วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
สุดยอดนายกรัฐมนตรี–1

สุดยอดนายกรัฐมนตรี–1

  • Share:


เห็น บ้านเมืองไทยที่เละเทะ จากการบริหารของ นักการเมือง ในปัจจุบันแล้วต้องเรียนตามตรงว่า เศร้าใจเต็มที ประเทศไทยที่เคยยิ่งใหญ่ในแหลมสุวรรณภูมิ เป็นพี่เบิ้มผู้ก่อตั้งอาเซียน เป็นที่นับหน้าถือตาของเพื่อนบ้านอาเซียน วันนี้ถูก นักการเมืองอ่อนหัด ทั้งหลายปู้ยี่ปู้ยำจนกลายเป็น ประเทศผู้ป่วยแห่งอาเซียน และกำลังจะก้าวไปสู่ ประเทศที่ล้มเหลว อย่างไม่น่าเชื่อ

เพื่อนฝูงผู้ทรงคุณวุฒิทนเห็นความเสื่อมโทรมของบ้านเมืองไทยวันนี้ไม่ไหว จึงส่งหนังสือมาให้ผมอ่านเล่มหนึ่งชื่อ “10 ยอดผู้นำแผ่นดินจีน” ในด้านการบริหารการปกครองบ้านเมือง ที่ค้นคว้าเรียบเรียงโดย คุณสุขสันต์ วิเวกเมธากร อ่านแล้วผมก็อดนำมาเล่าสู่กันฟังไม่ได้

หนังสือเล่มนี้ ผมเห็นว่า นักการเมืองไทย  ที่อยากเป็น นายกรัฐมนตรีที่ดี อยากเป็น รัฐมนตรีที่ดี   และข้าราชการที่อยากเป็น ข้าราชการที่ดี  ควรจะต้องไปหามาอ่าน อย่างน้อยก็จะได้ช่วย “กระตุ้นต่อมความดี” ที่มนุษย์ทุกคนจะ “พึงมี” อยู่บ้าง เพื่อช่วยกันทำให้บ้านเมืองดีขึ้น  ทดแทนความชั่วร้ายและความเลวร้ายที่กำลังกัดกร่อนบ่อนทำลายบ้านเมืองให้ย่อยยับลงไปเรื่อยๆ

คุณสุขสันต์ผู้เขียนเปิดใจว่า การสรรหาบุคคลมาบริหารประเทศ เป็นเรื่องสำคัญมาก ไม่ว่ายุคสมัยใด เพราะคนที่มีอำนาจบริหารประเทศนั้น อาจทำให้เกิดหรือดับก็ได้ แล้วแต่สติปัญญาหรือความสามารถ สมัยโบราณของจีน ในยุคที่แตกแยกเป็นนครรัฐ จนถึงยุครวมแผ่นดิน ประชาชนส่วนใหญ่ไร้การศึกษา ดังนั้น คนที่เป็นนายกรัฐมนตรีจึงต้องเก่งจริงๆ จึงจะอยู่ได้อย่างอหังการ โดย คุณสุขสันต์ ได้ค้นคว้า นายกรัฐมนตรีจีน 10 คนในยุคโบราณ ที่มีความเก่งกาจสามารถในการบริหารบ้านเมืองมาเป็นตัวอย่าง

วันนี้ผมจะนำ หลักการบริหารราชการแผ่นดิน ของ “ก่วนจง” นายกรัฐมนตรีรัฐฉี ที่ก้าวจากสามัญชนสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ที่ “ขงจื้อ” ยอดนักปราชญ์จีนยกย่องให้เป็น “นักปกครองอัจฉริยะ ผู้สร้างความผาสุกให้แก่ราชอาณาจักรจีน” ผมจะไม่เล่าถึงที่มาที่ไปของ ก่วนจง  เพราะเกี่ยวโยงกับการชิงราชบัลลังก์จีน  แต่จะเล่าถึง “สรรนิพนธ์ก่วนจือ”  ของ นายกฯก่วนจง  ที่เล่าถึงหลักการบริหารประเทศที่ดีมาเล่าสู่กันฟัง

เมื่อ ก่วนจง ได้เป็น นายกรัฐมนตรีรัฐฉี ก็ได้กำหนด นโยบายการบริหารราชการแผ่นดินที่สำคัญ ดังนี้

1.พัฒนาการเกษตรอย่างแข็งขัน

2.รัฐเป็นผู้ผูกขาดอุตสาหกรรมการทำเหมืองเกลือ เหล็ก ทองคำ และอุตสาหกรรมที่สำคัญอื่นๆ

3.บริหารการคลังให้สมดุล

4.ส่งเสริมการผลิตและควบคุมราคาสินค้า

5.ปรับปรุงการเก็บภาษี จัดระเบียบการเกณฑ์ทหารให้มีประสิทธิภาพ

ฟังแล้วคุ้นๆกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น ในการบริหารประเทศของรัฐบาลไทยในปัจจุบันไหมครับ แต่นโยบายเหล่านี้ นายกฯก่วนจง ประกาศเมื่อ 685 ปีก่อนมีคริสต์ศักราช หรือ 2699 ปีก่อน แต่ก็ยังใหม่ในปัจจุบันอย่างไม่น่าเชื่อ นโยบายของ นายกฯก่วนจง ทำให้ รัฐฉีกลายเป็นรัฐมหาอำนาจแห่งแรกในโลก จนสามารถสั่งให้รัฐอื่นๆยอมศิโรราบตามที่รัฐฉีต้องการ

ก่วนจง ได้จัดทำสรรนิพนธ์ “ก่วนจือ” ว่าด้วย การบริหารราชการแผ่นดิน ทั้งสิ้น 76 บท หรือ 76 ม้วน ตามแบบหนังสือจีนโบราณที่เป็นม้วนๆ แต่นักปราชญ์รุ่นหลังสันนิษฐานว่า สรรนิพนธ์ที่เป็นของก่วนจงจริงๆ น่าจะมีแค่ 9 บท คือ บทที่ว่าด้วยการปกครองราษฎร ซึ่งเขียนด้วยลายมือของก่วนจงเอง ส่วนที่เหลือเป็นของผู้อื่นช่วยกันเขียนตามแนวคิดของก่วนจง แต่ยกให้เป็นความดีของก่วนจง

วันนี้เนื้อที่หมดเสียแล้ว พรุ่งนี้ผมจะเล่าต่อถึง หลักการบริหาร ราชการแผ่นดินที่ดีของก่วนจง สุดยอดนายกรัฐมนตรีจีนโบราณ  เพื่อ
ให้ นายกรัฐมนตรีไทย รัฐมนตรีไทย  และ ข้าราชการไทย  ได้อ่านเพื่อนำไปเป็นแบบอย่างในการบริหารประเทศที่ดีแทนที่จะเอาแต่สอพลอนายกันอย่างเดียวจนไม่บริหารอะไรเลย.


“ลม เปลี่ยนทิศ”

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้