วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปูพรม 4 วัน 4 จุด ตรวจปอดโชเฟอร์ ค้นหาวัณโรค

กรมควบคุมโรค ระดมเครือข่ายรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ ตรวจสุขภาพปอดและค้นหาผู้ป่วยวัณโรค ในผู้ขับขี่รถแท็กซี่และรถสาธารณะ เริ่มต้นปูพรม 4 วัน 4 จุด สนามบินและสถานีขนส่ง คาดผู้ใช้บริการ 1,000 ราย…

นายแพทย์โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ประเทศไทยมีการตรวจพบผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ทุกประเภทมากกว่า 60,000 ราย ในขณะที่องค์การอนามัยโลกประมาณการไว้ถึง 80,000 ราย กรมควบคุมโรคจึงกำหนดมาตรการจุดเน้นและกรอบการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรควัณโรค ปี 2557 ซึ่งมีแนวทางคือ “เร่งค้นหา รีบรักษาอย่างถูกต้อง ป้องกันวัณโรคดื้อยา” สำหรับกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสป่วยเป็นวัณโรคมากที่สุดคือ ผู้ที่มีภูมิต้านทานบกพร่อง ผู้สัมผัสร่วมบ้านและอาศัยในสถานที่แออัด อากาศถ่ายเทไม่สะดวก การตรวจเอกซเรย์ปอดนอกจากจะเป็นการส่งเสริมสุขภาพของผู้ขับขี่แล้ว ยังเป็นการค้นหาวัณโรคและโรคปอดอื่นๆ ด้วย หากตรวจพบก็จะเข้าถึงการรักษาที่รวดเร็ว

เนื่องในวโรกาสที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมพรรษาครบ 86 พรรษา ในปี 2556 ที่ผ่านมา และด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงสนพระราชหฤทัย และ
ทรงมีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการควบคุมวัณโรคของไทย ทรงมีพระเมตตาพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์สนับสนุนงานกิจกรรมต่อต้านวัณโรค เพื่อสืบสานพระเมตตาดังกล่าว และเผยแพร่ให้ปวงชนชาวไทยได้ทราบถึงพระราชกรณียกิจด้านวัณโรค กรมควบคุมโรคและภาคีเครือข่าย กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์เอกซเรย์ปอด ค้นหาและรักษาผู้ป่วยวัณโรค จัดนิทรรศการให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์ สำหรับผู้ขับขี่รถแท็กซี่ รถสาธารณะ กรมควบคุมโรคร่วมกับฝ่ายการแพทย์การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย สถานีขนส่งสายเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และสายใต้และภาคเอกชนที่ได้รับสัมปทานในพื้นที่ร่วมกันจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น คือ

1. วันที่ 17 มีนาคม 57 ณ บริเวณจุดพักรถแท็กซี่ อาคารคลังสินค้า ท่าอากาศยานนานาชาติกรุงเทพ (ดอนเมือง)
2. วันที่ 18 มีนาคม 57 (วันนี้) ณ สถานีขนส่งสายเหนือ และตะวันออกเฉียงเหนือ
3. วันที่ 19 มีนาคม 57 ณ สถานีขนส่งสายใต้
4. วันที่ 20 มีนาคม 57 ณ บริเวณจุดพักรถแท็กซี่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

ทั้งนี้ นายแพทย์โสภณ กล่าวอีกว่า บริการดังกล่าวเป็นบริการฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย คาดว่าจะมีผู้มาใช้บริการมากกว่า 1,000 คน จึงขอแนะนำประชาชนให้สังเกตอาการตนเอง ว่าเจ็บป่วยด้วยวัณโรคหรือไม่ โดยอาการจะเริ่มจากไอเรื้อรังนานเกิน 2 สัปดาห์ มีไข้ต่ำๆ ในช่วงบ่าย เบื่ออาหาร น้ำหนักตัวลด บางคนยังทำงานได้ปกติ จึงทำให้เชื้อโรคแพร่ไปสู่คนอื่นได้ หากพบผู้ที่มีอาการดังกล่าว ขอให้รีบพาไปพบแพทย์ในโรงพยาบาล หรือสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านทันที เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยและรักษาให้เร็วที่สุด เพราะวัณโรคหากพบเร็ว โอกาสรักษาหายสูงและไม่แพร่กระจายเชื้อ ประชาชนที่มีความสนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักวัณโรค สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422

 

กรมควบคุมโรค ระดมเครือข่ายรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ ตรวจสุขภาพปอดและค้นหาผู้ป่วยวัณโรค ในผู้ขับขี่รถแท็กซี่และรถสาธารณะ เริ่มต้นปูพรม 4 วัน 4 จุด สนามบินและสถานีขนส่ง คาดผู้ใช้บริการ 1,000 ราย… 18 มี.ค. 2557 10:42 18 มี.ค. 2557 11:09 ไทยรัฐ