วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
Autonomy: คำนี้ดี น่ารู้จัก

Autonomy: คำนี้ดี น่ารู้จัก

  • Share:

เวลาที่เราได้ยินคำว่า "ออโต้"...เรามักจะนึกถึงคำว่า "อัตโนมัติ" ซึ่งภาษาอังกฤษมาจาก Automatic เพราะคำว่า Auto- เอง มันมีความหมายว่า Self หรือตัวเอง เมื่อเห็นคำว่า Autograph เราก็เดาได้ว่า graph แปลว่า write เขียน หรือลายเส้น ที่บอกความเป็นตัวเอง ก็จะหมายถึง ลายเซ็น คล้ายกับคำว่า Signature นั่นเอง แต่ต่างกันตรงที่ Autograph เป็นลายเซ็นคนดัง แต่ Signature เป็นลายเซ็นแบบที่คนทั่วไปเซ็นเอกสาร แต่คนไทยชอบเข้าใจไปว่า License ซึ่งเสียงไปพ้องกับ ลายเซ็น เป็นคำเดียวกัน แต่ความจริงแล้ว License คือ ใบอนุญาต หรืออนุญาต เช่น Driving license ใบอนุญาตขับขี่ ซึ่งใน License มักจะมีลายเซ็นอยู่ แต่ไม่ใช่คำเดียวกัน ถ้าจะบอกให้ใครเซ็นชื่อให้หน่อย จริงๆ แล้วใช้ to sign ต่างหากค่ะ

มาถึงคำว่า Autonomy ถ้าไปอ่านเจอในบทความด้านรัฐศาสตร์ คำนี้จะหมายถึง รัฐเอกราช  Independent state หรือความเป็นเอกราช การปกครองด้วยตัวเอง หรือ Self-government และเมื่อนำมาใช้ในบทความด้านจิตวิทยา คำนี้จะหมายถึง อุปนิสัยที่คนมีอิสระ สามารถปกครองตัวเองได้ ก็คือความมีระเบียบวินัย หรือ self-direction กำหนด direction ทิศทาง ให้ตัวเองได้ Self-reliance มี reliance คือ ความไว้เนื้อเชื่อใจต่อตัวเองได้

หลายครั้งที่โดยพฤติกรรม คนเราจะเอา Autonomy ไปสับสนกับ Anarchy ซึ่งในภาษาไทย คือ อนาธิปไตย ซึ่งคงต้องแปลไทยอีกหน่อยว่า การไม่มีขื่อมีแป ไม่เอาการปกครองอะไรเลย รวมทั้งไม่ปกครองตัวเองด้วย คำนี้จึงมีอีกความหมายว่า Turmoil หรือ Chaos ความสับสนวุ่นวาย ได้ด้วย

เราเห็นตัวอย่างมาแล้ว กับการปล่อยให้เด็กเข้าใจคำว่า อิสระแบบผิดๆ ไม่แยกแยะว่า อิสระ โดยปราศจาก Autonomy แล้ว คือ Anarchy จึงนำไปจบลงด้วย Chaos ความสับสนวุ่นวาย เป็นโศกนาฏกรรมบนหน้าหนังสือพิมพ์ ที่คนเป็นครูคงจะปล่อยผ่านไม่ได้

Autonomy เป็นอุปนิสัยที่ต้องลงมือทำเอง แต่การสร้างกลับเป็นหน้าที่พ่อแม่ ที่จะต้องสร้างโอกาสให้ลูกได้รับผิดชอบปกครองตนเอง เปรียบเหมือนการขี่รถจักรยาน ตอนสอนลูกขี่จักรยาน พ่อแม่ช่วยจับได้ ประคองได้ แต่ท้ายที่สุดต้องปล่อยมือ และยืนดูลูกล้มบ้างแล้วค่อยไปตามเก็บ ทำใจยาก แต่ต้องทำเพื่อลูกค่ะ

ครูพี่แนน อริสรา ธนาปกิจ
Enconcept E-Academy: English to the MAX
www.facebook.com/krupnan,
www.twitter.com/krupnan
www.enconcept.com

 

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้