วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สรุปยอดเงินสมทบกองทุนชาวนา14วัน1,096ลบ.

ธ.ก.ส.สรุปยอดเงินสมทบกองทุนช่วยเหลือชาวนารวม 14 วัน แตะ 1,096 ล้านบาท พรุ่งนี้จ่ายให้ชาวนา 12 ราย อีก 8 ล้านบาท...

เมื่อวันที่ 18 มี.ค.57 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) รายงานยอดเงินสมทบเข้ากองทุนช่วยเหลือชาวนา หลังเปิดกองทุนอย่างเป็นทางการรวมเวลา 14 วัน มียอดเงินสมทบรวม 1,096,448,376.40  บาท แบ่งเป็นยอดเงินสมทบในกองทุนที่ 1 ประเภทบริจาค จำนวน 20,167,667.61 บาท กองทุนที่ 2 แบบคืนเงินต้น แต่ไม่มีผลตอบแทน จำนวน 661,225,595.90 บาท และกองทุนที่ 3 แบบคืนต้น  มีผลตอบแทนร้อยละ 0.63 ต่อปี จำนวน 415,055,112.89 บาท 

อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 20 มี.ค.นี้ ธ.ก.ส.จะมอบเงินที่ได้จากกองทุนช่วยเหลือชาวนาอีก 8 ล้านบาท ให้กับชาวนา 12 ราย ที่ จ.พระนครศรีอยุธยา.

ธ.ก.ส.สรุปยอดเงินสมทบกองทุนช่วยเหลือชาวนารวม 14 วัน แตะ 1,096 ล้านบาท พรุ่งนี้จ่ายให้ชาวนา 12 ราย อีก 8 ล้านบาท... 18 มี.ค. 2557 17:17 18 มี.ค. 2557 18:09 ไทยรัฐ