วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ชาวนาหมดเงินทุนปลูกข้าวฤดูกาลใหม่ ยอดขายเมล็ดพันธุ์-ปุ๋ย-สารเคมีลดฮวบ

นายนิทัศน์ เจริญธรรมรักษา นายกสมาคมผู้รวบรวมและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว เปิดเผยว่า ขณะนี้ชาวนากำลังประสบปัญหาในการทำนาที่รุนแรง 3ด้าน จนชะลอเตรียมการเพาะปลูกข้าวนาปีรอบใหม่ในปีนี้ เพราะไม่มีกำลังซื้อ คือ 1. ภัยแล้ง ที่คาดฝนจะมาช้ากว่าปกติ 1 เดือน จึงไม่มั่นใจในการเตรียมปัจจัยการผลิตเพื่อการทำนารอบใหม่

2.ยังไม่ได้รับเงินจากโครงการรับจำนำข้าวได้ครบถ้วน และ 3.ราคาข้าวเปลือกในปัจจุบันไม่จูงใจให้เพาะปลูก เพราะลดต่ำลงเหลือตันละ 8,500 บาท ความชื้น 14% จากราคารับจำนำข้าวตันละ 15,000บาท “ผลกระทบทั้งหมด เริ่มส่งผลมาถึงธุรกิจทางการเกษตรที่เกี่ยวข้องแล้ว ทั้งผู้จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว สารเคมี เครื่องจักร และปุ๋ย ที่ยอดขายลดลงหมด โดยผู้จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว ยอดขายเหลือวันละ 3-4ตัน หรือลดลง 90% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่เคยขายได้วันละ 40-50 ตัน

อย่างไรก็ตาม คาดว่าผลกระทบโดยรวมของทั้งอุตสาหกรรมจะไม่รุนแรงเท่ากับขณะนี้ เพราะเชื่อว่าชาวนาจะกลับมาซื้อเมล็ดพันธุ์เพิ่มมากขึ้นเมื่อเริ่มต้นฤดูฝน โดยคาดว่ายอดขายของเมล็ดพันธุ์ข้าวทั้งอุตสาหกรรมในปีนี้จะลดลง 40-50% หรือลดลง 150,000 ตัน จากปริมาณการขายปกติปีละ 300,000 ตัน คิดเป็นมูลค่าที่หายไปราว 3,000 ล้านบาท.

นายนิทัศน์ เจริญธรรมรักษา นายกสมาคมผู้รวบรวมและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว เปิดเผยว่า ขณะนี้ชาวนากำลังประสบปัญหาในการทำนาที่รุนแรง 3ด้าน จนชะลอเตรียมการเพาะปลูกข้าวนาปีรอบใหม่ในปีนี้ เพราะไม่มีกำลังซื้อ คือ 1. ภัยแล้ง ที่คาดฝนจะมาช้ากว่าปกติ 1 เดือน จึงไม่มั่นใจในการเตรียมปัจจัยการผลิตเพื่อการทำนารอบใหม่... 18 มี.ค. 2557 00:43 18 มี.ค. 2557 00:45 ไทยรัฐ