วันอังคารที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ป.ป.ช.กลับลำถอนตัว 6 องค์กร ตั้งกก.ไต่สวน นายกฯกับพวก แยกปท.

ป.ป.ช.กลับลำถอนตัว 6 องค์กร ตั้งกก.ไต่สวน นายกฯกับพวก แยกปท.

  • Share:

...กลับลำ มีมติขอถอนตัวไม่ร่วมเป็นองค์กรกลางในการเจรจา 6 องค์กรตามรธน. ตั้ง กก.ไต่สวน "ยิ่งลักษณ์-จารุพงศ์-ณัฐวุฒิ" ปม ข่มขู่องค์กรอิสระ-แยกประเทศ ในเวทีเสื้อแดงโคราช

วันที่ 18 มี.ค.57 นายสรรเสริญ
พลเจียก เลขาธิการคณะกรรมการ ... กล่าวถึงกรณีที่มีการประชุม 6 องค์กรตามรัฐธรรมนูญ ประกอบด้วย นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายโอกาส เตพละกุล ประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นางอมรา พงศาพิชญ์ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นายณรงค์ รัฐอมฤต กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กรรมการการเลือกตั้ง นายพรชัย จำรูญพานิชย์กุล รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
เมื่อวันที่
17 มีนาคม ที่ผ่านมาที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินนั้น และได้ร่วมกันเสนอความคิดเห็นถึงความจำเป็นในการเจรจาเพื่อหาทางออกให้กับบ้านเมืองที่อยู่ในภาวะขัดแย้ง อันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้น เป็นรูปแบบและแผนที่ความสำเร็จ หรือ โรดแม็ป ในการเจรจานั้น คณะกรรมการ ... มีมติในวันนี้ว่า เนื่องจาก ... เป็นองค์กรหลักที่มีหน้าที่ในการตรวจสอบทุจริต อย่างไรก็ดี ทางคณะกรรมการ ... เห็นด้วยกับการหาทางออกของประเทศโดยวิธีการเจรจา และขอให้กำลังใจกับผู้ทำหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการแก้ไขปัญหาของประเทศไทยให้เข้าสู่ความสงบโดยเร็ว

นายสรรเสริญ
ยังกล่าวถึงกรณีที่มีผู้กล่าวหาร้องเรียน น..ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และนายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมกับพวก รวม 14 คน กรณีที่ร่วมกันจัดเวทีปราศรัยนปช. ลั่นกลองรบที่อาคารลิปตพัลลภฮอลล์ ในสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา .เมือง .นครราชสีมา กล่าวปราศรัยในลักษณะยุยงให้ใช้ความรุนแรง ให้จัดตั้งกองกำลังของกลุ่มคนเสื้อแดง ข่มขู่องค์กรอิสระ ศาล ยุยงให้ยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ให้มีการแบ่งแยกราชอาณาจักรไทยออกเป็นสองส่วน ขณะที่ น..ยิ่งลักษณ์ ในฐานะเป็นผู้บังคับบัญชา ไม่ดำเนินการตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงใดๆ จึงเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติหรือประชาชน หรือกระทรวงกลาโหมนั้น

คณะกรรมการ ... พิจารณาแล้วมีมติให้รับเรื่องกล่าวหาดังกล่าวไว้ดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริง ตามหมวด 4 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ..2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ..2554 ให้คณะกรรมการ ... ทั้งคณะเป็นองค์คณะในการไต่สวนข้อเท็จจริง โดยมอบหมายให้นายวิชัย วิวิตเสวี กรรมการ ... และนายปรีชา เลิศกมลมาศ กรรมการ ... เป็นกรรมการผู้รับผิดชอบสำนวนการไต่สวนข้อเท็จจริง

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้