วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'ฌาปนกิจศพผู้สูงอายุ' ประจำปี 2557

ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานงาน "ฌาปนกิจศพผู้สูงอายุ" ประจำปี 2557 ก่อนจะมีพิธีเก็บอัฐิผู้สูงอายุไปลอยอังคาร กลางทะเล ที่จังหวัดสมุทรปราการ...

เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 19 มี.ค. 57 นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานงาน "ฌาปนกิจศพผู้สูงอายุ" ประจำปี 2557 ของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค ณ เมรุวัดนิมมานรดี เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ

นายวิเชียร กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ โดยศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีหน้าที่ให้การอุปการะเลี้ยงดูผู้สูงอายุทั้งชายและหญิง อายุ 60 ปีขึ้นไป ที่ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อน ขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู โดยให้บริการด้านปัจจัย 4 และการฟื้นฟูพร้อมทั้งพัฒนาร่างกายและจิตใจ ด้วยกิจกรรมต่างๆ ซึ่งปัจจุบันศูนย์ฯ ผู้สูงอายุบ้านบางแคมีผู้สูงอายุ จำนวน 270 คน เมื่อผู้สูงอายุถึงแก่กรรม และไม่มีญาติมารับศพไปประกอบพิธีทางศาสนา กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ จะดำเนินการประกอบพิธีทางศาสนาให้ โดยนิมนต์พระสงฆ์สวดอภิธรรมศพ 1 คืน จากนั้นจะนำศพไปเก็บไว้ 1 ปี ที่วัดนิมมานรดี เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ เพื่อทำการฌาปนกิจศพพร้อมกันในเดือนมีนาคมของทุกปี

นายวิเชียร กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปี 2557 มีผู้สูงอายุของศูนย์ฯ ผู้สูงอายุบ้านบางแค ถึงแก่กรรมจำนวนทั้งสิ้น 23 ศพ โดยจะทำการฌาปนกิจศพพร้อมกัน ทั้งนี้ การจัดงาน "ฌาปนกิจศพผู้สูงอายุ ประจำปี 2557" มีการประกอบพิธีสวดอภิธรรมศพ ในวันอังคารที่ 18 มีนาคม 2557 มีพิธีฌาปนกิจศพ ในวันพุธที่ 19 มีนาคม 2557 และในวันที่ 20 มีนาคม 2557 มีพิธีเก็บอัฐิผู้สูงอายุไปลอยอังคาร กลางทะเล ที่จังหวัดสมุทรปราการต่อไป.

ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานงาน "ฌาปนกิจศพผู้สูงอายุ" ประจำปี 2557 ก่อนจะมีพิธีเก็บอัฐิผู้สูงอายุไปลอยอังคาร กลางทะเล ที่จังหวัดสมุทรปราการ... 19 มี.ค. 2557 16:05 19 มี.ค. 2557 16:34 ไทยรัฐ