วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'สุพันธุ์' นั่งเก้าอี้ว่าที่ ประธาน ส.อ.ท.

"สุพันธ์ุ มงคลสุธี" นั่งเก้าอี้ว่าที่ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เผยเน้นทำงานปรองดอง ทำให้ ส.อ.ท. เป็นที่ยอมรับ สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ต่อไปอย่างเข้มแข็ง ...

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม นายนิลสุวรรณ ลีลารัศมี ประธานอนุกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) สรุปผลการเลือกตั้งคณะกรรมการ ส.อ.ท. มีผู้ใช้สิทธิ์ 2,664 คน บัตรเสีย 19 ใบ ส่วนผลการเลือกตั้งคณะกรรมการ ส.อ.ท. 232 คน นายสุพันธ์ุ มงคลสุธี รองประธาน และผู้สมัครเลือกตั้ง ประธาน ส.อ.ท. พร้อมสมาชิกสนับสนุนส่วนใหญ่ ได้รับคะแนนเสียงเป็นคณะกรรมการ ขณะที่นายวิศิษฐ์ ลิ้มประนะ รองประธาน และผู้สมัครเลือกตั้ง ประธาน ส.อ.ท. ได้ลำดับที่ 235 ทำให้ไม่มีสิทธิ์เป็นคณะกรรมการ

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ว่าที่ประธาน ส.อ.ท. คนใหม่ ระบุว่า การทำงานจะเน้นความปรองดอง และทำให้ ส.อ.ท. เป็นที่ยอมรับ สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่อไปได้อย่างเข้มแข็งต่อไป

ด้านนายวิสิษฐ์ ได้เข้าแสดงความยินดีต่อ นายสุพันธุ์ และระบุว่า ผลคะแนนครั้งนี้ถือว่าเป็นไปตามกติกา และพร้อมจะให้ความร่วมมือ สนับสนุนการทำงานต่อไป


ส่วนการที่คณะกรรมการนับคะแนน 5 คน จะฟ้องร้องศาลปกครอง ในอีก 2 วันข้างหน้าเนื่องจากความไม่โปร่งใสในการเลือกตั้งครั้งนี้ มองว่าเป็นข้อสังเกตุที่สามารถกระทำได้ แต่ส่วนตัวมีความเข้าใจกันดีกับนายสุพันธุ์

ส่วนกรณีคณะกรรมการนับคะแนน 5 คน จาก 12 คน ออกจากห้องประชุม ประธานอนุกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการ ส.อ.ท. ยืนยันว่า คณะกรรมการที่เหลืออีก 7 คน สามารถนับคะแนนต่อไปได้ เพราะถือว่ายังมีคณะกรรมการเหลือเกินครึ่ง

จากการตรวจสอบ กรณี 2 บริษัท คัดค้านการเลือกตั้ง เพราะโดนสวมสิทธิ์นั้น จากต้นฉบับหลักฐานการสมัคร ยืนยันว่า ทั้ง 2 บริษัทใส่ชื่อผู้แทน 2 รายชื่อมาตั้งแต่แรก โดยเอกสารการสมัครเขียนด้วยลายมือเดียวกัน นอกจากนี้ หลังการสมัครเป็นสมาชิก ทางเจ้าหน้าที่ฐานข้อมูล ส.อ.ท. ได้มีการส่งเอกสารยืนยันความถูกต้องไปให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง แต่ปรากฏว่า ทางเจ้าของบริษัทไม่ได้มีการทักท้วงกลับมาแต่อย่างใด และการร้องเรียนวันนี้มีเพียงเอกสารร้องเรียนเท่านั้น เจ้าของบริษัท ไม่ได้มาร้องเรียนด้วยตนเอง ที่สำคัญ สมาชิกที่ร้องเรียนสมัครสมาชิกประเภทสมทบ จึงไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งไปโดยปริยาย.

 

"สุพันธ์ุ มงคลสุธี" นั่งเก้าอี้ว่าที่ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เผยเน้นทำงานปรองดอง ทำให้ ส.อ.ท. เป็นที่ยอมรับ สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ต่อไปอย่างเข้มแข็ง ... 17 มี.ค. 2557 22:35 17 มี.ค. 2557 22:59 ไทยรัฐ