วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คารวะชาวบัวแก้วผู้กล้า (2)

โดย ซี.12


ความรู้สึกนึกคิดของข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศต่อกรณีที่รัฐมนตรีเจ้ากระทรวงบังอาจชักน้ำเข้าลึกชักศึกเข้าบ้านด้วยความพยายามดึงเอาสหประชาชาติเข้ามาวุ่นวายกับความขัดแย้งทางการเมืองภายในประเทศนั้นเป็นข้อสังเกตอันแหลมคมที่ว่า

“ไม่ว่าเลขาธิการสหประชาชาติจะเยือนไทยด้วยตนเองหรือส่งผู้แทน หรือผู้แทนพิเศษ ในท้ายที่สุดตามคำเชิญที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นล้วนเป็นการเยือนตามคำเชิญของรัฐบาลไทยซึ่งจะนำไปสู่กระบวนการติดตามผลในกรอบสหประชาชาติและการมีข้อเสนอแนะต่อสถานการณ์ในไทย ซึ่งข้อเสนอแนะอาจมิได้ถูกร่างโดยผู้ที่ยึดมั่นต่อผลประโยชน์ของไทยหรือมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับสถานการณ์ในไทยรวมทั้งไทยอาจตกอยู่ภายใต้การประเมินความพึงพอใจในการอนุมัติข้อเสนอแนะดังกล่าวโดยฝ่ายเลขานุการของสหประชาชาติหรือประเทศสมาชิกอื่นซึ่งอาจนำไปสู่แรงกดดันและการดำเนินมาตรการอื่นๆต่อไทยในภายหลัง

นอกจากนี้  การดึงสหประชาชาติเข้ามามีส่วนร่วมในสถานการณ์การเมืองภายในประเทศดังกล่าวอาจบั่นทอนแนวทางที่ไทยยึดถือมาตลอดในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยกระบวนการภายในประเทศ

รวมทั้งเป็นที่คาดการณ์ได้ว่าคำเชิญลักษณะดังกล่าวอาจนำไปสู่การดึงประเทศไทยเข้าสู่กระบวนการและกรอบการหารือใหม่ที่ไทยอาจไม่สามารถควบคุมทิศทางหรือปกป้องผลประโยชน์ของประเทศไทยได้

โดยที่คำเชิญจากรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศถึงเลขาธิการสหประชาชาติจะทำให้เกิดพันธกรณีและผลกระทบต่อประเทศชาติ

เกี่ยวกับเรื่องนี้รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจึงควรถอนคำเชิญดังกล่าวในทันทีและพิจารณาอย่างถ้วนถี่หากจะกระทำการใดๆต่อไป ในอนาคต

ทั้งนี้ ด้วยความตระหนักว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นผู้รักษาการหรือไม่ เป็นผู้แทนของประเทศไทย สามารถกระทำการใดๆในนามประเทศ รวมทั้งการสร้างพันธกรณีต่อประเทศไทย ดังนั้นการตัดสินใจหรือการกระทำใดๆ ควรกระทำด้วยความรอบคอบ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศไทยในภาพรวม”

ท้ายจดหมายเปิดผนึกฉบับนี้มี นักการทูตผู้กล้าหาญ ที่เห็นแก่ประโยชน์ของชาติมากกว่าความก้าวหน้ามั่นคงในหน้าที่การงานของตัวเอง ประกาศนามด้วยความเปิดเผยมากมายซึ่งขอหยิบยกมายกย่องสุดหัวใจ เช่น

นายภาสกร ศิริยะพันธ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย นายจิระชัย ปั้นกระษิณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโกซิตี สหรัฐฯ เม็กซิโก นายพิษณุ จันทร์วิทัน เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นายมานพชัย วงศ์ภักดี อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา

นั่นเป็นข้าราชการระดับนำของกระทรวง ระดับรองลงมามีอีกมากมายหลายคนรวมทั้งนักการทูตที่พ้นจากราชการไปแล้วอย่างเช่น นายสุพจน์ ธีรเกาศัลย์ อดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย นายกำธร สิทธิโชติ อดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา สาธารณรัฐเปรู นางจิตริยา ปิ่นทอง อดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ราชอาณาจักรนอร์เวย์ และอดีตรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ นางรัชฎา ถาวรเวช อดีตเอกอัครราชทูต ณกรุงบูคาเรสต์ โรมาเนีย นายสุรไกร เหล็กกล้า อดีตกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน สาธารณรัฐประชาชนจีน และ อดีตเอกอัครราชทูตประจำกระทรวง

จึงต้องคารวะชาวบัวแก้วผู้แกล้วกล้าที่รักษาความถูกต้องในกระทรวงไว้อย่างน่าศรัทธา.


“ซี.12”

20 มี.ค. 2557 13:44 20 มี.ค. 2557 13:44 ไทยรัฐ