัดรอฟังคำวินิจฉัย ในวันที่21 มีนาคม กรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินยื่นคำร้องให้ศาลวินิจฉัยว่าการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 2กุมภา- พันธ์เป็นโมฆะ  เพราะไม่ได้จัดการเลือกตั้งในวันเดียว และมีการนับคะแนนในเขตที่เลือกตั้งแล้วเสร็จ อันอาจเป็นการชี้นำเขตที่ยังเหลือ

ไม่ว่าศาลจะวินิจฉัยว่าอย่างไรก็ ตาม แต่พรรคเพื่อไทยได้ออกแถลงการณ์ดักหน้าเรียบร้อยแล้วว่า ผู้ตรวจการแผ่นดินและศาลรัฐธรรมนูญ ไม่มีอำนาจวินิจฉัย และกล่าว หาว่าองค์กรตามรัฐธรรมนูญหลายองค์กร “ใช้ทฤษฎีสมคบคิด” ล้มการเลือกตั้ง กล่าวหาว่าศาลรัฐธรรมนูญนอกจากไม่เคารพรัฐธรรมนูญ และหลักนิติธรรมแล้ว ยังขยายอำนาจอย่างไม่สิ้นสุด

แถลงการณ์พรรคเพื่อไทยกล่าวต่อไปว่า จะไม่ยอมรับการกระทำขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ อันเป็นการนอกเหนือรัฐธรรมนูญและกฎหมาย และชี้ว่าเหตุที่การเลือกตั้งมีปัญหาเพราะถูก กปปส.และคนของพรรคประชาธิปัตย์ขัดขวาง ส่วนการเคลื่อนไหวของ 6 องค์กรอิสระ เป็นเพียงฉากหนึ่งของขบวนการล้มประชาธิปไตย และ กกต.สร้างเงื่อนไขให้เลือกตั้งโมฆะ

น่าสงสัยว่าแถลงการณ์ของพรรครัฐบาลอาจเป็นสัญญาณอันตราย สอดประสานกับมติของกลุ่ม นปช. ที่ประกาศลั่นกลองรบ จัดตั้งกองกำลัง “ปกป้องประชาธิปไตย” ห้ามนายกรัฐมนตรีไปรับข้อกล่าวหา ป.ป.ช. เรื่องการทุจริตรับจำนำข้าว บางกลุ่มขู่แบ่ง แยกประเทศ ขู่จัดตั้งรัฐบาลพลัดถิ่นและปลุก ระดมใช้ปืน 10 ล้านกระบอก เพื่อทำสงครามกลางเมือง

คำว่า “ประชาธิปไตย” ฝ่ายรัฐบาลมักจะเน้นหนักที่ “การเลือกตั้ง” แต่นอกจาก การเลือกตั้งแล้ว ประชาธิปไตยยังมีองค์ประ- กอบสำคัญอีกอย่างน้อย 3 ประการ คือหลักสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของประชาชน หลักนิติธรรม และหลักการตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจ การเลือกตั้งเป็นเพียงก้าวแรก ในการเข้าสู่อำนาจ ที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือใช้อำนาจอย่างไร?

รัฐธรรมนูญเขียนไว้ชัดเจนว่าการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ “ต้องเป็นไปตามหลักนิติธรรม” คือยึดถือกฎหมายเป็นหลัก บังคับใช้กฎหมายตรงไปตรงมา นายจอห์น แคร์รี รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ กล่าวว่าหลายประเทศมีการเลือกตั้ง แต่ไม่ได้ปฏิรูปเป็นประชาธิปไตย จึงเต็มไปด้วยการทุจริตและการเล่นพรรคเล่นพวก

สาเหตุสำคัญที่มีการทุจริตโกงกินมโหฬาร เพราะไม่ยึดหลักนิติธรรม ไม่บังคับ ใช้กฎหมายอย่างตรงไปตรงมา แต่ลูบหน้าปะจมูก ไม่ยอมรับระบบตรวจสอบและถ่วงดุล ขององค์กรตุลาการที่เป็นอิสระ ถ้าไม่ยอมรับอำนาจศาลรัฐธรรมนูญ และองค์กรอิสระเท่า กับว่าไม่เคารพรัฐธรรมนูญ และไม่ยอมรับการตรวจสอบ ยอมรับแค่การเลือกตั้ง เป็นประชาธิปไตยแบบไหนกัน?

21 มี.ค. 2557 08:47 21 มี.ค. 2557 08:47 ไทยรัฐ