วันจันทร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
เปิดรายชื่อ ผู้สมัคร ส.ว.ทั่วประเทศ พร้อมคนถูกตัดสิทธิ์ 45 คน

เปิดรายชื่อ ผู้สมัคร ส.ว.ทั่วประเทศ พร้อมคนถูกตัดสิทธิ์ 45 คน

  • Share:

เปิดรายชื่อ ผู้สมัครวุฒิสมาชิก (ส.ว.)ทั่วประเทศ พร้อมบุคคลที่ถูกกกต.ประกาศตัดสิทธิ์ลงสมัคร เนื่องจากขาดคุณสมบัติ  45 คน

วันที่ 18 มี..57 ทีมข่าวไทยรัฐออนไลน์  สรุปเปิดรายชื่อ ผู้สมัครวุฒิสมาชิก (ส.ว.)ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 4-8 มี.ค. รวม5วัน มียอดรวม 457 คน ในจำนวนนี้ มีผู้สมัครส.ว.กทม.มากที่สุดถึง 18 คน พร้อมบุคคลที่ถูก กกต.ประกาศ ตัดสิทธิ์ลงรับสมัครเลือกตั้งส.ว.  เนื่องจากขาดคุณสมบัติ  จำนวน 45 คน ประกอบด้วย 1. เป็นสมาชิกพรรคการเมือง 15 คน 2. ลาออกจากตำแหน่งทางการเมือง มาไม่เกิน 5 ปี 23 คน 3. ไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 7 คน

รายละเอียด รายชื่อผู้สมัคร ส.ว.ทั่วประเทศ สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่ คลิกที่นี่

ขณะบุคคลที่ถูก กกต.ประกาศ ตัดสิทธิ์ลงรับสมัครเลือกตั้งส.ว. เนื่องจากขาดคุณสมบัติ  มีจำนวนทั้งสิ้น 45 คน ประกอบไปด้วย 1. เป็นสมาชิกพรรคการเมือง 15 คน 2. ลาออกจากตำแหน่งทางการเมือง มาไม่เกิน 5 ปี 23 คน 3. ไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 7 คน รายละเอียดดังค่อไปนี้

เป็นสมาชิกพรรคการเมือง 15 คน ดังนี้

1. ชัยนาท นายจุติพงษ์ พุ่มมูล

2. นครนายก นายพงศ์เดช วิบูลย์ธนสาร

3. นราธิวาส นายมะฮูนเซ็น มะสุยี

4. อุดรธานี นายวัลลภ จันดาเบ้า

5. ร้อยเอ็ด นายเกรียงศักดิ์ หลักคำ

6. ร้อยเอ็ด นายพิชัย คามวัลย์

7. หนองบัวลำภู นายดำสิงห์ ศรีลาวงศ์

8. มหาสารคาม นายมานิศ พิมพ์ดี

9. สุรินทร์ ร้อยเอก สมพร สาลีงาม

10. นครพนม นายวัชรินทร์ เจียวิริยบุญญา

11. ชัยภูมิ นายสุดตา วงศ์นรา

12. ยโสธร นายอนุสรณ์ โพธิ์ไพร

13.ศรีสะเกษ นายไสว สดใส

14. พิษณุโลก นายวชิระ แสงสิงห์

15. เพชรบูรณ์ นายโสภา เปรมโสภณ

ลาออกจากการดำรงตำแหน่งทางการเมืองมาไม่เกิน 5 ปี 23 คน ดังนี้

1. สุพรรณบุรี ทันตแพทย์ อนุศักดิ์ คงมาลัย

2. นนทบุรี นายธนพงศ์ ธนเดชากุล

3. เพชรบุรี นายสุชาติ อุสาหะ

4. สมุทรสาคร นายวันชัย แสงสุขเอื่ยม

5. ราชบุรี นางเพียงเพ็ญ ศักดิ์สมบูรณ์

6. ชลบุรี นายสุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์

7. จันทบุรี นายสุรพงษ์ สุวรรณหิตาธร

8. นครนายก นายมารุต โรจนาปิยาวงศ์

9. พังงา นายวระชาติ ทนังผล

10. ภูเก็ต นายเชิดชู แซ่เอี่ยว

11. มุกดาหาร นายคำมูล วาปีกุลเศรษฐ์

12. หนองบัวลำภู นายวิเชษฐ คำก้อย

13. สุรินทร์ นายนุรุทธิ เจริญพันธ์

14. นครพนม นายสมนาม เหล่าเกียรติ

15. สกลนคร นายดำเกิง วงศ์กาฬสินธุ์

16. บุรีรัมย์ นายเสริมศักดิ์ ทองศรี

17. กาฬสินธุ์ นายประยงค์ โมคภา

18. เพชรบูรณ์ นายพิพัฒน์ ภัครัชตานนท์

19. แพร่ ..บุหลัน ราษฎรณ์คำพรรณ์

20. สุโขทัย นายภูมิสิทธิ์ มั่นคง

21. พิจิตร นายวิชัย ด่านรุ่งโรจน์

22. นครสวรรค์ เรืออากาศเอกจักวาล ตั้งภากรณ์

23. พะเยา นายเสถียร เชื้อประเสริฐศักดิ์

ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 7 คน ดังนี้

1. สมุทรปราการ นายเสรี หนูวงศ์

2. ปทุมธานี นายเอกสิทธิ์ ลิ้มสุวรรณ

3. สมุทรสาคร นางสาวจิราพร วัฒนชัย

4. ลพบุรี นายพรชัย นันทวีชัยกุล

5. ยะลา นายสันติ เจริญปัญญาศักดิ์

6. กระบี่ ว่าที่ .. ศรีศักดิ์ คำฝอย

 

7. ศรีสะเกษ นายธนกฤต กุศลสมบูรณ์

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้