วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
Bank my hopes on you

Bank my hopes on you

  • Share:


เรื่องของ bank แบงค นี่น่าสนใจครับ เพราะความเข้าใจของผู้คนทั่วไปคิดว่าคำนี้หมายถึง ธนาคาร เพียงอย่างเดียว ฝรั่งใช้ bank ในมากมายหลายความหมาย ตอนที่ไปเยือนเทารางงา (Tauranga) เมืองของประเทศนิวซีแลนด์ We saw a bank of snow. ประโยคนี้ มิได้หมายความว่าเราเห็นธนาคารหิมะ แต่ เราเห็นหิมะยาวเป็นเทือก bank ในความหมายนี้มีความหมายเท่ากับ pile พายล ที่หมายถึง ก่ายกอง ทับถม เช่น You can talk, because you have made your pile. อย่างคุณก็พูดได้นะซี เพราะคุณมีเงินมากมายก่ายกอง

ทีมงานเคยเดินทางไปสโมเลนสค์ (Smolensk) เมืองหลวงของจังหวัดสโมเลนสค์โอบลาสต์ในสหพันธรัฐรัสเซีย เราถูกเตือนมิให้ขับรถไว เพราะว่า The road’s curves in Smolensk have no banks. โค้งของถนนในเมืองสโมเลนสค์ไม่มีการลาดเอียง ผู้อ่านท่านจะเห็นว่า bank ในที่นี้ไม่มีส่วนเกี่ยวดองหนองยุ่งกับธนาคารเลย แต่หมายถึง การลาดเอียง

ฝั่งแม่น้ำ เราก็ใช้ bank เช่น Chester fell off the bank of the San Pedro. เชสเตอร์ตกลงไปจากฝั่งแม่น้ำซานเปโดร หรืออย่าง ที่ตื้นในทะเลที่ชาวประมงใช้เป็นแหล่งหาปลา เราก็ใช้ bank เหมือนกันนะครับ แต่ว่าในความหมายนี้จะต้องเติม -s เสมอ มีความหมายเหมือนคำว่า shoal โฌล ที่หมายถึง ที่ตื้น หรือ หาดทรายใต้น้ำ

ตู้นิรภัย ก็ใช้ bank ได้เช่นกัน เมื่อเป็นกริยา bank จะหมายถึง ฝากเงิน หรือ ฝากไว้กับ Hulda banked her hopes on you. ฮูลดาฝากความหวังไว้กับคุณนะ Don’t bank on Khalid’s honesty. อย่าไว้วางใจในความสุจริตของคอลิดนัก.


คุณนิติ นวรัตน์

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้