วันจันทร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
40 สถานประกอบการจริยธรรมดีเด่นด้าน อย.

40 สถานประกอบการจริยธรรมดีเด่นด้าน อย.

  • Share:

อย.มอบรางวัล อย.ควอลิตี้ อวอร์ด ประจำปี 2557 ให้สถานประกอบการที่โดดเด่นด้านกระบวนการผลิตและจริยธรรมจากทั่วประเทศรวม 40 ราย สร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ประกอบการที่คำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้บริโภค...

นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้จัดพิธีมอบรางวัล อย.ควอลิตี้ อวอร์ด ประจำปี 2557 อย่างยิ่งใหญ่ ให้แก่สถานประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพ ได้แก่ อาหาร ยา เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์ วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน และผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนที่ผ่านหลักเกณฑ์ คือ มีการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อจำหน่ายในประเทศที่ได้คุณภาพ หากเป็นผู้ประกอบการผลิตเพื่อส่งออกต้องมีการจำหน่ายในประเทศด้วย โดยมีระยะเวลาประกอบการติดต่อกันอย่างน้อย 5 ปี มีการรักษาคุณภาพมาตรฐานด้วยดีมาโดยตลอด มีการนำเอาระบบคุณภาพมาพัฒนาหรือควบคุมการผลิตให้ผลิตภัณฑ์ที่ออกสู่ท้องตลาดมีคุณภาพ ที่สำคัญไม่เคยถูกดำเนินคดี หรือถูกปรับ หรือถูกตักเตือนตามกฎหมายของ อย. ย้อนหลังเป็นเวลา 2 ปี (นับถึงวันเปิดรับสมัคร) มีระบบในการตอบสนองต่อผู้บริโภค (Customer Relations) และประกอบการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม  

สถานประกอบการที่ได้รับรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ประจำปี 2557 ในประเภทต่างๆ จำนวน 40 ราย มีดังนี้ ด้านอาหาร จำนวน 10 ราย ได้แก่ 1) โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา 2) บริษัท ควอลิตี้ คอฟฟี่ โปรดักท์ส จำกัด 3) บริษัท เปอริเอ้ วิทเทล (ประเทศไทย) จำกัด 4) บริษัท ไมเนอร์ แดรี่ จำกัด 5) บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย  โฮลดิ้งส์ จำกัด 6) บริษัท สกายไลน์ เฮลท์แคร์ จำกัด 7) บริษัท สยามพรีเสิร์ฟฟู้ดส์ จำกัด 8) บริษัท เอบี ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจส์ (ประเทศไทย) จำกัด 9) บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด 10) บริษัท เอฟแอนด์เอ็น ยูไนเต็ด จำกัด ด้านยา จำนวน 6 ราย ได้แก่ 1) บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด 2) บริษัท ยูนีซัน จำกัด 3) บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด  4) บริษัท สยามเภสัช จำกัด  5) บริษัท สีลมการแพทย์ จำกัด 6) บริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอรี่ (อำนวยเภสัช) จำกัด  ด้านเครื่องสำอาง จำนวน 5 ราย ได้แก่ 1) บริษัท การ์กัวร์ แล็บ จำกัด 2) บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอนด์ เฮลท์แคร์ จำกัด 3) บริษัท ปวีณ์มล จำกัด 4) บริษัท ไมลอทท์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด 5) บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ด้านเครื่องมือแพทย์ จำนวน 4 ราย ได้แก่ 1) บริษัท เซอร์วิสเอ็นจิเนียริ่ง (1987) จำกัด 2) บริษัท สยามเซมเพอร์เมด จำกัด 3) บริษัท เอ็ม.อี.เมดิเทค จำกัด 4) บริษัท โอกาโมโต รับเบอร์ โปรดักส์  จำกัด

ด้านวัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน จำนวน 3 ราย ได้แก่ 1) บริษัท ชาร์ฟ ฟอร์มูเลเตอร์ จำกัด 2) บริษัท โพสเฮลท์แคร์ จำกัด 3) บริษัท อิคาริ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด และสถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน จำนวน 12 ราย ได้แก่ 1) วิสาหกิจชุมชนชีววิถี ตำบลน้ำเกี๋ยน จังหวัดน่าน 2) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านหาดไก่ต้อย จังหวัดอุตรดิตถ์ 3) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเขาขี้ฝอย จังหวัดอุทัยธานี 4) วิสาหกิจชุมชนกาญจนาสมุนไพรไทย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 5) วิสาหกิจชุมชนอาชีพผลไม้สดและผลผลิตการเกษตรแปรรูป บ้านดอนทอง จังหวัดนครปฐม 6) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลผลิตเกษตรตำบลชากโดน จังหวัดระยอง 7) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปถั่วลิสงบ้านป่านเทคโน หมู่ 17 ตำบลดงสิงห์ จังหวัดร้อยเอ็ด 8) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลไม้สมุนไพรรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย 9) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองบ่อ หมู่ 6 จังหวัดชัยภูมิ 10) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนยาหม่องน้ำมันงา จังหวัดอำนาจเจริญ 11) กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาชุมชนบ้านทุ่ง จังหวัดกระบี่ 12) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหน้าควน จังหวัดสงขลา

เลขาธิการฯ อย. กล่าวว่า  อย. ได้จัดให้มีพิธีมอบรางวัล “อย.ควอลิตี้ อวอร์ด” อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ทำดี ขอแสดงความยินดีกับผู้ประกอบการทั้ง 40 ราย ขอให้รักษาความดี โดยคงคุณภาพมาตรฐาน คุณธรรม จริยธรรม สมกับที่ได้รับความไว้วางใจจาก อย. เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้ประกอบการรายอื่นต่อไป.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้