วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ถกปิดเทอมยาวรุกจัดกิจกรรม

กรณีสถาบันอุดมศึกษามีการปรับเปลี่ยนการปิด-เปิดภาคเรียนให้สอดคล้องกับอาเซียน โดยปี 2557 มีเวลาปิดภาคเรียนยาวกว่าที่ผ่านมา นั้น ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล (มม.) กล่าวว่า จะหยิบยกเป็นประเด็นหารือในการประชุมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เนื่องจากยังมีความเป็นกังวลจากพ่อแม่ผู้ปกครองที่เห็นว่าเป็นการหยุดเรียนยาว โดยที่ มม.จัดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา โครงการอาสาสมัครดูแลรักษาอุทยานแห่งชาติ โครงการพานักศึกษาทัวร์เรียนรู้แลกเปลี่ยนกับประเทศเพื่อนบ้าน เป็นต้น ส่วนนักศึกษาที่ไม่ได้ร่วมโครงการใดๆ ของมหาวิทยาลัย ก็อยากแนะนำให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ทั้งการฝึกทักษะคอมพิวเตอร์ ภาษา

ด้าน  รศ.ดร.พินิติ รตะนานุกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา กล่าวว่า  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดกิจกรรม 6 โครงการ ได้แก่ 1.ค่ายอาเซียน รับ 92 คน 2.ค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม รับ 80 คน 3.ดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 41 รับ 4,000 คน 4.ค่ายเรียนรู้และเผยแพร่โครงการพระราชดำริ  รับ 120 คน  5.โครงการ “มหาวิทยาลัยโปร่งใสบัณฑิตไทยไม่โกง” รับ  2,500 คน  6.โครงการสร้างระบบเฝ้าระวังและป้องกันยาเสพติด รับ 90,000 คน ผู้สนใจติดต่อที่สถาบันอุดมศึกษาของตนเอง.

กรณีสถาบันอุดมศึกษามีการปรับเปลี่ยนการปิด-เปิดภาคเรียนให้สอดคล้องกับอาเซียน โดยปี 2557 มีเวลาปิดภาคเรียนยาวกว่าที่ผ่านมา นั้น ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล (มม.) กล่าวว่า... 18 มี.ค. 2557 03:28 18 มี.ค. 2557 03:29 ไทยรัฐ