วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ


รั้วสามพราน

โดย


เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา มีการใช้โรงเรียนนายร้อยตำรวจ หรือ เรียกกันติดปากว่าโรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน สถาบันการศึกษาเฉพาะด้าน ซึ่งผลิตข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ตั้งอยู่ ต.สามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม เป็นสถานที่จัดประชุม ครม. ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูล
เกี่ยวกับโรงเรียนนายร้อยตำรวจเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ rpca.ac.th

เกี่ยวกับ ร.ร.นรต. นำเสนอประวัติโรงเรียนนายร้อยตำรวจ โครงสร้าง คณะผู้บริหาร ตราสัญลักษณ์และเพลงสถาบัน การรับสมัคร รวบรวมข้อมูลเส้นทางการเข้าศึกษา สถิติการรับสมัคร และคะแนนสูงสุดต่ำสุด นอกจากนั้น หน้าแรก ยังรวบรวมข่าวกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง...

18 มี.ค. 2557 12:34 18 มี.ค. 2557 12:34 ไทยรัฐ