วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
เปิดโผ '8 กิจการอันตราย' จ่อคุมเข้มมลพิษ

เปิดโผ '8 กิจการอันตราย' จ่อคุมเข้มมลพิษ

  • Share:

กรมอนามัย จับมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เตรียมคุมเข้ม "8 กิจการอันตราย" ลดปัญหาข้อร้องเรียนด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน นำร่อง 32 จังหวัดทั่วประเทศ...

เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 57 นายพิษณุ แสนประเสริฐ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า จากการประเมินความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนพบว่า ในปี 2555 มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับเหตุรำคาญจากมลพิษสิ่งแวดล้อม จำนวน 5,554 เรื่อง โดยร้องเรียนมากที่สุด คือเรื่อง กลิ่นเหม็น รองลงมาคือ ฝุ่นละออง เขม่าควันและเสียงรบกวน จังหวัดที่มีผู้ร้องเรียนมากที่สุด คือ กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นครปฐม นนทบุรี และสมุทรสาคร สาเหตุการร้องเรียนส่วนใหญ่ เกิดจากกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ที่ผ่านมา กรมอนามัยได้ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535 ควบคุมกำกับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพผ่านการออกเทศบัญญัติในการควบคุม และแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

สำหรับการบังคับใช้พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 เป็นสิ่งที่กรมอนามัยให้ความสำคัญ จึงผลักดันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถนำเครื่องมืออย่างง่ายไปใช้ สำหรับตรวจประเมินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เพื่อลดปัญหาร้องเรียนและเหตุรำคาญ สำหรับเครื่องมือในการควบคุมกำกับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเน้นคุมเข้ม 8 กิจการ ได้แก่ กิจการโรงสีข้าว กิจการเลี้ยงไก่ กิจการหอพัก กิจการสระว่ายน้ำ กิจการอู่เคาะพ่นสี กิจการย้อมกัดสีผ้า กิจการตาก สะสม ขนถ่าย มันสำปะหลัง และกิจการเลื่อย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดร่อง ทำคิ้ว ตัดไม้ ด้วยเครื่องจักร โดยให้ อปท. ใช้ตรวจสอบตั้งแต่ก่อนเริ่มประกอบการ และระหว่างประกอบการเป็นระยะ ๆ นำร่องใน 32 จังหวัด ที่มีคณะอนุกรรมการสาธารณสุขระดับจังหวัด

ทั้งนี้ กรมอนามัยจะจัดอบรมเพื่อชี้แจงการใช้เครื่องมือให้แก่ท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจแบ่งเป็น 4 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุบลราชธานี ภาคกลางและตะวันออก จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการบังคับใช้พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 รวมถึงแนวทางการจัดการปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในระดับท้องถิ่น ตลอดจนให้ท้องถิ่นสามารถดำเนินงานจัดการปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ดี และเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายต่อไป.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้