วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ฟื้นวิถีชาวนายุคเก่า ปลูกถั่วหลังนา 2 ปีเห็นผล

“ทำนามาตั้งแต่รุ่นพ่อแม่ แต่ก่อนสมัยยังไม่รู้จักปุ๋ยเคมี เราใช้ปุ๋ยมูลสัตว์ หญ้าหมัก ไถฟาง บำรุงดิน กระทั่งพอกระแสความนิยมใช้ปุ๋ยเคมีมาแรงขึ้น ชาวนาโหมใส่ปุ๋ยเพราะเชื่อว่าได้ข้าวมาก เพราะได้ข้าวมากจริง แต่แค่ช่วงแรกๆ เท่านั้น มันเหมือนเป็นสูตรสำเร็จ ใช้ปุ๋ยยาติดต่อกันนานๆ ดินเสีย หน้าดินเริ่มแข็งต้นข้าวรากสั้น หาอาหารได้ไม่เต็มที่ ในที่สุดต้นข้าวแคระแกร็นให้ผลผลิตต่ำ ข้าวไม่มีคุณภาพมีสารเคมีตกค้าง แถมคนปลูกสุขภาพพลอยแย่เหมือนต้นข้าวไปด้วย”


นายบุญมี สุระโคตร ประธานวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง ต.ดู่ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ มองว่า หากปล่อยไว้อย่างนี้ อนาคตของชาวนาต้องหมดตัวแน่ จึงชักชวนเพื่อนบ้านรวมกลุ่ม “ทำนาข้าวอินทรีย์” เริ่มกันตั้งแต่ทำปุ๋ยหมักทำจากเปลือกยูคาลิปตัสกับมูลสัตว์ ทิ้งไว้ 6-8 เดือน เติมหินฟอสเฟต โดโรไมท์ น้ำหมักพืชผัก เศษปลา จำนวน 2-3 กระสอบ/ไร่ ไถกลบก่อนปลูกข้าว...ส่วนช่วงฤดูแล้งไม่มีน้ำให้ทำนา เลยหันมาปลูกพืชหลังนาอย่างถั่วเหลือง ถั่วพร้า


แต่เนื่องจากดินอีสานขาดน้ำดินจะแข็งมาก การหาแรงงานจ้างมาขุดดินปลูกถั่วสมัยนี้ทำได้ยาก แต่โชคดี บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด เข้ามาส่งเสริมสอบถามความต้องการ เมื่อรู้ปัญหาของชาวบ้านจึงส่งรถไถจักรกลมาช่วย และตั้งศูนย์ซ่อมสร้าง พร้อมรับซื้อถั่วเหลืองส่งเข้าโรงงานสกัดน้ำมัน ทำอาหารสัตว์

ปลูกถั่วหลังนาดีจริงแค่ไหน บุญมี บอกว่า ปีแรกเอาดินไปตรวจที่สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด ยังไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงของดิน แต่พอมาปีที่ 2-3 สภาพดินมีความเป็นกรด-ด่างน้อยลง จากเดิมค่า ph อยู่ที่ 3.6-4.8 เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 5.6 ทำให้ไม่ต้องใส่ปุ๋ยเคมี 10-20 กก./ไร่ เหมือนเมื่อก่อน


เดี๋ยวนี้ไม่ต้องพึ่งปุ๋ยเคมี ใส่แต่ปุ๋ยหมักทำเอง ได้ข้าวมากขึ้นจาก 400-450 กก./ไร่ เป็น 600 กก./ไร่ และช่วยลดต้นทุนจาก 5,000 บาท/ไร่ เหลือแค่ 2,800-3,000 บาท/ไร่.

 

เพ็ญพิชญา เตียว

“ทำนามาตั้งแต่รุ่นพ่อแม่ แต่ก่อนสมัยยังไม่รู้จักปุ๋ยเคมี เราใช้ปุ๋ยมูลสัตว์ หญ้าหมัก ไถฟาง บำรุงดิน กระทั่งพอกระแสความนิยมใช้ปุ๋ยเคมีมาแรงขึ้น ชาวนาโหมใส่ปุ๋ยเพราะเชื่อว่าได้ข้าวมาก... 20 มี.ค. 2557 12:51 20 มี.ค. 2557 18:01 ไทยรัฐ