วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เชียงใหม่ประกาศพื้นที่ภัยแล้ง 13 อำเภอ

ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยแล้งแล้ว 13 อำเภอราษฎร 2 แสนคนเดือดร้อนอย่างหนัก..

เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 57 ที่ห้องประชุมชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายวรวิทย์ อินต๊ะใจ หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัยจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า  นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผวจ.เชียงใหม่ ได้ประกาศพื้นที่ภัยแล้งเพิ่มเติมจาก 8 อำเภอ เป็น 13 อำเภอ จากทั้งหมด 25 อำเภอ อำภาพที่ประกาศเป็นพื้นที่ภัยแล้งได้แก่ อำเภออมก๋อย, ดอยเต่า, ฮอด, ดอยหล่อ, สันป่าตอง, หางดง, ไชยปราการ, พร้าว, แม่ริม, จอมทอง, แม่แตง, แม่แจ่ม และอำเภอกัลยาณิวัฒนา รวมทั้งหมด 48 ตำบล 428 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 53,327 ครัวเรือน หรือ 178,480 คน พื้นที่ภาคการเกษตรได้รับความเสียหายจำนวน 104,060 ไร่ สัตว์เลี้ยงได้รับผลกระทบ จำนวน 5,427 ตัว

อำเภอที่น่าห่วงที่สุดที่อำเภอที่อยู่นอกเขตพื้นที่ชลประทาน และพื้ยนที่ปลายน้ำของแม่น้ำปิง ได้แก่ อ.สันป่าตอง, ดอยหล่อ, จอมทอง, ฮอด และ อ.ดอยเต่า ซึ่งขณะนี้น้ำปิงมีปริมาณน้อยและแห้งขอดไม่เพียงพอต่อเกษตรกรที่สูบน้ำจากแม่น้ำปิงมาเพื่อใช้ในการเกษตร ทาง ปภ.จึงแจ้งให้ทางกรมชลประทานจังหวัดเชียงใหม่หมุนเวียนปล่อยน้ำจากเขื่อน เพื่อไปช่วยเหลือเกษตรกรแล้ว

ด้านนายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผอ.สำนักชลประทานที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ เผยว่า ปริมาณน้ำดิบที่ทาง สำนักงานชลประทานที่ 1 ดูแลรับผิดชอบอยู่ขณะนี้มีน้ำจาก 2 เขื่อน คือเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ วันนี้มีปริมาณน้ำกักเก็บไว้จำนวน 189,955 ล้าน ลบ.ม.คิดเป็น 71.68 เปอร์เซ็นต์ของความจุ และเขื่อนแม่กวงอุดมธารา อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ มีความจุกักเก็บน้ำได้ 263 ล้าน ลบ.ม.ปัจจุบันมีปริมาณน้ำ 104 ล้าน ลบ.ม.คิดเป็น 40 เปอร์เซ็นต์ของความจุ ทั้งหมด และในเขตพื้นที่กรมชลประทานมีเกษตรกร ทำการเกษตรทั้หมด 3 แสนหกหมื่นกว่าไร่ เกินจากแผนที่เราวางไว้ กว่า 2 แสนไร่ ซึ่งทาง สำนักงานชลประทานจึงวางแผนแก้ปัญหาภัยแล้งให้เกษตรกร โดยแบ่งรอบเวรในการปล่อยน้ำจากเขื่อน เพื่อให้เกษตรกรได้ใช้น้ำได้ทั่วถึง พร้อมกับจัดเตรียมเครื่องสูบน้ำขณาดใหญ่เอาไว้ทั้งหมด 58 เครื่อง เอาไว้สูบน้ำช่วยเหลือเกษตรกร

"พื้นที่ในเขตการส่งน้ำของพื้นที่ชลประทาน หน้าแล้งปีนี้ น่าจะไม่ได้รับผลกระทบมาก รวมทั้งแหล่งน้ำดิบที่ เราจัดสรรส่งให้กับทางการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ใช้ผลิตน้ำดิบ รวมถึงน้ำในคูเมือง ที่ใช้เล่นสงกรานต์ในปีนี้ เพียงพออย่างแน่นอน ซึ่งเราสามารถบริหารจัดการต้นทุนน้ำที่ยังคงมีขณะนี้ได้ ที่น่าเป็นห่วงคือพื้นที่นอกเขตกรมชลประทานซึ่งทางกรมชลประทานได้เตรียมเครื่องสูบน้ำเอาไว้ช่วยเหลือในยามฉุกเฉินไว้แล้ว" ผอ.สำนักชลประทานที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ กล่าว.

ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยแล้งแล้ว 13 อำเภอราษฎร 2 แสนคนเดือดร้อนอย่างหนัก.. 18 มี.ค. 2557 15:59 18 มี.ค. 2557 17:23 ไทยรัฐ