วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กำลังงอม


สังคมไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ หรือสังคมคนแก่อย่างแท้จริง

กระทรวงสาธารณสุขแถลงว่าขณะนี้ประเทศไทยมีประชากรชราอายุเกิน 60 ปีขึ้นไปถึง 9.4 ล้านคน

ประชากรไทย 64.5 ล้านคนเป็นคนแก่ 15 เปอร์เซ็นต์!!

ผลการสำรวจระบุว่าประเทศไทยมีประชากรคนแก่เพิ่มขึ้นปีละห้าแสนคน

หรือเพิ่มขึ้น 1 ล้านคนในทุก 2 ปี

“แม่ลูกจันทร์” ชี้ว่ามวลมหาประชาชน คนแก่กำลังกระชับพื้นที่ประชากรวัยทำงานซึ่งเป็นกำลังหลักขับเคลื่อนประเทศไทย

ปัญหาคนแก่กำลังกลายเป็นภาระของประเทศเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ

กระทรวงสาธารณสุขแถลงว่าใน พ.ศ. 2568 หรืออีก 11 ปีจากนี้ไป จำนวนผู้สูงอายุในสังคมไทยจะเพิ่มขึ้นเป็น 14.4 ล้านคน

ทะลุ 20 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนประชากร

พูดให้เห็นภาพชัดๆ คนไทย 5 คน จะมีคนแก่แทรกเป็นยาดำ 1 คน

โชคดีที่ประชากรคนแก่ 6 ล้านคนยังสามารถดูแลตัวเองได้ดี

แต่มีคนแก่อีกเกือบ 2 ล้านคนที่ดูแลตัวเองได้บางส่วน หรือต้องพึ่งพาอาศัยคนอื่นช่วยดูแล

โรคเรื้อรังที่พบมากที่สุดในกลุ่มประชากร คนแก่ของไทย ได้แก่ โรคความดัน โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคไขข้อเสื่อม และโรคอ้วนลงพุง

สรุปว่า  เมื่อความชรามาเยือนสังขารย่อมเสื่อมถอยลง

สังขารไม่เที่ยงแท้อย่างนี้แหละคุณโยม

“แม่ลูกจันทร์” ในฐานะคนแก่ใน สังคมไทยย่อมเข้าถึงเข้าใจหัวอกคนแก่ด้วยกันเป็นอย่างดี

การที่ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างถาวร ถือเป็นสัญญาณถดถอยทางเศรษฐกิจอย่างสำคัญ

เพราะเมื่อประชากรวัยแรงงาน ซึ่งเป็นผู้หารายได้เลี้ยงประเทศมีจำนวนลดลง สวนทางกับประชากรคนแก่และประชากรเด็ก ซึ่งเพิ่มขึ้นๆอย่างรวดเร็ว

ประเทศไทยต้องเพิ่มภาระดูแลคนแก่เพิ่มขึ้นๆเป็นเงาตามตัว

นี่คือการบ้านข้อใหญ่ที่สังคมไทยต้องเตรียมรับมือ

“แม่ลูกจันทร์” กราบเรียนว่าปัญหาคนแก่ไม่ใช่เป็นภาระที่สังคมไทยต้องดูแลเพียงอย่างเดียว

ปัญหาคือมีคนแก่บางกลุ่มเป็นตัวปัญหาซะเอง

สังคมไทยที่ยุ่งเป็นฝอยขัดหม้อในวันนี้ ก็เพราะคนแก่ๆกลุ่มเก่าๆ หน้าเดิมๆ แก่งแย่งอำนาจกันเอง

คนแก่ที่ยังกระหายอำนาจ คนแก่ที่รับไม่ได้กับสังคมการเมืองที่เปลี่ยนไป คนแก่ที่ไม่ปรับตัวเองให้ตามกระแสประชาธิปไตย

คนแก่ที่ไม่ยอมรับสิทธิเสรีภาพของ ประชาชน ไม่ยอมรับว่าคนไทยทุกคนมีหนึ่งสิทธิหนึ่งเสียงเท่าเทียมกัน

คนแก่ที่คิดว่าตัวเองต้องมีอำนาจเหนือกว่าชาวบ้านธรรมดา

คนแก่ที่เสพติดอำนาจ คนแก่ที่ไม่รู้จักปล่อยวาง คนแก่ที่มีแต่ความอาฆาตพยาบาทจองเวร

คนแก่พวกนี้แหละที่เป็นต้นเหตุที่ประเทศเกิดวุ่นวาย

วันนี้ (21 มี.ค.) เวลาพระฉันเพล ศาลรัฐธรรมนูญจะลงมติเรื่องสำคัญ

ถ้าศาลรัฐธรรมนูญชี้ว่าการเลือกตั้ง ส.ส. (2 ก.พ.) เป็นโมฆะอย่างที่มีข่าวลือสิทธิเสรีภาพของประชาชน 20 ล้านคน ที่ไปใช้เลือกตั้งเพื่อรักษาระบอบประชาธิปไตยก็หมดความหมายทันที

วันนี้คนแก่ทั่วประเทศกำลังจับตาดู คนแก่ 9 คน จะตัดสินคดีนี้อย่างไร.


"แม่ลูกจันทร์"

20 มี.ค. 2557 09:09 20 มี.ค. 2557 09:09 ไทยรัฐ