วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

วางเป้าไทยน่าทำธุรกิจ 1 ใน 10 โลก เชื่อมข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เอื้อส่งออกนำเข้า

นายอารีพงศ์ ภู่ชะอุ่ม เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เปิดเผยว่า ก.พ.ร.ได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการปรับปรุงการให้บริการของรัฐให้มีความรวดเร็วขึ้น และพัฒนาไปสู่การประกันคุณภาพการให้บริการ เพื่อให้การปฏิบัติงานภาครัฐมีความน่าเชื่อถือและเป็นมาตรฐานมากขึ้น โดยปัจจุบันสามารถลดขั้นตอน และระยะเวลาการปฏิบัติราชการลง 30-50% และได้ตั้งเป้าหมายปี 57 ให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความสะดวกในการทำธุรกิจ (Doing Business) ติด 1 ใน 10 ของโลก  จากปัจจุบันอยู่ลำดับที่ 18 จาก 189 ทั่วโลก ขณะที่มาเลเซียอยู่ลำดับที่ 6 จากปีก่อนอยู่ลำดับที่ 18 เท่ากับไทย โดยสิ่งที่จะอำนวยความสะดวกนักธุรกิจได้ชัดเจน คือ การลดเอกสารขออนุญาตนำเข้าและส่งออกให้เหลือแค่การยื่นเอกสารเพียงแผ่นเดียวผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งการลดเอกสารและขั้นตอนการติดต่อราชการจากหลายหน่วยงานสำหรับนักลงทุนที่มาลงทุนในไทยให้เหลือการติดต่อที่จุดเดียว

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2547 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าและส่งออกสินค้าทั้ง 35 หน่วยงาน มีการเชื่อมโยงข้อมูลกันผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้ว โดยมีกรมศุลกากรเป็นหน่วยงานกลาง แต่การปฏิบัติของบางหน่วยราชการยังติดขัดข้อกฎหมายอยู่ จึงมีการออกร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลแบบบูรณาการสำหรับการนำเข้า ส่งออก การนำผ่านและการโลจิสติกส์ ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์มาแก้ไขปัญหา ซึ่งขณะนี้ได้ผ่านการเห็นชอบหลักการจาก ครม.แล้ว ขณะเดียวกัน ก.พ.ร.อยู่ระหว่างผลักดันโครงการ “Gateway to Thailand” เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักธุรกิจและนักลงทุนต่างชาติที่ต้องการทำธุรกิจในไทย  ให้ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและเอกสารที่จำเป็นที่ต้องใช้ในการดำเนินการได้รวดเร็วยิ่งขึ้น.

นายอารีพงศ์ ภู่ชะอุ่ม เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เปิดเผยว่า ก.พ.ร.ได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการปรับปรุงการให้บริการของรัฐให้มีความรวดเร็วขึ้น... 18 มี.ค. 2557 00:36 18 มี.ค. 2557 00:36 ไทยรัฐ