วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผู้ว่าฯกทม.ห่วง ชายฝั่งทะเล'บางขุนเทียน'หาวิธี แก้กัดเซาะ

ผู้ว่าฯกทม. ห่วง ชายฝั่งทะเล "บางขุนเทียน" หาวิธีการ ยั่งยืน แก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ระบุ กทม.เสียพื้นที่ชายฝั่งไปแล้วหลายร้อยไร่

วันที่ 19 มี.ค. ที่โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์ เขตบางขุนเทียน ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ดร.วัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายอมร กิจเชวงกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายสัญญา ชีนิมิตร รองปลัดกรุงเทพมหานคร นายอดิศักดิ์ ขันตี ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ คณะผู้บริหารของสำนักการระบายน้ำ และสื่อมวลชน ร่วมกับคณะที่ปรึกษาบริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด จัดกิจกรรมศึกษาปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณทะเลบางขุนเทียน บริเวณหมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 10 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน พร้อมทั้งติดตามความคืบหน้างานศึกษา ทบทวนความเหมาะสมและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน

ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียนสั่งสมมายาวนานสูญเสียพื้นที่ชายฝั่งมากกว่า 50 เมตร ในเวลา 10 ปี

โครงการนี้เกิดมาจากปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียนที่สั่งสมกันมาอย่างยาวนาน ส่งผลให้ประชาชนเกิดความเดือดร้อนจากการสูญเสียที่ดินสำหรับอยู่อาศัย พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยปัญหาดังกล่าวมีสาเหตุมาจากการลดลงของดินตะกอนจากแม่น้ำเจ้าพระยา มีคลื่นขนาดใหญ่ในช่วงฤดูมรสุม กระแสน้ำขึ้นน้ำลงบริเวณชายฝั่งทะเล และการทรุดตัวของท้องทะเล ซึ่งจากสถิติมีอัตราการทรุดตัวประมาณปีละ 1-2 ซม. และสาเหตุที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ ได้แก่ การสูบน้ำบาดาลที่ทำให้เกิดการทรุดตัวของแผ่นดิน การก่อสร้างเขื่อนบริเวณต้นน้ำที่ทำให้เกิดการกักตะกอนดินจากปากแม่น้ำที่จะมาเติมตลิ่งชายฝั่งเพื่อป้องกันการพังของตลิ่ง การบุกทำลายป่าชายเลนเพื่อเปลี่ยนเป็นพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เป็นต้น ทั้งนี้ ยังมีรายงานการศึกษาของสำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้วิเคราะห์ไว้ว่า หากไม่มีการป้องกันแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งที่ได้ผล จะทำให้สูญเสียพื้นที่ชายฝั่งมากกว่า 50 เมตร ภายในระยะเวลา 10 ปี ส่วนป่าชายเลนด้านติดทะเลรวมถึงพื้นที่บ่อกุ้งจะหมดไปภายในระยะเวลา 30 ปี

สร้าง T-Groin ยับยั้งการกัดเซาะชายฝั่งและดักจับดินตะกอน เพิ่มพื้นที่ดิน

การดำเนินแนวทางการแก้ไขปัญหานั้น กทม. ได้ใช้มาตรการสร้างสิ่งก่อสร้างเพื่อป้องกันยับยั้งการกัดเซาะชายฝั่งและดัก จับดินตะกอนที่มีความเหมาะสมมากที่สุดคือการสร้าง T-Groin ยาว 200 เมตร หัวตัว T ยาว 200 เมตร ระยะช่องเปิดกว้าง 300 เมตร และสร้างเขื่อนปิดช่องเปิดในรูปแบบสลับฟันปลา โดยทางเลือกนี้มีรูปแบบทางวิศวกรรมที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถป้องกันคลื่นในระยะยาวได้ดีมาก มีลักษณะโครงสร้างที่รักษาระบบนิเวศได้ดี รวมทั้งมีพื้นที่กว้างพอสำหรับให้เรือประมงสามารถแล่นเข้าออกชายฝั่งได้ ถือเป็นทางเลือกที่ตรงกับความต้องการของประชาชนและวัตถุประสงค์หลักของโครงการมากที่สุด ส่วนมาตรการไม่ใช้สิ่งก่อสร้างโดยการปลูกป่าไม้ชายเลน จะต้องรอให้โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จก่อนจึงจะสามารถดำเนินการต่อไปได้ ขณะนี้แนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวของโครงการอยู่ระหว่างจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) คาดว่าจะยื่นขอ EIA ได้ประมาณเดือน ต.ค. 57 นี้ และจากนั้นจะเริ่มก่อสร้าง T-Groin ความยาว 6,970 เมตร พร้อมงานติดตั้งเสาและป้ายเครื่องหมายเดินเรือ จำนวน 176 แห่ง โดยใช้ระยะเวลา 3 ปี (2559-2561) ทั้งนี้ ปัจจุบันกรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาชั่วคราวโดยการก่อสร้าง แนวคันไม้ไผ่ เพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียนไปแล้ว รวมระยะทาง ยาว 4,900 เมตร

