วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กรมการค้าต่างประเทศ ทบทวนภาษีเหล็ก ตามคำขอผู้ผลิตไทย

กรมการค้าต่างประเทศเปิดทบทวน AD เหล็ก 2 รายการที่นำเข้าจากจีนและเกาหลีใต้ ตามคำร้องขอของผู้ผลิตภายในประเทศ หลังมีหลักฐานเพียงพออัตราเดิมไม่ช่วยให้ความเสียหายลดลง...

นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้เริ่มการพิจารณาเปิดทบทวนอัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาด (เอดี) สินค้าเหล็ก 2 รายการ ครอบคลุมเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี และเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบ จุ่มร้อนแล้วทาสี ที่มีแหล่งกำเนิดจากจีนและเกาหลีใต้ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน (ทตอ.) โดยกรมฯ จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ 11 ก.พ.57 เป็นต้นไป

“การเปิดทบทวนอากรเอดี เป็นผลมาจากการที่ผู้ผลิตสินค้าชนิดเดียวกันของไทย ได้ยื่นคำร้องขอเปิดทบทวนอากรเอดีในสินค้าดังกล่าว เพราะยังได้รับผลกระทบจากการนำเข้าสินค้าดังกล่าวในราคาถูกจาก 2 ประเทศ แม้ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ไทยได้เรียกเก็บอากรเอดี ที่มีผลทำให้ต้นทุนของผู้นำเข้าสูงขึ้น เพื่อเป็นการปกป้องอุตสาหกรรมภายในของไทยไม่ได้ให้รับผลกระทบแล้วก็ตาม” นายสุรศักดิ์ กล่าว

ทั้งนี้ ในระหว่างการดำเนินการพิจารณาทบทวนอัตราอากรเอดี จะยังคงมีการเรียกเก็บอากรเอดีสินค้าดังกล่าวจากทั้ง 2 ประเทศอยู่ โดยหากเป็นการนำเข้าจากจีน จะเก็บอากรเอดีในอัตรา 5.56-42.88% ของราคาซี ไอ เอฟ (ค่าสินค้ารวมค่าประกันภัยและค่าระวางเรือ) และหากนำเข้าสินค้าเหล็กจากเกาหลีใต้จะเรียกเก็บอัตรา 2.51-10.25% ของราคาซี ไอ เอฟ แต่หากนำเข้ามาเพื่อผลิตและส่งออกจะไม่ถูกเก็บอากรเอดี หรือถูกเก็บในอัตรา 0%.

กรมการค้าต่างประเทศเปิดทบทวน AD เหล็ก 2 รายการที่นำเข้าจากจีนและเกาหลีใต้ ตามคำร้องขอของผู้ผลิตภายในประเทศ หลังมีหลักฐานเพียงพออัตราเดิมไม่ช่วยให้ความเสียหายลดลง... 19 มี.ค. 2557 17:58 19 มี.ค. 2557 19:18 ไทยรัฐ