วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ผลทดสอบ 'โอเน็ต' ชี้ 'เด็กเบื่อหน่ายการสอบ'

ผลทดสอบ 'โอเน็ต' ชี้ 'เด็กเบื่อหน่ายการสอบ'

  • Share:

ประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา เผยภาพสะท้อนจากคะแนนโอเน็ต ป.6 และ ม.3 แสดงให้เห็นว่า การสอนในโรงเรียนกับการวัดผลของ สทศ. ไม่สอดคล้องกัน ทั้งมีการสอบบ่อย จนเด็กเบื่อหน่าย ไม่ตั้งใจสอบ...

ภายหลังจากที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ประกาศผลสอบแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) ชั้น ป.6 และ ชั้น ม.3 ซึ่งพบว่า คะแนนสอบโอเน็ตชั้น ป.6 มีผู้สอบได้ 0 คะแนนทุกกลุ่มสาระ ขณะที่คะแนนเฉลี่ยผ่านร้อยละ 50 เพียง 2 วิชา ได้แก่ กลุ่มสาระพลานามัย สุขศึกษา และกลุ่มสาระการงานอาชีพ ส่วน ม.3 มีผู้สอบได้ 0 คะแนน 6 กลุ่มสาระ และมีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 50 เพียงวิชาเดียว คือ กลุ่มสาระพลานามัย สุขศึกษา

รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในฐานะประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา กล่าวถึงผลสอบโอเน็ตนักเรียน ป.6 และ ม.3 ซึ่งสะท้อนภาพระบบการศึกษาว่า โดยส่วนตัวมองว่า คะแนนดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงระบบการจัดการเรียนการสอน ระบบการบริหารหลักสูตร และระบบการวัดและประเมินผลที่ไม่สอดคล้องกัน ซึ่งจะได้เห็นได้ว่าข้อสอบของ สทศ. เป็นข้อสอบที่เน้นการคิดวิเคราะห์ ส่วนการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลของโรงเรียน จะเป็นอีกแบบหนึ่งที่ยังเน้นการท่องจำ เมื่อใกล้สอบโอเน็ต ก็จะมีการติวข้อสอบเด็ก ผลการสอบจึงออกมาในรูปแบบดังกล่าว

ขณะเดียวกัน พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของนักเรียน ป.6 ที่กำลังเข้าสู่วัยรุ่น ส่วน ม.3 ก็เป็นวัยรุ่น ทำให้เด็กไม่มีความเอาใจใส่กับการสอบมากเท่าที่ควร ซึ่งตนคิดว่าเด็กเกิดความเหนื่อยล้ากับการสอบที่มากเกินไป เพราะเรามีการสอบเก็บคะแนน สอบกลางภาค สอบปลายภาค โดยเด็กทุกคนต้องสอบ 8 กลุ่มสาระ จึงทำให้เบื่อหน่ายกับการสอบ

ผู้สื่อข่าวถามว่า ผลการสอบโอเน็ต ป.6 และ ม.3 มีส่วนต่อการสอบเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 และ ม.4 เหตุใดจึงทำให้เด็กไม่ตั้งใจสอบ รศ.ดร.ประวิทย์ กล่าวว่า แรงจูงใจที่จะนำผลสอบโอเน็ตเพื่อเรียนต่อระดับชั้นที่สูงขึ้น ได้ผลกับเด็กในเมืองใหญ่ที่มีการแข่งขันสูง แต่ใช้ไม่ได้กับเด็กในโรงเรียนชนบทห่างไกล รวมทั้งเด็กที่มีปัญหาทางพฤติกรรมในโรงเรียนขนาดใหญ่ ที่ไม่อยากเรียนต่อ ก็ไม่ตั้งใจสอบเช่นกัน

"สำหรับแนวทางแก้ไขนั้น ตนคิดว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบต้องหารือร่วมกัน โดยเฉพาะเรื่องการสอบในโรงเรียนกับการสอบโอเน็ต ที่เน้นการคิดวิเคราะห์ มีความสอดคล้องกันมากน้อยเพียงใด, การวัดประเมินผลในโรงเรียน 8 กลุ่มสาระ ซึ่งมีลักษณะการสอบที่คล้ายกัน สอบบ่อย ส่งผลให้เด็กเบื่อหน่าย จะหาทางแก้ไขอย่างไร และการที่สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือ สมศ. จะนำคะแนนโอเน็ตไปใช้ในการประเมินครู และประเมินผลโรงเรียน ก็ทำให้ผู้หลักผู้ใหญ่ ตื่นเต้นกับการสอบโอเน็ตมากกว่าเด็ก ส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาดบางอย่างกับการสอบหรือไม่ เป็นเรื่องที่เราควรต้องหาคำตอบ" รศ.ดร.ประวิต กล่าว.

 

 

 

คุณอาจสนใจข่าวนี้