วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ไอซีที เล็งวางระบบอิเล็กทรอนิกส์เลือกตั้งทั่วประเทศ

ปลัดกระทรวงไอซีที เล็งเสนอ คณะรัฐมนตรีชุดใหม่ วางระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้สำหรับเลือกตั้งทั่วประเทศ หวังขจัดปัญหาคอร์รัปชัน หลังสถานการณ์การเมืองกลับสู่ภาวะปกติ...

นายสุรชัย ศรีสารคาม ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีที กล่าวว่า สถานการณ์การเมือง ส่งผลให้โครงการพัฒนาประเทศเกิดความล่าช้า โดยเฉพาะโครงการสมาร์ทไทยแลนด์ และสร้างระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้สำหรับการเลือกตั้ง ให้ประชาชนใช้สิทธิ์เลือกตั้งแทนการใช้บัตร และสามารถนับคะแนนหลังเลือกตั้งได้ทันทีภายหลังการเลือกตั้ง คาดว่าสามารถลดการคอร์รัปชัน และช่วยลดต้นทุนด้วย โดยเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ทันที หลังสถานการณ์การเมืองกลับสู่ภาวะปกติ

ส่วนการเปลี่ยนผ่านระบบอะนาล็อกสู่ทีวีดิจิตอล ได้วางแผนบูรณาการบนระบบคลาวด์ เพื่อให้เข้าไปถึงบ้านเรือนได้ทั่วประเทศ ทั้งภาครัฐ เอกชน การศึกษา สาธารณสุข โดยเสนอขอช่องทีวีดิจิตอล ประเภทสาธารณะไปที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. ภายใต้ชื่อ Government digital TV station ทำหน้าที่ให้ความรู้เกี่ยวกับหน่วยงานภาครัฐแก่ประชาชน

ปลัดกระทรวงไอซีที เล็งเสนอ คณะรัฐมนตรีชุดใหม่ วางระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้สำหรับเลือกตั้งทั่วประเทศ หวังขจัดปัญหาคอร์รัปชัน หลังสถานการณ์การเมืองกลับสู่ภาวะปกติ... 17 มี.ค. 2557 22:52 17 มี.ค. 2557 23:40 ไทยรัฐ