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า การกัดเซาะพื้นที่ชายทะเลเขตบางขุนเทียน ความยาว 4.7 กิโลเมตร เป็นปัญหาที่เกิดขึ้น มาเป็นเวลานานแล้ว กทม. ได้สูญเสียพื้นหลายๆ ร้อยไร่ ในเวลา 20 กว่าปี ที่ผ่านมา ซึ่งตอนที่รับตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครั้งแรก เมื่อปี 2552 ก็มีวิธีการที่จะบรรเทาปัญหา แต่ไม่สามารถแก้ปัญหาได้เต็ม 100% วิธีหลักที่ใช้ในขณะนั้น คือ ใช้ T-Groin ที่ ทำด้วยไส้กรอกหรือกระสอบทราย ซึ่งค่อนข้างชัดเจนว่า ไม่ใช่วิธีการที่ยั่งยืน อีกทั้งยังก่อให้เกิดความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน ด้วยเนื่องจากกระสอบทรายดังกล่าวนั้นแตกได้ค่อนข้างง่าย

อีกวิธีหนึ่ง ที่ใช้ในขณะนั้นเป็นวิธีการชั่วคราวก็คือการใช้ไม้ไผ่ ที่ต้องเรียกว่า เป็นวิธีการชั่วคราว เพราะว่าไม้ไผ่สึกหรอได้ง่าย ผุง่าย ต้องเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา แต่เนื่องจากยังไม่วิธีการระยะยาว หรือ ยังไม่มีข้อสรุปที่เป็นที่ยอมรับสำหรับทุกฝ่ายในการที่จะแก้ไขปัญหาระยะยาว จึงใช้ไม้ไผ่ไปก่อน ซึ่งในช่วงเวลาที่ผ่านมานับตั้งแต่ปี 54 เราได้ที่ดินคืนมา 1-5 เมตรต่อปี มาตลอด ก็ต้องถือว่า ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง ที่สำคัญ คือ กทม. ต้องมีวิธีการระยะยาว จึงว่า จ้างบริษัท ที่จะให้คำปรึกษาก็ได้บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด ดำเนินการศึกษามาตั้งแต่ปี 56 และจะแล้วเสร็จภายในเดือน ส.ค. 57 ว่า วิธีการที่ดีที่สุด และยั่งยืนที่สุด มีผลกระทบน้อยที่สุดต่อระบบนิเวศวิทยานั้น คือ อะไร ข้อสรุปที่ได้เสนอ ซึ่งกทม. จะนำเสนอพี่น้องประชาชน และประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่อไป สำหรับโครงสร้างถาวรซึ่งประกอบด้วย T-Groin และแนวป้องกันคลื่น เป็นวิธีการที่ยั่งยืน สามารถทำให้น้ำขึ้น น้ำลงได้ตามธรรมชาติ แต่พื้นที่ดินไม่ถูกกระทบกระเทือนโดยคลื่นและที่สำคัญพี่น้องประชาชนยังคงสัญจรไปมาได้อีกด้วย

ผู้ว่าฯกทม.ห่วง ชายฝั่งทะเล "บางขุนเทียน" หาวิธีการ ยั่งยืน แก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ระบุ กทม.เสียพื้นที่ชายฝั่งไปแล้วหลายร้อยไร่ 19 มี.ค. 2557 18:26 19 มี.ค. 2557 19:23 ไทยรัฐ