วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ป.ป.ช.ชงยกเลิกรับจำนำมันสำปะหลัง

ป.ป.ช.ชงยกเลิกรับจำนำมันสำปะหลัง

  • Share:

ชี้เอื้อเอกชนมีปมทุจริตทำชาติเสียหาย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธานกรรมการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ส่งหนังสือ เรื่องมาตรการป้องกันการทุจริตในการดำเนินโครงการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลังให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบ โดย ป.ป.ช.ส่งเรื่องมาตั้งแต่วันที่ 7 ม.ค.57 แต่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี บรรจุเรื่องเข้าสู่ที่ประชุม ครม.ให้รับทราบเมื่อวันที่ 18 มี.ค.ที่ผ่านมาและไม่ได้แถลงข่าวแต่อย่างใด

สำหรับหนังสือของ ป.ป.ช.ระบุว่า ได้รับเรื่องร้องเรียนการดำเนินโครงการแทรกแซงราคามันสำปะหลังปีการผลิต 2554/2555 และปีการผลิต 2555/2556 ว่ามีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการและมีการรับจำนำในราคาต่ำกว่าราคารับซื้อของผู้ประกอบการ ประกอบกับ ป.ป.ช.ได้มอบให้มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยศึกษาวิจัยเรื่อง มาตรการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลังเพื่อป้องกันการทุจริต ซึ่งจากการศึกษาพบว่าในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาการดำเนินการยังไม่มีประสิทธิภาพ เกิดปัญหาการทุจริต เป็นการสูญเสียงบประมาณเป็นจำนวนมาก ดังนั้นคณะกรรมการ ป.ป.ช.ได้พิจารณาแล้วจึงเห็นสมควรเสนอมาตรการป้องกันการทุจริตในการดำเนินโครงการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลังต่อ ครม.เพื่อพิจารณาและมีมติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

ทั้งนี้ ป.ป.ช.มีข้อเสนอแนะให้ยกเลิกโครงการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลัง ซึ่งสร้างผลตอบแทนให้แก่เกษตรกรในวงจำกัด แต่สร้างผลกำไรให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการจำนวนมาก หากรัฐต้องการช่วยเหลือเกษตรกรอย่างทั่วถึงพร้อมกับพึ่งพิงวิธีที่ไม่ฝืนกลไกตลาดในระยะยาว จะต้องนำการประกันความเสี่ยงด้านราคามาใช้ เป็นการประกันราคาขั้นต่ำให้เกษตรกร โดยราคาขั้นต่ำไม่ควรตั้งสูงจนเกินไป แต่ต้องสูงกว่าต้นทุนการผลิตโดยเฉลี่ยของเกษตรกรเพื่อให้เกษตรกรสามารถอยู่ได้.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้