วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผลทดสอบ 'โอเน็ต' ชี้ 'เด็กเบื่อหน่ายการสอบ'

ประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา เผยภาพสะท้อนจากคะแนนโอเน็ต ป.6 และ ม.3 แสดงให้เห็นว่า การสอนในโรงเรียนกับการวัดผลของ สทศ. ไม่สอดคล้องกัน ทั้งมีการสอบบ่อย จนเด็กเบื่อหน่าย ไม่ตั้งใจสอบ...

ภายหลังจากที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ประกาศผลสอบแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) ชั้น ป.6 และ ชั้น ม.3 ซึ่งพบว่า คะแนนสอบโอเน็ตชั้น ป.6 มีผู้สอบได้ 0 คะแนนทุกกลุ่มสาระ ขณะที่คะแนนเฉลี่ยผ่านร้อยละ 50 เพียง 2 วิชา ได้แก่ กลุ่มสาระพลานามัย สุขศึกษา และกลุ่มสาระการงานอาชีพ ส่วน ม.3 มีผู้สอบได้ 0 คะแนน 6 กลุ่มสาระ และมีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 50 เพียงวิชาเดียว คือ กลุ่มสาระพลานามัย สุขศึกษา

รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในฐานะประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา กล่าวถึงผลสอบโอเน็ตนักเรียน ป.6 และ ม.3 ซึ่งสะท้อนภาพระบบการศึกษาว่า โดยส่วนตัวมองว่า คะแนนดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงระบบการจัดการเรียนการสอน ระบบการบริหารหลักสูตร และระบบการวัดและประเมินผลที่ไม่สอดคล้องกัน ซึ่งจะได้เห็นได้ว่าข้อสอบของ สทศ. เป็นข้อสอบที่เน้นการคิดวิเคราะห์ ส่วนการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลของโรงเรียน จะเป็นอีกแบบหนึ่งที่ยังเน้นการท่องจำ เมื่อใกล้สอบโอเน็ต ก็จะมีการติวข้อสอบเด็ก ผลการสอบจึงออกมาในรูปแบบดังกล่าว

ขณะเดียวกัน พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของนักเรียน ป.6 ที่กำลังเข้าสู่วัยรุ่น ส่วน ม.3 ก็เป็นวัยรุ่น ทำให้เด็กไม่มีความเอาใจใส่กับการสอบมากเท่าที่ควร ซึ่งตนคิดว่าเด็กเกิดความเหนื่อยล้ากับการสอบที่มากเกินไป เพราะเรามีการสอบเก็บคะแนน สอบกลางภาค สอบปลายภาค โดยเด็กทุกคนต้องสอบ 8 กลุ่มสาระ จึงทำให้เบื่อหน่ายกับการสอบ

ผู้สื่อข่าวถามว่า ผลการสอบโอเน็ต ป.6 และ ม.3 มีส่วนต่อการสอบเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 และ ม.4 เหตุใดจึงทำให้เด็กไม่ตั้งใจสอบ รศ.ดร.ประวิทย์ กล่าวว่า แรงจูงใจที่จะนำผลสอบโอเน็ตเพื่อเรียนต่อระดับชั้นที่สูงขึ้น ได้ผลกับเด็กในเมืองใหญ่ที่มีการแข่งขันสูง แต่ใช้ไม่ได้กับเด็กในโรงเรียนชนบทห่างไกล รวมทั้งเด็กที่มีปัญหาทางพฤติกรรมในโรงเรียนขนาดใหญ่ ที่ไม่อยากเรียนต่อ ก็ไม่ตั้งใจสอบเช่นกัน

"สำหรับแนวทางแก้ไขนั้น ตนคิดว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบต้องหารือร่วมกัน โดยเฉพาะเรื่องการสอบในโรงเรียนกับการสอบโอเน็ต ที่เน้นการคิดวิเคราะห์ มีความสอดคล้องกันมากน้อยเพียงใด, การวัดประเมินผลในโรงเรียน 8 กลุ่มสาระ ซึ่งมีลักษณะการสอบที่คล้ายกัน สอบบ่อย ส่งผลให้เด็กเบื่อหน่าย จะหาทางแก้ไขอย่างไร และการที่สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือ สมศ. จะนำคะแนนโอเน็ตไปใช้ในการประเมินครู และประเมินผลโรงเรียน ก็ทำให้ผู้หลักผู้ใหญ่ ตื่นเต้นกับการสอบโอเน็ตมากกว่าเด็ก ส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาดบางอย่างกับการสอบหรือไม่ เป็นเรื่องที่เราควรต้องหาคำตอบ" รศ.ดร.ประวิต กล่าว.

 

 

 

ประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา เผยภาพสะท้อนจากคะแนนโอเน็ต ป.6 และ ม.3 แสดงให้เห็นว่า การสอนในโรงเรียนกับการวัดผลของ สทศ. ไม่สอดคล้องกัน ทั้งมีการสอบบ่อย จนเด็กเบื่อหน่ายไม่ตั้งใจสอบ... 19 มี.ค. 2557 09:45 19 มี.ค. 2557 09:57 ไทยรัฐ