วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เตือนอารยธรรม บ่ายหน้าลงเหว

รายงานผลการค้นคว้า ด้วยทุนขององค์การอวกาศสหรัฐฯ ได้กล่าวเตือนว่า อารยธรรมสมัยใหม่กำลังบ่ายหน้าไปสู่การล่วงตกเหวแห่งความหายนะ ภายในเวลาอีกไม่กี่สิบปีนี้ เนื่องจากความเติบโตทางเศรษฐกิจที่คลอนแคลน และความบีบรัดของทรัพยากรของโลก

นักวิจัยได้ใช้แบบจำลองทางทฤษฎี พยากรณ์อนาคตของโลกอุตสาหกรรม ในศตวรรษหน้าหรือกว่านั้น ทั้งที่คณะซึ่งประกอบด้วยนักคณิตศาสตร์ได้ประมาณโดยอย่างต่ำแล้ว ก็ยังพบว่าส่อท่าว่ามันจะเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว

โดยเห็นบทเรียนมาจากความพินาศของอาณาจักรยิ่งใหญ่ที่มีอารยธรรมสูงและซับซ้อน อย่างอาณาจักรโรมัน ฮั่นและคุปตาในอดีต พวกเขาได้พบข้อสังเกตว่า เป็นเพราะพวกชนชั้นผู้นำของสังคมเหล่านั้น มุ่งหน้าแต่การค้าขายอย่างเคย ดาหน้าเข้าไปหาสิ่งซึ่งเตือนให้ระวังในความพินาศ จนกระทั่งสายไปแล้ว

นักคณิตศาสตร์ประยุกต์ ซาฟา โมเตสชาร์รี ได้กล่าวแสดงความเห็นว่า “การเกิดและแตกดับ เป็นวัฏจักรที่เกิดขึ้นอย่างซ้ำๆซากๆ ตลอดทั่วทั้งประวัติศาสตร์ อย่างแท้จริง” และเปิดเผยว่า “จากการสำรวจได้พบว่าเชื้อของความล่มสลายว่าเกิดจากความเติบโต ของประชากรและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ หากสองสิ่งมาบรรจบกันเมื่อใดก็อาจจะเกิดเรื่องที่นั้น”.

รายงานผลการค้นคว้า ด้วยทุนขององค์การอวกาศสหรัฐฯ ได้กล่าวเตือนว่า อารยธรรมสมัยใหม่กำลังบ่ายหน้าไปสู่การล่วงตกเหวแห่งความหายนะ ภายในเวลาอีกไม่กี่สิบปีนี้... 18 มี.ค. 2557 13:04 18 มี.ค. 2557 13:10 ไทยรัฐ