วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
เปิดปม พ.ร.บ.เงินกู้ 2 ลล.เหตุไฉน? จึงไม่ผ่านด่าน'ศาลรธน.'

เปิดปม พ.ร.บ.เงินกู้ 2 ลล.เหตุไฉน? จึงไม่ผ่านด่าน'ศาลรธน.'

  • Share:

หลังเกิดกระแสการเปรียบเทียบการวินิจฉัยของศาล รธน. กรณีร่าง ...กู้เงิน 2 ล้านล้านบาท ในรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กับ ...ไทยเข้มแข็ง 4 แสนล้านบาท ในรัฐบาลชุด นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี เมื่อปี 2552 ที่ถูกถกเถียงกันอย่างกว้างขวางถึงความแตกต่างของคำวินิจฉัยของ .. ทั้งสองฉบับเมื่อร่างหนึ่งตก แต่อีกร่างยังเดินต่อ ...

นายคำนูณ สิทธิสมาน ..สรรหา กล่าวกับ "ไทยรัฐออนไลน์" กรณีความแตกต่างระหว่าง ...กู้เงิน 2 ล้านล้าน และ ...ไทยเข้มแข็ง 4แสนล้านบาท ในฐานะที่เป็นผู้คัดค้าน ..ทั้งสองฉบับนี้มาโดยตลอด ตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปี 2557 ว่า ...กู้เงิน 2 ล้านล้าน และ ...กู้เงิน 4แสนล้าน ไม่ต่างกัน โดยสารัตถะ เพียงแต่จะต่างกัน โดยรายละเอียด คือ 1. สมัยรัฐบาลชุดนายอภิสิทธิ์ ออกเป็น ... โดยอ้างว่า เพื่อความเร่งด่วน เพราะขณะนั้น มีปัญหาเรื่องปิดหีบงบประมาณของรัฐบาลไม่ลงตัว ประมาณการรายได้ผิดไป ซึ่งมีความเร่งด่วนอยู่

 

ส่วนครั้งนี้ ของพรรคเพื่อไทย ออกเป็น ... เมื่อออกเป็น ... ก็แปลว่า ไม่มีความเร่งด่วน แต่โดยเนื้อหาจะใกล้เคียงกัน คือ เป็นการออกกฎหมายพิเศษเพื่อกู้เงิน และกู้เงินไปใช้ในโครงการ โดยไม่ต้องผ่านกฎหมายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ไม่ต้องทำตาม รธน.มาตรา 169 แต่สมัยรัฐบาลชุด นายอภิสิทธิ์ ไม่ได้มีคนร้องศาล รธน.ในประเด็นที่ทำขัดต่อ รธน.มาตรา 169 คือ เขาใช้จ่ายเงินออกไปที่ให้ทำตาม .. 4 ลักษณะที่ต้องบรรจุไว้ใน ..งบประมาณรายจ่ายประจำปี หรือไม่ แต่มีคนร้องแค่ มาตรา 184 คือ บทบัญญัติเรื่องการตรา ...ที่ศาล รธน. ก็วินิจฉัยว่า ตราถูกต้องตามมาตรา 184 เป็นเหตุวิกฤติ และความจำเป็นเร่งด่วน

"... 4 แสนล้าน ที่ศาล รธน.วินิจฉัยออกมาว่า ถูกต้อง ก็คือ ถูกต้องตามมาตรา 184 ซึ่งเทียบเคียงได้กับ ... 3.5 แสนล้าน โครงการบริหารจัดการนํ้า ปี 2555 รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ศาลก็วินิจฉัยให้ถูกต้องเหมือนกัน แต่ทั้งสองฉบับถูกต้องตามมาตรา 184 ไม่ใช่ถูกต้องตามมาตรา 166-170 เรื่องการเงิน การคลัง การงบประมาณ " นายคำนูญ กล่าว

 

