วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เบรกขึ้นราคาปาล์มขวด

“พาณิชย์” เบรกผู้ผลิตขึ้นราคาน้ำมันปาล์มขวด สั่งตรึงขวดละ 42 บาทเหมือนเดิม หลังขอปรับเป็นขวดละ 45-46 บาท ยันแม้วัตถุดิบตึงตัว แต่เดือนนี้ น้ำมันปาล์มดิบทะลัก หลังผลผลิตออกสู่ตลาด ปัดชง ครม. อนุมัตินำเข้า เหตุยังไม่จำเป็น พร้อมห้ามยาปราบศัตรูพืช นมผง ขึ้นราคา...

นายสมชาติ สร้อยทอง อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ขอความร่วมมือไปยังผู้ประกอบการที่ผลิตน้ำมันปาล์มบรรจุขวดให้ตรึงราคา จำหน่ายน้ำมันปาล์มขวดที่ 42 บาทต่อไป โดยไม่ได้อนุมัติให้ตามที่ผู้ผลิตได้ทำหนังสือขอปรับขึ้นราคามายังกรมฯ เป็นขวดละ 45-46 บาท เพราะขณะนี้ราคาน้ำมันปาล์มดิบ แม้จะตึงตัว แต่ก็ไม่ได้ขาดแคลน และในเดือนมี.ค.นี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์คาดจะมีผลผลิตน้ำมันปาล์มดิบเข้าสู่สต๊อกอีก 190,000 ตัน ทำให้เพียงพอทั้งต่อการผลิตน้ำมันปาล์มบรรจุขวด และนำไปใช้ผลิตน้ำมันไบโอดีเซลบี 4

“ขณะนี้สต๊อกน้ำมันปาล์มอยู่ในขั้นวิกฤติ ลดลงเหลือประมาณ 130,000 ตัน จึงเริ่มตึงตัว จากปกติที่ต้องใช้เดือนละ 170,000 ตัน ทั้งใช้เพื่อบริโภค และทำบี 4 แต่นับจากเดือนนี้เป็นต้นไป ผลผลิตจะเริ่มออกสู่ตลาด และได้น้ำมันปาล์มดิบสูงถึง 190,000 ตัน ทำให้สต๊อกกลับมาเป็นปกติ ปัญหาตึงตัวก็จะคลี่คลายลง และหากน้ำมันปาล์มดิบเพิ่มมากขึ้น ก็จะเสนอให้กระทรวงพลังงานกลับไปใช้บี 7 ได้ต่อไป”

อย่างไรก็ตาม กรมฯ ยืนยันว่าจะไม่มีการนำเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาให้มีการนำเข้าน้ำมันปาล์มดิบ เพราะพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์น้ำมันปาล์มดิบในประเทศไม่ได้ขาดแคลน โดยล่าสุดน้ำมันปาล์มดิบขณะนี้ีกิโลกรัม (กก.) ละ 31 บาท จากราคาเมื่อต้นปีที่กก.ละ 33-35 บาท ขณะที่ราคาตลาดมาเลเซีย กก.ละ 29 บาท ส่วนผลปาล์มสดเฉลี่ยกก.ละ 5.30-5.50 บาท จากเดิม กก.ละ 5.80-6.10 บาท

นายสมชาติ กล่าวต่อถึงสถานการณ์ราคาสินค้าว่า ล่าสุด ผู้ผลิตสินค้ายาปราบศัตรูพืช และนมผง ได้แจ้งขอปรับราคาเข้ามายังกรมฯ เพราะต้นทุนวัตถุดิบนำเข้าสูงขึ้น ซึ่งกรมฯ ไม่ได้อนุมัติให้ปรับขึ้นราคา โดยเฉพาะนมผง ที่ได้แจ้งเหตุผลในการขอปรับขึ้นราคาว่าเป็นเพราะการนำเข้านมผงจากนิวซีแลนด์ ซึ่งไทยมีข้อตกลงเขตการค้าเสรี (เอฟทีเอ) เสียภาษีนำเข้าในอัตราต่ำนั้น ไม่สามารถนำเข้ามาในขณะนี้ได้ เพราะมีปัญหาเรื่องสุขอนามัย จึงได้นำเข้าจากเดนมาร์ก ที่ไม่ได้ทำเอฟทีเอด้วย โดยกรมฯ ได้ยืนยันให้ผู้ผลิตขอตั้งราคาเป็นสินค้าใหม่ และราคาใหม่ เพราะวัตถุดิบต่างจากเดิม ราคาที่ขอสูงกว่าเดิม และจะต้องระบุข้างกล่องด้วยว่าใช้วัตถุดิบจากใด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกรณีที่ว่าหากต่อไปสามารถนำเข้านมผงจากนิวซีแลนด์ได้ ก็จะไม่ปรับราคาลง.

“พาณิชย์” เบรกผู้ผลิตขึ้นราคาน้ำมันปาล์มขวด สั่งตรึงขวดละ 42 บาทเหมือนเดิม หลังขอปรับเป็นขวดละ 45-46 บาท ยันแม้วัตถุดิบตึงตัว แต่เดือนนี้ น้ำมันปาล์มดิบทะลัก หลังผลผลิตออกสู่ตลาด ปัดชง ครม. อนุมัตินำเข้า เหตุยังไม่จำเป็น พร้อมห้ามยาปราบศัตรูพืช นมผง ขึ้นราคา... 17 มี.ค. 2557 20:03 17 มี.ค. 2557 20:37 ไทยรัฐ