วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'นที' ชี้แจงผ่านเฟซบุ๊กกรณีปัญหาถ่ายสดฟุตบอลโลก

"นที ศุกลรัตน์" ชี้แจงผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว กรณีปัญหาการถ่ายทอดสด การแข่งขันฟุตบอลโลก 2014 รอบสุดท้าย ทั้ง 64 นัด ทางฟรีทีวี กับเจ้าของลิขสิทธิ์กับทางอาร์เอสฯ...

 

19 มี.ค. ดร.นที ศุกลรัตน์ รองประธานกรรมการ กสทช. และประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ได้ทำการชี้แจงเป็นข้อๆ ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ถึงกรณีปัญหาในการถ่ายทอดสด การแข่งขันฟุตบอลโลก 2014 รอบสุดท้าย ทั้ง 64 นัด ทางฟรีทีวี ว่า

1.    ปรากฏข่าวที่แพร่หลายในสื่อเป็นการทั่วไปถึงกรณีที่ บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) เปิดตัวกล่องดาวเทียม “กล่องบอลโลก”
2.    มีการให้ข้อมูลว่า กล่องดังกล่าวสามารถรับชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014 รอบสุดท้าย ได้จำนวน 64 นัด
3.    ระบุว่า บริษัทฯ จะถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายผ่านฟรีทีวี 22 นัด ซึ่งจะเป็นนัดการแข่งขันที่สำคัญเท่านั้น
4.    ช่องทางที่จะสามารถรับชมบอลโลกได้ครบทุกนัด มีเพียงการชมผ่าน “กล่องรับบอลโลก (SD)” และ กล่อง PSI O2 (HD)
5.    การดำเนินการดังกล่าว อาจขัดกติกา Must Have ที่กำหนดให้รายการสำคัญบางรายการเผยแพร่ได้เฉพาะในฟรีทีวีเท่านั้น
6.    เพราะกติกาดังกล่าวกำหนดให้การแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย เป็น 1 ใน 7 รายการ ที่จะต้องถ่ายทอดผ่านฟรีทีวีทุกนัด
7.    เพื่อคุ้มครองสิทธิ์ของประชาชน รวมถึงคนด้อยโอกาส ให้รับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการทีวีสำคัญได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
8.    บริษัท อาร์เอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองกลางเพื่อขอให้เพิกถอนประกาศ Must Have
9.    และได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ระงับการบังคับใช้ประกาศ Must Have กับ การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014
10.    ซึ่งศาลได้มีคำสั่งยกคำร้องของบริษัทฯ เมื่อ 28 พ.ย.56 ส่งผลให้ประกาศ Must Have ยังมีผลบังคับใช้กับฟุตบอลโลก 2014
11.    ดังนั้น การแข่งขันรอบสุดท้าย 64 นัด จะสามารถถ่ายทอดสดผ่านช่องฟรีทีวีที่ทุกคนสามารถชมได้โดยไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม              
12.    การดำเนินการของอาร์เอสนั้นจะต้องพิจารณาภายใต้อำนาจของ กสท. เป็น 2 กรณีคือ ในฐานะเจ้าของสิทธิ์ และในฐานะผู้รับอนุญาต                   
13.     อาร์เอสในฐานะเจ้าของสิทธิ์ ไม่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ กสท. แต่ “ช่อง 8” และ K Master รวมถึง PSI เป็นผู้รับอนุญาต
14.    ในฐานะผู้รับอนุญาต ถ้าฝ่าฝืนประกาศของ กสทช. (รวมถึง ประกาศ Must Have) ถือว่าเป็นการผิดเงื่อนไขของการอนุญาต
15.    ซึ่งอาจมีโทษได้ตั้งแต่ ปรับ/พักใช้/เพิกถอน ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ หรือใบอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย
16.    นอกจากนี้ การดำเนินการในลักษณะดังกล่าวอาจเข้าข่ายการเอาเปรียบผู้บริโภค เป็นการโฆษณาที่ไม่สามารถดำเนินการได้
17.    ดังนั้น กสท. จึงได้มีมติให้แจ้งเตือนผู้ประกอบกิจการโครงข่ายดาวเทียม เคเบิล และช่องรายการทุกรายให้ปฏิบัติตามกฎ กติกา
18.    แจ้งเตือน อาร์เอส/PSI ให้ปฏิบัติตาม ประกาศ Must Have โดยเคร่งครัด ให้ระมัดระวังการให้ข้อมูลที่เป็นการกระทำที่ขัดหรือแย้ง
19.    นอกจากนี้ให้แจ้งมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ทราบในกรณีที่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามที่ได้รับการแจ้งเตือนจาก กสทช.
20.    เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความโปร่งใส ให้ สนง.กสทช. แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมก่อนมีคำสั่ง
21.    และให้ยื่นคำร้องต่อศาลปกครองกลางเพื่อให้สั่ง อาร์เอส และ บริษัทในเครือระงับการให้ข้อมูลไม่ถูกต้องต่อประชาชน ครับ

"นที ศุกลรัตน์" ชี้แจงผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว กรณีปัญหาการถ่ายทอดสด การแข่งขันฟุตบอลโลก 2014 รอบสุดท้าย ทั้ง 64 นัด ทางฟรีทีวี กับเจ้าของลิขสิทธิ์กับทางอาร์เอสฯ... 19 มี.ค. 2557 17:39 19 มี.ค. 2557 18:00 ไทยรัฐ