ทั้งนี้ สำหรับการแสดงความรับผิดชอบของรัฐบาล เมื่อร่างฯ กฎหมายตก ตามที่ฝ่ายตรงข้ามเรียกร้อง ผมมองว่า ต้องเป็นความรับผิดชอบทางการเมือง คือ ปกติความรับผิดชอบทางการเมือง รัฐบาลจะต้องทำต่อเมื่อ เป็น ..ใหญ่ ..การเงิน ..ที่เป็นนโยบายสำคัญการเงินตกคือ ไม่ผ่าน .. ..ก็ต้องยุบสภา หรือไม่ก็ต้องลาออก แต่ขณะนี้สถานการณ์ไม่ปกติ คือ ร่าง ...ดังกล่าว ไม่ใช่ไม่ผ่าน .. .. แต่ไม่ผ่านและตกในชั้นศาล รธน. เพราะฉะนั้น รัฐบาลก็สามารถอ้างได้ และศาล รธน. ก็ไม่เคยวินิจฉัยคดีแบบนี้มาก่อน อีกทั้งยังเป็นสถานการณ์ที่รัฐบาลไม่ถือว่า เป็นรัฐบาล เป็นเพียงแค่รักษาการ ยุบสภาไปแล้ว จึงกลับมาสู่คำถามว่า จะให้รัฐบาลรับผิดชอบอย่างไร ส่วนที่ว่า จะไปเอาผิดตามกระบวนการอื่น ได้หรือไม่ ในทาง .. คือ ..ตก จากนี้หากจะดำเนินการไปมากกว่านี้ คือทางเดียวคือ ยื่นถอดถอน ดำเนินคดีต่อ ... ซึ่งก็ต้องพิสูจน์ว่า เขามีเจตนาที่กระทำการขัดต่อ รธน. หรือไม่ ก็ขึ้นอยู่กับ ... แต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้น ต้องไปดูคำวินิจฉัยฉบับเต็มโดยละเอียดอีกครั้ง

ขณะที่นายปริญญา เทวานฤมิตรกุล อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า การกู้เงินของ กม. ทั้งสองฉบับแตกต่างกันที่ ปี 52 เป็น ... คือ พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ โดยมีจำนวนเงินคือ 4 แสนล้านบาท ส่วนปี 57 เป็น ... คือ พระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งในประเทศ เพราะฉะนั้นจุดที่ต่างกันคือ ปี 52 ออกเป็น ... ส่วน ปี 57 เป็น ... แต่ทั้งนี้จะเป็น ... หรือ ...ก็มีช่องทางที่นำขึ้นไปสู่ศาลรัฐธรรมนูญได้เหมือนกัน หากมีการเข้าชื่อกันของ .. หรือ ..ครบตามจำนวนที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญ

คือในปี 52 ประเด็นที่ร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญคือ การออก ... ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ เพราะไม่ได้จำเป็นต่อการแก้วิกฤติเศรษฐกิจ แล้วก็ไม่ได้ฉุกเฉินเร่งด่วนถึงขนาดต้องออกเป็น ... การวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในคราวนั้นจึงมีประเด็นคือ การออก ...เป็นไปเพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศหรือไม่ และเป็นกรณีฉุกเฉินเร่งด่วนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้หรือไม่ ส่วนกรณี ... เงินกู้ 2 ล้านล้านบาทในคราวนี้นั้น ประเด็นในการวินิจฉัยคือ ขัดกับมาตรา 169 เรื่องการจ่ายเงินแผ่นดินจะต้องเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณ และวิธีการงบประมาณหรือไม่ ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า ... เงินกู้ 2 ล้านล้านบาท ให้เอาเงินกู้มาใช้ได้เลยโดยไม่ต้องส่งคลัง จึงขัดกับมาตรา 169 ที่นี้ปัญหาก็คือ ... กู้เงิน 4 แสนล้านบาทในปี 52 ก็ให้นำเงินกู้นำไปใช้ได้โดยไม่ต้องส่งคลังก่อนเหมือนกัน แต่ศาลวินิจฉัยว่าไม่ขัดรัฐธรรมนูญ ก็เลยเกิดคำถามว่าทำไมจึงตัดสินไม่เหมือนกัน

 

"คือ ...กู้เงิน 2 ล้านล้าน ตกไปเพราะกำหนดว่ากู้เอาไปใช้ได้เลยไม่ต้องส่งคลัง จึงขัดรัฐธรรมนูญ ส่วน ... ปี 52 ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ ถึงแม้ว่าทั้งสองฉบับเป็นการกู้เงินโดยไม่ต้องส่งคลังเหมือนกัน แต่การถูกร้องมันแตกต่างกัน ปี 52 เป็นการวินิจฉัยว่า ออก ... โดยขัดมาตรา184 หรือไม่ ส่วนปี 57 วินิจฉัยว่าขัดมาตรา 169 หรือไม่ แต่อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าในปี 52 นั้นศาลไม่ได้วินิจฉัยในประเด็นเรื่องมาตรา 169แต่ในคำวินิจฉัยมีอยู่ที่หนึ่งที่ศาลบอกว่า สาระสำคัญ 5 ข้อของ ... นั้นชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ซึ่งข้อ 2 คือเงินที่ได้จากการกู้ให้นำไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์โดยไม่ต้องนำส่งคลัง ก็เลยเป็นปัญหาครับว่าตัดสินไม่เหมือนกัน ก็ต้องติดตามอ่านในคำวินิจฉัยกลางอีกที

