วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คปท.เสนอ แก้กฎหมายปิโตรเลียม ห้าม'ปตท.'ผูกขาด

คปท. เสนอ แก้กฏหมาย "ปิโตรเลียม" ห้าม ปตท.ผูกขาด พร้อมผลักดันแหล่งพลังงานชุมชน เปิดเสรีปั๊ม "เอทานอล" ยกเลิกกองทุนน้ำมัน และราคาอ้างอิงตลาดสิงคโปร์ที่ไม่มีอยู่จริง

วันที่ 18 มี.ค. เมื่อเวลาประมาณ 16.00 น. ที่เวทีเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทย หรือ คปท. นายอุทัย ยอดมณี  ผู้ประสานงาน คปท.พร้อมด้วย นายสุริยันต์ ทองหนูเอียด เลขาธิการคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย หรือ ครป. และนายอิฐบูรณ์ อ้นวงษา อนุกรรมาธิการเสริมสร้างธรรมาภิบาลด้านพลังงาน วุฒิสภา  แถลงข้อเสนอแผนแม่บทปฏิรูปพลังงานไทย  เพื่อเป็นหนึ่งในร่างพิมพ์เขียวปฏิรูปประเทศไทยว่า จากปัญหากิจการพลังงานของประเทศไทย อยู่ภายใต้การผูกขาดของกลุ่มธุรกิจ พลังงานขนาดใหญ่เพียงไม่กี่กลุ่ม ที่มีอำนาจเหนือตลาดและมีอิทธิพลเหนือกลไกของรัฐบาล จึงควรที่ประเทศไทย จะต้องมีการปฏิรูปกิจการพลังงานทั้งระบบ  ตั้งแต่ธุรกิจการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ไปจนถึงธุรกิจค้าปลีกเชื้อเพลิง สำเร็จรูป  ด้วยการออก พ.ร.บ.ปิโตรเลียมฉบับใหม่ มาแทนที่ พ.ร.บ.ปิโตรเลียม พ.ศ.2514   กำหนดให้ปิโตรเลียม ทั้งที่อยู่ใต้ดินและที่ถูกขุดขึ้นมาเป็นของรัฐ  

โดยจัดตั้งบรรษัทน้ำมันแห่งชาติ หรือองค์การปิโตรเลียมเพื่อการพัฒนาประเทศ  ที่เป็นองค์กรของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการขึ้นมาดูแลบริหารจัดการทรัพยากร ปิโตรเลียมเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของประชาชน ภายใต้การกำกับดูแลของสภาประชาชน เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ที่มีตัวแทนประชาชนจากหลากหลายสาขาวิชาชีพ เป็นองค์ประกอบสำคัญ   ให้มีการยกเลิกระบบสัมปทานการให้สิทธิ์การสำรวจและผลิตปิโตรเลียม มาใช้ระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต หรือ สัญญารับจ้างบริการแทน ห้ามไม่ให้ ปตท.มีอำนาจผูกขาดในการจัดซื้อปิโตรเลียมแต่เพียงผู้เดียว ยกเลิกการซื้อปิโตรเลียมผ่านนายหน้า โดยให้บรรษัทน้ำมันแห่งชาติ เป็นผู้ดำเนินการจัดหาปิโตรเลียมจากต่างประเทศ โดยใช้วิธีซื้อแบบรัฐต่อรัฐ และเปิดให้มีการแข่งขันกับเอกชนภายใต้กฎหมายการแข่งขันทางการค้า และห้ามไม่ให้ข้าราชการที่เกษียณอายุราชการไม่ถึง 5 ปี เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทพลังงานและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง เพื่อป้องกันปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน

นอกจากนี้ คปท.ยังเสนอ ให้มีการยกเลิกการขึ้นราคาก๊าซหุงต้ม หรือ แอลพีจี โดยให้รัฐบาลจัดสรรโครงสร้างสัดส่วน ก๊าซแอลพีจีให้ธรรม เพื่อลดภาระให้ภาค ครัวเรือนและภาคขนส่ง โดยให้ภาคอุตสาหกรรม เป็นผู้รับภาระการนำเข้า ยกเลิกกองทุนน้ำมัน ที่ทำให้โครงสร้างน้ำมันสำเร็จรูป ไม่เป็นไปตามกลไลตลาดที่แท้จริง ยกเลิกโครงสร้างราคาเชื้อเพลิงสำเร็จรูป ที่อิงราคาสมมติว่า นำเข้าจาก สิงคโปร์  ซึ่งไม่มีอยู่จริง และให้รัฐบาลกำหนดราคาจำหน่ายเชื้อเพลิงสำเร็จรูป ตามราคาส่งออกจากไทย ตามกลไลตลาดโลก และยกเลิกมาตรฐานน้ำมันยูโร 4 ที่เป็นมาตรฐานสูงเกินความจำเป็นและเป็นภาระต่อประชาชน โดยให้มีการออกกฎหมายสนันสนุนประชาชนมีส่วนร่วมในการผลิตพลังงานหมุนเวียน ทุกรูปแบบ เพื่อให้แต่ละชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองในด้านพลังงาน และสามารถขายพลังงานเข้าระบบไฟฟ้าภายในประเทศได้ ส่งเสริมให้มีการผลิตหรือนำเข้ารถรุ่นใหม่ๆ ที่ใช้พลังงานได้หลากหลายและมีราคาถูก  รวมทั้งเปิดเสรีการตั้งปั๊มเอทานอล.

คปท. เสนอ แก้กฏหมาย "ปิโตรเลียม" ห้าม ปตท.ผูกขาด พร้อมผลักดันแหล่งพลังงานชุมชน เปิดเสรีปั๊ม "เอทานอล" ยกเลิกกองทุนน้ำมัน และราคาอ้างอิงตลาดสิงคโปร์ที่ไม่มีอยู่จริง 18 มี.ค. 2557 18:27 18 มี.ค. 2557 20:40 ไทยรัฐ