วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ราคาสินค้าเกษตรไร้ทิศทาง ลุ้นการเมืองยุติ หนุนกำลังซื้อเพิ่ม

เอกชน คาด แนวโน้มราคาสินค้าเกษตรไร้ทิศทาง หลังการเมืองวุ่นวาย ขณะที่ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาผู้ประกอบการสู่เออีซี ด้วยมาตรฐาน ThaiGAP...

นายชูศักดิ์ ชื่นประโยชน์ ประธานคณะกรรมการสถาบันส่งเสริมคุณภาพเกษตรไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ประเมินว่า แนวโน้มราคาสินค้าเกษตรปีนี้จะไม่สูงมาก เพราะคาดว่าผลผลิตจะเพียงพอกับความต้องการ แม้ว่าจะมีปัญหาภัยแล้งเกิดขึ้นก็ตาม แต่การเพาะปลูกพืชผักส่วนใหญ่อยู่ในภาคตะวันตก ซึ่งระบบน้ำและชลประทานยังเอื้ออำนวยต่อการผลิต

ขณะที่ นายปริญญา ธรรมวัฒนะ นายกสมาคมตลาดสดไทย เชื่อว่า ราคาสินค้าเกษตร ทั้งเนื้อสัตว์และผักสดหลายชนิดในปีนี้ จะปรับราคาสูงขึ้น ทำให้ผู้ค้าต้องปรับตัวตามไปด้วย โดยสต๊อกสินค้าจะมีปริมาณน้อยลง เพื่อลดต้นทุน ส่วนกำลังซื้อของผู้บริโภคลดลงมาก ตั้งแต่มีการชุมนุมทางการเมืองเกิดขึ้น โดยเฉพาะร้านอาหารที่เป็นลูกค้ารายใหญ่ สั่งซื้อสินค้าน้อยลง เพราะไม่สามารถเปิดร้านได้ตามปกติ โดยเชื่อว่ากำลังซื้อน่าจะกลับมาเพิ่มขึ้นได้ หากสถานการณ์การเมืองยุติลง

ทั้งนี้ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ยังได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาผู้ประกอบการสู่ เออีซี ด้วยมาตรฐาน ThaiGAP กับสมาคมตลาดสดไทย โดยมาตรฐาน ThaiGAP เป็นระบบมาตรฐานการผลิตที่ให้ความปลอดภัยของสินค้าเกษตร ที่ครอบคลุมระบบการบริหารและจัดการความเสี่ยงในการผลิตอย่างครบวงจร ตั้งแต่การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ การวิเคราะห์และเตรียมดิน การชลประทาน การให้ปุ๋ย การจัดการศัตรูพืช การเก็บเกี่ยว จนกระทั่งผลผลิตออกจากฟาร์ม และสามารถตรวจสอบย้อนกลับ เรียกคืนสินค้าได้

อย่างไรก็ตาม มาตรฐาน ThaiGAP ซึ่งเทียบเท่ากับมาตรฐานยุโรป จะช่วยยกระดับการแข่งขันให้กับสินค้าไทย เพราะจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค.

เอกชน คาด แนวโน้มราคาสินค้าเกษตรไร้ทิศทาง หลังการเมืองวุ่นวาย ขณะที่ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาผู้ประกอบการสู่เออีซี ด้วยมาตรฐาน ThaiGAP... 18 มี.ค. 2557 15:02 18 มี.ค. 2557 15:30 ไทยรัฐ