วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เปิดตลาดยาง...แบบตกลงส่งมอบจริง

โดย ดอกสะแบง


ยางพารา....มักจะ มีปัญหาในเรื่องของราคา ที่ผันผวนและตกต่ำ อันมีผลกระทบต่อเกษตรกรทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ ทั้งนี้ เนื่องจากราคาปัจจุบัน (Spot Price) แบบวันต่อวันที่ซื้อขายกัน ณ ตลาดกลางฯ บางครั้งมีการปรับตัวขึ้นลงอย่างกะทันหันและรุนแรง ซึ่งเป็นปัจจัยสร้างความเสี่ยงแก่ผู้ซื้อและผู้ขาย...

คุณดำรงค์ จิระสุทัศน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร จึงวางแนวในการรักษาเสถียรภาพ โดยสั่งการให้ สถาบันวิจัยยาง เอาระบบ ตลาดยางแบบข้อตกลงส่งมอบจริง (Physical Forward Market) ซึ่งสำนักงาน ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช ใช้ในการบริหารจัดการกับยางแผ่นรมควันแล้วประสบความสำเร็จ...

นำไปขยายเป็น แบบอย่างให้กับตลาดกลางยางพาราสงขลา เพื่อ เพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรผู้ผลิตยาง...โดยถือ ดีเดย์ ตั้งแต่ 26 กุมภาพันธ์ เป็นต้นมา

คุณสุวิทย์ รัตนพงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยยาง รับไปดำเนินการ แล้วรายงานผลว่า...

“......ปัจจุบันระบบตลาดข้อตกลงส่งมอบจริงได้รับความนิยม เกษตรกรโรงรมและสถาบันเกษตรกรผู้ผลิตยาง นำยางแผ่นรมควันมาขายในตลาดมากขึ้น โดยเฉพาะช่วงราคายางผันผวนหรือตกต่ำลง...

ซึ่ง....ก็ เป็นช่องทางหนึ่งที่ทำให้เกษตรกรขายยางได้ในราคาที่พึงพอใจ และที่สำคัญยังช่วยให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร สามารถวางแผนการผลิต และ การจำหน่ายให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด...

ส่วน ผู้ซื้อ....สามารถเลือกตลาดหนึ่งตลาดใดก็ได้ไม่มีปัญหา ซึ่งระบบนี้จะหยั่งรู้ถึงปริมาณวัตถุดิบที่แน่นอน ทำให้เกิดความมั่นใจต่อการส่งมอบสินค้าได้ทันตามกำหนด และประกันความเสี่ยงด้านต้นทุนด้วย....”

ผอ.สถาบันวิจัยยาง ยังบอกต่อกับแผนงานขั้นต่อไปอีกว่า....จะเร่งให้สำนักงานตลาดกลางยางพาราสุราษฎร์ธานี เพิ่มจำนวนวันบริการซื้อขายยางแผ่นรมควัน จากสัปดาห์ละ 2 วันเป็น 5 วัน และเชื่อมโยงเครือข่ายเป็นตลาดเดียวให้ทันฤดูกรีดใหม่เดือนพฤษภาคมนี้

.....เมื่อเข้มแข็งดีแล้ว จะผลักดันให้มีการซื้อขายยางแบบข้อตกลง โดยเชื่อมโยงกับ 2 ตลาดให้เป็นระบบเดียวกัน จากนั้นก็มีแผนให้มีการ ซื้อขายแผ่นรมควันชนิดอัดก้อน และ ยางแท่งในโอกาสต่อไป...ร่อยจัง.!!


ดอกสะแบง

18 มี.ค. 2557 12:37 18 มี.ค. 2557 12:37 ไทยรัฐ