อย่างไรก็ตาม นายเสรี สุวรรณภานนท์ อดีตรองประธานสมาชิกร่าง รธน. 2540 ให้ความเห็นว่า ...ไทยเข้มแข็งและ ...กู้ 2 ล้านล้าน ข้อแตกต่าง คือ เรื่องที่ศาล รธน. บอกว่า ... 2 ล้านล้านขัด รธน. และไปยอมรับว่า เงินอันนี้ไม่ใช่เงินแผ่นดิน แต่ของ ...ไทยเข้มแข็ง บอกว่า เป็นเงินแผ่นดิน และออกตาม ..วิธีการงบประมาณ มาตรา 23-24 ที่ออกตาม รธน. 169 ซึ่งศาล รธน. ในปี 52 ได้วินิจฉัยว่า ไทยเข้มแข็งออกเป็น ...เป็นกรณีเร่งด่วนการใช้งบประมาณ จึงเป็นข้อยกเว้นว่า ทำได้ โดยไม่ต้องผ่านทำเป็น ...

ส่วนกรณี สาระของร่างทั้งสองที่ไม่ต้องส่งกระทรวงการคลังเหมือนกัน คือ การไม่ส่งคลังสามารถทำได้ถ้าเกิดว่า เป็นไปตามที่ ..บัญญัติไว้ ถึงแม้ว่าเป็นเงินแผ่นดินก็ตาม เพราะฉะนั้น .. กู้เงิน 20-30 ฉบับที่ผ่านมา ก็เขียนระบุไว้ว่า ไม่ต้องส่งคลังเลยก็มี ซึ่ง ...ไทยเข้มแข็ง ก็เหมือนกัน เมื่อถามว่า บทบัญญัติที่ไม่ต้องส่งคลังจะมีปัญหา หรือไม่ ก็ไม่ได้เป็นปัญหา แต่ปัญหาอยู่ที่ว่า เป็นเงินแผ่นดิน หรือไม่ แล้วตรวจสอบได้หรือไม่ ไทยเข้มแข็ง กู้มาจำนวน 4 แสนล้านบาท ซึ่งน้อยกว่า และเป็นการใช้เงินเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจหลายโครงการ เช่น การศึกษา และสาธารณสุข แต่ 2ล้านล้าน เป็นโครงการเดียว ก็น่าวิตก เพราะไปกู้เต็มจำนวนแล้วเวลาจัดงบประมาณ จะทำให้หนี้สาธารณะเต็มวงเงิน ทำให้จัดการเอาไปใช้ในโครงการอื่นก็ยากลำบาก

 

"สำหรับงบประมาณที่ตกไปแล้ว ถ้าถามว่า โครงการนี้สามารถทำต่อ ได้หรือไม่ จริงๆ ก็สามารถทำต่อได้ โดยใช้หลักวิธีการงบประมาณทั่วไป ไม่ใช่กู้มาทีแบบเยอะแยะ ทั้งที่โครงการ 2 ล้านล้าน ยังไม่ชัดเจน ซึ่งเป็นการกู้ก่อนแล้วมาทำโครงการทีหลัง โดยหลักแล้วต้องทำโครงการก่อนแล้วค่อยมากู้ เช่น การทำโครงการ คือ มีรถไฟเส้นไหนบ้าง ต้องใช้เงินเท่าไหร่ แต่ตอนนี้มีเพียงแค่แนวคิดที่ต้องทำ" นายเสรี กล่าว

