วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ประกาศผลสอบโอเน็ต ม.3 คณิตศาสตร์คะแนนเฉลี่ยน้อยสุด

สทศ.ประกาศผลสอบโอเน็ต ม.3 แล้ว พบคะแนนเฉลี่ย 7 วิชาต่ำกว่าครึ่งทั้ง วิทย์ คณิต ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพ ...

รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผอ.สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ( สทศ.) เปิดเผยว่า ตามที่ สทศ. กำหนดจะประกาศผลสอบแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ โอเน็ต ปีการศึกษา 2556 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 19 มี.ค.นั้น แต่ปรากฏว่า สทศ. สามารถประมวลผลเสร็จก่อน จึงประกาศผลสอบโอเน็ตเร็วกว่ากำหนดเดิม ในวันที่ 17 มี.ค. ตั้งแต่เวลา 19.00 น.

ทั้งนี้ โรงเรียนและสถานศึกษา สามารถดูผลสอบรายบุคคล โรงเรียนสามารถดูคะแนนสอบรายโรงเรียน และโรงเรียนที่ต้องการตรวจสอบคะแนนสอบโอเน็ต ม.3 สำหรับคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 สามารถตรวจสอบข้อมูลคะแนนโอเน็ต ผ่านระบบ RPS โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th

รศ.ดร.สัมพันธ์ กล่าวต่อไปว่า สำหรับค่าสถิติพื้นฐานของการสอบโอเน็ต ระดับม.3 ดังนี้ ภาษาไทย เข้าสอบ 680,652 คน เฉลี่ย 44.25 สูงสุด 84.70 ต่ำสุด 0.00 สังคมศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม เข้าสอบ 679,629 คน เฉลี่ย 39.37 สูงสุด 90.00 ต่ำสุด 0.00 ภาษาอังกฤษ เข้าสอบ 680,445 คน เฉลี่ย 30.35 สูงสุด 100.00 ต่ำสุด 0.00 คณิตศาสตร์ เข้าสอบ 680,045 คน เฉลี่ย 24.45 สูงสุด 100.00 ต่ำสุด 0.00 วิทยาศาสตร์ เข้าสอบ 679,113 คน เฉลี่ย 37.95 สูงสุด 100.00 ต่ำสุด 0.00 สุขศึกษาและพลศึกษา เข้าสอบ 679,483 คน เฉลี่ย 58.30 สูงสุด 95.00 ต่ำสุด 2.50 ศิลปะ เข้าสอบ 679,269 คน เฉลี่ย 43.65 สูงสุด 95.00 ต่ำสุด 2.50 และการงานอาชีพและเทคโนโลยี เข้าสอบ 679,249 คน เฉลี่ย 44.46 สูงสุด 92.00 ต่ำสุด 0.00

สทศ.ประกาศผลสอบโอเน็ต ม.3 แล้ว พบคะแนนเฉลี่ย 7 วิชาต่ำกว่าครึ่งทั้ง วิทย์ คณิต ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพ ... 17 มี.ค. 2557 23:10 18 มี.ค. 2557 01:09 ไทยรัฐ