วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อย.รณรงค์ผู้บริโภคให้ 'อ่านฉลาก อย่างฉลาด'

อย.จัดกิจกรรม Road Show ยิ่งใหญ่ รณรงค์ให้ผู้บริโภค "อ่านฉลาก อย่างฉลาด" นำร่องในตลาดและแหล่งชุมชน หวังติดอาวุธทางปัญญาให้ผู้บริโภค คัดกรองผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐานด้วยตนเอง...

เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 57 ณ บริเวณด้านหน้าตึกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการ อย. เปิดเผยต่อสื่อมวลชนภายหลังเป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนรถ Road Show เปิดตัวโครงการ Good Health Starts Here สุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่...ที่ตัวคุณ ว่า จากการที่สำนักงาน อย. ดำเนินงานโครงการดังกล่าว ตามนโยบายสุขภาพดี เริ่มต้นที่นี่ (Good Health Starts Here) ของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) โดยยึดหลักแนวคิด “สุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่...ที่ตัวคุณ” เพื่อเน้นให้ผู้บริโภคได้ตระหนักถึงความสำคัญของตัวเอง ซึ่งเป็นได้ทั้งต้นเหตุและสาเหตุของการมีสุขภาพที่ดี

ดังนั้น จึงได้มีการจัดกิจกรรม Road Show รณรงค์ให้ผู้บริโภค “อ่านฉลาก อย่างฉลาด” โดยจะนำขบวนรถ Mini truck จำนวน 5 คัน เดินสายให้ความรู้ผู้บริโภคในการจำแนกสัญลักษณ์ต่างๆ ที่ อย. กำหนดบนฉลากผลิตภัณฑ์สุขภาพแต่ละประเภท ซึ่งสัญลักษณ์ของแต่ละผลิตภัณฑ์ มีความแตกต่างกัน ดังนี้ ฉลากอาหาร แสดงในรูปแบบเลขสารบบอาหาร 13 หลัก อยู่ในกรอบเครื่องหมาย อย., ฉลากยา ไม่มีเครื่องหมาย อย. บนฉลาก แต่จะต้องแสดง “เลขทะเบียนตำรับยา”, ฉลากเครื่องสำอาง ไม่มีเครื่องหมาย อย. บนฉลาก แต่ต้องแสดง “เลขที่ใบรับแจ้ง” เป็นเลข 10 หลัก และมีข้อความอันจำเป็นครบถ้วน สำหรับเครื่องมือแพทย์ ฉลากที่ต้องมีเครื่องหมาย อย. ได้แก่ คอนแทคเลนส์ ถุงยางอนามัย ถุงมือ

สำหรับการศัลยกรรม และชุดตรวจที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อเอชไอวี ส่วนผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน ฉลากที่ต้องมีเครื่องหมาย อย. เช่น ผลิตภัณฑ์ กำจัดแมลง ผลิตภัณฑ์กำจัดหนู ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นผิวประเภทกรด-ด่าง ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อที่ใช้ในบ้านเรือน ผลิตภัณฑ์ลบคำผิด เป็นต้น ทั้งนี้ จะระบุข้อความประชาสัมพันธ์เหล่านี้ข้างรถ เพื่อให้ผู้บริโภคได้อ่านและเข้าใจการแสดงฉลากของผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยขบวนรถจะวิ่งประชาสัมพันธ์ พร้อมจัดกิจกรรมตามตลาดและแหล่งชุมชนต่างๆ ใน กทม. และปริมณฑลพร้อมกัน จึงขอเชิญชวนผู้บริโภคร่วมงาน

เลขาธิการ อย. กล่าวอีกว่า การจัดกิจกรรม Road Show สุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่...ที่ตัวคุณ ครั้งนี้ นอกจากผู้บริโภคจะสามารถแยกแยะสัญลักษณ์บนฉลากผลิตภัณฑ์สุขภาพได้แล้ว อย.ยังหวังให้ผู้บริโภคไม่ถูกหลอกจากโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพเกินจริง หรือโฆษณาโอ้อวดสรรพคุณรักษาสารพัดโรค เช่น หากพบผลิตภัณฑ์สุขภาพที่โฆษณาเชิงบำบัด รักษา หรือบรรเทาโรค แต่ไม่พบ “เลขทะเบียนตำรับยา” บนฉลาก พบแต่เลขสารบบอาหาร 13 หลัก ก็สามารถระบุได้ว่าผลิตภัณฑ์นั้นคือ อาหาร ไม่มีผลในการรักษาโรคแต่อย่างใด ซึ่ง อย.จะจัดโครงการดีๆ เพื่อผู้บริโภคต่อไป ขอให้ผู้บริโภคเชื่อมั่นการดำเนินงานของ อย. ในการคุ้มครองความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค หากพบปัญหา หรือข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ แจ้งได้ที่สายด่วน อย.1556 หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด.

อย.จัดกิจกรรม Road Show ยิ่งใหญ่ รณรงค์ให้ผู้บริโภค "อ่านฉลาก อย่างฉลาด" นำร่องในตลาดและแหล่งชุมชน หวังติดอาวุธทางปัญญาให้ผู้บริโภค คัดกรองผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐานด้วยตนเอง... 19 มี.ค. 2557 12:27 19 มี.ค. 2557 12:48 ไทยรัฐ