วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อบจ.อุบลราชธานี จัดเสวนา'วันท้องถิ่นไทย'

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จัดเสวนา อนาคตท้องถิ่นไทย เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2557 ...

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 18 มีนาคม 2557 ที่ห้องประชุม ศูนย์โอทอปเซ็นเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี นายพรชัย โควสุรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี นายเทียน แผงฤทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางขี้นก และนายทองแดง มณีพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขอน จังหวัดอุบลราชธานีร่วมเปิดเวทีเสวนา ในหัวข้อ อนาคตของท้องถิ่นไทย และหัวข้อจังหวัดจัดการตนเอง เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2557 โดยมี ดร.คณิศร ภูมิคม เป็นผู้ดำเนินรายการ

โดยนายพรชัย โควสุรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า โครงการจังหวัดจัดการตนเอง จัดขึ้นตามแนวคิดของคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุง และพัฒนากฎหมายด้านการกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งจังหวัดจัดการตนเองนั้น จะเกิดขึ้นได้ตามเจตนารมณ์ และความต้องการของประชาชนในจังหวัดนั้นๆ โดยประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง จะต้องเข้าชื่อกัน ไม่ต่ำกว่า 5,000 คน เพื่อขอให้นายกรัฐมนตรีจัดทำประชามติ แต่ละจังหวัดอาจจะไม่ได้เป็น อปท.จัดการตนเอง พร้อมกัน ขึ้นอยู่กับความพร้อมของประชาชนในแต่ละจังหวัดนั้น ในจังหวัดหนึ่ง จะประกอบจะประกอบด้วย อปท. 2 ระดับ คือ องค์กรปกครองท้องถิ่นระดับจังหวัด ซึ่งมีพื้นที่ครอบคลุมทั้งจังหวัด และเทศบาล มีอาณาเขตพื้นที่รับผิดชอบตามเขตเดิมของเทศบาล หรือ อบต.ที่ยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาล / โดยร่าง พ.ร.บ.จะผ่านสภาผู้แทนราษฎรได้ ก็ต่อเมื่อการเมืองภายในประเทศมีความมั่นคง บ้านเมืองอยู่ในภาวะปกติ การปฏิรูปการปกครองจึงจะพัฒนาต่อไปได้

สำหรับจังหวัดอุบลราชธานี เป็นจังหวัด 1 ใน 5 จังหวัด ที่คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย จัดให้เป็นพื้นที่เป้าหมายในการศึกษาและรับฟังความคิดเห็นในการยกร่างกฎหมาย เพื่อกระจายอำนาจการปกครองสู่ท้องถิ่นโดยสมบูรณ์ พวกเราจึงควรมีแสดงออกถึงความต้องการ มีส่วนร่วมในการปกครองตนเองอย่างต่อเนื่องจนกว่ากฎหมายจะประกาศใช้บังคับ นายพรชัย กล่าว

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จัดเสวนา อนาคตท้องถิ่นไทย เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2557 ... 18 มี.ค. 2557 17:56 18 มี.ค. 2557 18:30 ไทยรัฐ