ด้านนายคณิน บุญสุวรรณ อดีต ... กล่าวกับ "ไทยรัฐออนไลน์" ว่า กรณี ...ไทยเข้มแข็ง 4 แสนล้าน ในสมัยรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ ออกเป็น ...ที่ตรวจสอบไม่ได้เลย เนื่องจากเป็นการนำเงินไปใช้จ่ายโดยที่ไม่มีการตรวจสอบ ในแง่ของวินัยการเงินการคลัง ศาล รธน.สมควรจะยับยั้งมากกว่า ...กู้เงิน 2 ล้านล้าน เพราะเป็น .. ที่ออกโดยไม่รอบคอบ และเป็นการทำลายวินัยการเงินการคลัง เหมือนกู้เงินเอามาแจก แต่ศาล รธน. ก็วินิจฉัยไม่ขัดต่อ รธน รวมถึง ... 4 แสนล้านบาทอีกก้อนหนึ่ง ก็ล้วนเป็น ...ฝ่าฝืน รธน.เช่นกัน

ขณะที่ ...กู้เงิน 2 ล้านล้าน เป็นนโยบายที่รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ได้แถลงต่อรัฐสภามีการตรวจสอบแล้วขั้นหนึ่งในสภาฯ เพื่อการปฏิรูปแบบก้าวกระโดด หลังจากที่แถลงนโยบายมีแผนการเดินทางศึกษาวิจัยทำโครงการ ในที่สุดการลงทุนขนาดนี้ คงจะต้องอาศัยเงินกู้เพราะเป็นการลงทุนระยะยาวและได้นำเสนอแล้วในสภาฯ ทั้งสองสภาฯ อภิปรายอย่างกว้างขวางแล้ว ตั้งคณะกรรมการทุกฝ่ายมาร่วมกัน ในเรื่องการตรวจสอบร่าง .. ทำกันอย่างสมบูรณ์แบบ และใช้เวลาค่อนข้างยาวนาน ก็ควรจะนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายฯ ได้เลยว่า เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ แต่ต้องมาหยุดชะงักลง เนื่องจากศาล รธน.วินิจฉัยว่า ขัด รธน. ซึ่งเป็นข้อที่น่าสังเกตว่า ศาล รธน.ควรจะดูที่ข้อความขัดแย้งกับ รธน.หรือไม่ แต่ศาล รธน. กลับไปตัดสินตามความรู้สึก ทำไปแล้วเป็นหนี้เป็นสิน และเสียวินัยทางการเงินการคลัง

 

"การที่ศาล รธน.วินิจฉัย ควํ่า ...กู้เงิน 2 ล้านล้านบาท เท่ากับตกไปเลย และสร้างความเสียหายทางด้านระบอบประชาธิปไตย รวมทั้งบทบัญญัติของ รธน. คือ 1. เป็นการล้มอำนาจของฝ่ายบริหารที่แถลงต่อรัฐสภา 2. ล้มอำนาจนิติบัญญัติ 3. เป็นการสกัดกั้นสถาบันในการพิจารณาร่างดังกล่าว ทำให้เกิดผลเสียหายที่สำคัญชาติต้องหยุดชะงัก ต่อจากนี้ไป จะเป็นบรรทัดฐานหากรัฐบาลจะดำเนินโครงการอะไรก็แล้วแต่ จะนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายฯ ไม่ได้เลย หากศาล รธน.ไม่ยินยอม" นายคณิน กล่าว

สำหรับความรับผิดชอบนั้น นายคณิน กล่าวว่า แทนที่ฝั่งตรงข้ามจะมาเรียกร้องให้รัฐบาลรับผิดชอบ เวลานี้ควรถามหาความรับผิดชอบของ กปปส. พรรคประชาธิปัตย์ ด้วยว่า คุณล้มในสิ่งที่เป็นอนาคตของบ้านเมืองอย่างนี้คุณล้มไปทำไม จะมาไล่บี้ถามหาความรับผิดชอบให้รัฐบาล ลาออกไม่ได้เนื่องจากรัฐสภาให้ความเห็นชอบมาแล้ว และรัฐบาลจะลาออก หรือ ยุบสภา เพื่อรับผิดชอบกรณีที่ร่าง ...ที่ไม่ผ่านความเห็นชอบของ .. .. แต่ร่าง ...ฉบับนี้ ผ่านความเห็นชอบต่อรัฐสภาแล้ว จะให้รัฐบาลรับผิดชอบได้อย่างไร เอาหลักการต่างๆ มามั่วกันไปหมดเหมือนอันธพาล คุณควรจะตระหนักและควรจะรับผิดชอบที่ได้ล้มความหวังของอนาคตประเทศ และสิ่งที่รัฐบาลต้องทำ คือ ดำเนินโครงการนี้ต่อไป เพราะหลักการยังคงอยู่ ก็ต้องดิ้นรนทุกวิถีทาง...

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้