วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ศาลอนุมัติจับ 'ชุมพล' ฐานขวางเลือกตั้ง

ศาลอนุมัติจับ 'ชุมพล' ฐานขวางเลือกตั้ง

  • Share:

ศอ.รส. แถลง ศาลอาญาธนบุรีอนุมัติหมายจับ 'ชุมพล จุลใส' ฐานขัดขวางการเลือกตั้ง พร้อมดำเนินคดีแกนนำกลุ่ม กปปส.ต่อ แม้ยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน...

เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 57 ศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย (ศอ.รส.) สรุปผลการประชุม ดังนี้ เรื่องที่ 1 ตามที่ได้เกิดเหตุชุมนุมเรียกร้องของกลุ่มบุคคลที่เรียกตัวเองว่า คณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (กปปส.) ซึ่งมี นายสุเทพ เทือกสุบรรณ กับพวก เป็นแกนนำ มีการกระทำที่ล่วงละเมิดต่อกฎหมายหลายเรื่องหลายกรณี อาทิ การกระทำผิดตามประมวลกฎหมายอาญา โดยร่วมกันกระทำการเป็นกบฏ ตามมาตรา 113 และมาตรา 114 ร่วมกันยุยงส่งเสริมให้ประชาชนล่วงละเมิดต่อกฎหมาย ตามมาตรา 116

นอกจากนี้ ยังร่วมกันมั่วสุมให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง ตามมาตรา 215 มีการปลุกระดม ยุยง ปลุกปั่นให้ประชาชนล้มล้างอำนาจรัฐและล่วงละเมิดกฎหมายด้วยวิธีการต่างๆ อันมิใช่เป็นการกระทำภายในความมุ่งหมายของรัฐธรรมนูญและกฎหมาย เพื่อให้เกิดความปั่นป่วน กระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชน ถึงขนาดที่ทำให้เกิดความไม่สงบขึ้นในหลายพื้นที่ มีการปิดการจราจรในถนนสำคัญ บุกรุกและยึดสถานที่ราชการหลายแห่ง ไล่ข้าราชการ พนักงาน หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกจากสถานที่ราชการ ตัดน้ำตัดไฟ เอาโซ่คล้องประตูเพื่อไม่ให้ข้าราชการ พนักงาน หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทำงานได้ ทำให้การบริการของรัฐให้แก่ประชาชนไม่สามารถดำเนินการไปได้ตามปกติ

อีกทั้งยังก่อให้เกิดความวุ่นวาย เกิดความล่าช้า มีความพยายามจะเข้าควบคุมตัวผู้บริหาร หรือบุคคลสำคัญ ที่มีอำนาจหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดิน ขัดขวางการใช้ชีวิตโดยปกติสุขของประชาชนทั่วไป ทำให้ประชาชนส่วนใหญ่เดือดร้อน เสียหาย และเกรงกลัวอันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน ตลอดจนมีการใช้กำลังขัดขืนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย มีการก่อเหตุร้ายโดยกลุ่มกองกำลังไม่ทราบฝ่าย ทำให้มีผู้บาดเจ็บล้มตายจำนวนมาก

รวมถึงการขัดขวางการเลือกตั้งทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและในต่างจังหวัดภาคใต้ เป็นผลให้เกิดการเสียหายทางเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก จนในที่สุด ศาลได้ออกหมายจับนายสุเทพ พร้อมแกนนำ กปปส.จำนวนมาก ทั้งในข้อหาร่วมกันเป็นกบฏ ข้อหาขัดขวางการเลือกตั้ง และข้อหาฉกรรจ์อื่นๆ อีกหลายข้อหา

บัดนี้ รัฐบาลได้ประกาศยกเลิกการใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แล้ว และได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรฯ พร้อมจัดตั้งศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย (ศอ.รส.) โดยมี ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นผู้อำนวยการ ศอ.รส. จึงขอเรียนว่า ศอ.รส. ไม่ใช่คู่ขัดแย้งกับกลุ่ม กปปส. กับกลุ่ม นปช. หรือกับกลุ่มใด แต่ ศอ.รส.เป็นหน่วยงานพิเศษตามกฎหมาย ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรักษาระบอบประชาธิปไตย และบังคับใช้กฎหมาย

เพื่อแก้ไขสถานการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และ ศอ.รส.จะปฏิบัติหน้าที่ไม่สำเร็จลุล่วงเลย ถ้าขาดการร่วมมือจากพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะความร่วมมือที่จะไม่ออกจากบ้านไปชุมนุม หรือไปยังสถานที่เสี่ยงในยามวิกาล หรือกระทำการใดๆ ตามที่แกนนำ กปปส.ยุยง ส่งเสริม ซึ่งจะสุ่มเสี่ยงต่อการกระทำผิดกฎหมาย ทั้งนี้ ศอ.รส. ร่วมกับตำรวจ ทหาร และพลเรือนทุกฝ่าย จะพยายามปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายอย่างดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อนำความสงบสุขกลับคืนสู่บ้านเมืองเหมือนเช่นเดิมโดยเร็ว

เรื่องที่ 2 ศอ.รส.ขอเรียนชี้แจงถึงการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดโดยเฉพาะกลุ่มแกนนำของ กปปส. ที่ได้กระทำผิดอย่างต่อเนื่อง ต่างกรรมต่างวาระตลอดมาว่า แม้จะได้มีการประกาศยกเลิกการใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แล้วก็ตาม ผลในทางกฎหมายต่อการดำเนินคดีแกนนำผู้กระทำผิดหาได้เปลี่ยนแปลงไปแต่อย่างใด

เจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่สอบสวน ทั้งตำรวจ พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ และพนักงานอัยการที่เข้าร่วมสอบสวน ยังคงมีหน้าที่ดำเนินการสืบสวนสอบสวน และนำตัวผู้กระทำผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อรับโทษต่อไป โดยเฉพาะความผิดต่างๆ ที่แกนนำได้กระทำไปแล้ว ถือว่าเป็นความผิดสำเร็จ จึงหาได้ยกเลิกเพิกถอนไปแต่ประการใด เช่น ความผิดร่วมกันเป็นกบฏ ร่วมกันยุยงส่งเสริมให้ประชาชนล่วงละเมิดต่อกฎหมาย ร่วมกันมั่วสุมให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง ความผิดขัดขวางการเลือกตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง และความผิดอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวพัน คงมีแต่หมายจับเฉพาะหมาย ฉ ที่ศาลได้ออกตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินฯ เท่านั้นที่สิ้นผลไป และในวันนี้ ศาลอาญาธนบุรีได้อนุมัติหมายจับ นายชุมพล จุลใส ในฐานขัดขวางการเลือกตั้ง จากการที่ได้เป็นแกนนำ พามวลชนไปปิดล้อมหน่วยเลือกตั้งสำนักงานเขตภาษีเจริญ

ทั้งนี้ ศอ.รส.จะได้กำกับดูแลและเร่งรัดให้การดำเนินคดีเป็นไปโดยรอบคอบ รวดเร็ว และให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ทั้งจะพยายามปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายอย่างดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อนำความสงบสุขกลับคืนสู่บ้านเมืองเหมือนเช่นเดิมโดยเร็ว.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้