วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สธ.ตั้ง 'วอร์รูม' แก้ปัญหาสุขภาพจากมลพิษบ่อขยะ

กระทรวงสาธารณสุข ได้ตั้งวอร์รูม จัดทีมแพทย์ประจำ 24 ชั่วโมง เบื้องต้นแจกหน้ากากอนามัยแล้ว 10,000 ชิ้น เร่งดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษในขยะที่จังหวัดสมุทรปราการ แนะประชาชนติดตามสถานการณ์ใกล้ชิด...

นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประชุมติดตามสถานการณ์มลพิษจากไฟไหม้บ่อขยะที่ อบต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ โรงพยาบาลสมุทรปราการ ผู้เชี่ยวชาญด้านมลพิษจากกรมควบคุมโรค กรมอนามัย และกรมควบคุมมลพิษ โดยกล่าวว่า จากการตรวจเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และประชาชนที่อพยพไปอยู่ที่อบต.แพรกษา ซึ่งอยู่ห่างจากบ่อขยะประมาณ 2 กิโลเมตร ในวันนี้ยังไม่มีผู้ป่วยเพิ่ม แต่สภาพของฝุ่นควันที่ อบต.ฯ ค่อนข้างหนา มีกลิ่นเหม็น เจ้าหน้าที่ต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา ได้รับรายงานผลการตรวจวัดมลพิษของกรมควบคุมมลพิษที่บริเวณใกล้จุดไหม้ พบค่าของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์อยู่ที่ 5-8 พีพีเอ็ม ซึ่งสูงกว่ามาตรฐานที่กำหนดไม่เกิน 0.75 พีพีเอ็ม โดยขณะนี้มีหมู่บ้านได้รับผลกระทบ 4 หมู่ คือหมู่ 1-4 ประชาชนประมาณ 10,000 คน และมีประชาชนอพยพไปอยู่ที่ศูนย์อพยพ อบต.แพรกษาแล้ว 200 คน

ในการวางแผนการทำงานแก้ไขปัญหามลพิษครั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขทำหน้าที่เฝ้าระวังสุขภาพในคน ส่วนสิ่งแวดล้อมเป็นของกรมควบคุมมลพิษ โดยจะประชุมร่วมกัน เพื่อวางแผนการดูแลอย่างเป็นระบบไปพร้อมๆ กัน โดยกระทรวงสาธารณสุขได้ตั้งวอร์รูมขึ้นที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สมุทรปราการ มีนายแพทย์นำพล แดนพิพัฒน์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฯ เป็นผู้บัญชาการ มีการประชุมวางแผนประเมินสถานการณ์ทุกวัน ในเบื้องต้นวางแผนการดูแลสุขภาพประชาชนออกเป็น 2 ระยะ คือระยะเฉพาะหน้า ให้โรงพยาบาลสมุทรปราการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ประจำที่ อบต.แพรกษาตลอด 24 ชั่วโมง ดูแลทั้งการเจ็บป่วยทั่วไปและดูแลสุขภาพจิตควบคู่ไปด้วย โดยจะปรับบริการตามสภาพปัญหาแต่ละวัน ผลการประเมินความเครียดประชาชนที่อพยพที่ อบต.แพรกษา พบว่ามีความเครียดจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในระดับปานกลาง รวมทั้งมีปัญหาอดนอน นอนไม่หลับ

ส่วนแผนในระยะยาวมอบหมายให้กรมควบคุมโรคร่วมกับกรมอนามัย จัดทำมาตรฐานทางวิชาการในการประเมินและเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพประชาชน โดยแยกตามกลุ่มเสี่ยง 2 กลุ่มหลัก ได้แก่กลุ่มเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ซึ่งจัดเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิด และกลุ่มประชาชนทั่วไปที่สัมผัสละอองควันไฟและมีความเสี่ยง เช่น ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก ผู้ที่มีโรคประจำตัว ได้แก่ โรคหัวใจ โรคหอบหืด โรคภูมิแพ้ ในเบื้องต้นได้วางแผนขึ้นทะเบียนผู้สัมผัสทั้งหมดเพื่อติดตามในระยะยาวอย่างต่อเนื่อง

"กระทรวงสาธารณสุขได้แจกหน้ากากอนามัยในวันนี้ 10,000 ชิ้น สำรองไว้อีก 30,000 ชิ้น และเตรียมหน้ากากอนามัยชนิดพิเศษไว้อีก 500 ชิ้น ขอแนะนำให้ประชาชนที่อาศัยอยู่รอบบ่อขยะ ควรติดตามสถานการณ์ฝุ่นละอองและมลพิษในอากาศอย่างใกล้ชิด ควรปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัย ผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงควรจำกัดการอยู่นอกอาคารบ้านพัก ผู้ที่เจ็บป่วยหากมีอาการไอ หายใจลำบาก แน่นหรือเจ็บหน้าอก หัวใจเต้นไม่เป็นปกติ คลื่นไส้ เหนื่อยง่ายกว่าปกติ หรือปวดมึนศีรษะ ขอให้พบแพทย์ ควรเตรียมหน้ากากอนามัยไว้ให้พร้อมต่อการใช้งานหากเกิดภาวะฉุกเฉิน" นายแพทย์ณรงค์กล่าว.

กระทรวงสาธารณสุข ได้ตั้งวอร์รูม จัดทีมแพทย์ประจำ 24 ชั่วโมง เบื้องต้นแจกหน้ากากอนามัยแล้ว 10,000 ชิ้น เร่งดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษในขยะที่จังหวัดสมุทรปราการ แนะประชาชนติดตามสถานการณ์ใกล้ชิด... 18 มี.ค. 2557 09:10 ไทยรัฐ